ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bottle

B AA1 T AH0 L   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bottle-, *bottle*
English-Thai: Longdo Dictionary
bottle cap(n jargon) ฝาขวด, crown cap
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, S. green bottle fly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bottle[N] ขวด, Syn. carafe
bottle[VT] ใส่ขวด, See also: บรรจุลงขวด
bottle[SL] ความกล้า
bottler[SL] ผู้ที่สูญเสียความกล้า, See also: ผู้ที่เสียความมั่นใจ
bottle up[PHRV] ใส่ในขวด
bottle up[PHRV] ปิดกั้น (ความรู้สึก), See also: เก็บความรู้สึก, อดกลั้น, Syn. cork up, dam up
bottleneck[N] ถนนส่วนที่มีการจราจรติดขัด
bottle-feed[VT] ให้นมเด็กจากขวด
bottle-green[ADJ] สีเขียวเข้ม
bottle-opener[N] ที่เปิดขวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottle(บอท'เทิล) {bottled,bottling,bottles} n. ขวด,ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด,การดื่มเหล้า,น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด,บรรจุขวดติดอยู่,ข่ม,ทำให้ติดอยู่,เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย), Syn. receptacle
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
bottlenose(บอท'เทิลโนส) n. สัตว์ทะเลที่มีจมูกคล้ายรูปขวด เช่น ปลาโลมา, See also: bottle-nosed adj.
nursing bottlen. ขวดนม
vacuum bottlen. กระติกน้ำร้อน,ขวดรักษาความร้อนที่มีผนังสองชั้น
washbottle(วอช'บอทเทิล) n. ขวดล้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
bottle(n) ขวด,ขวดเหล้า,ขวดนม
bottle(vt) ใส่ขวด,บรรจุลงขวด
BOTTLE bottle gourd(n) น้ำเต้า
BOTTLE bottle green(n) สีเขียวแก่
bottleful(adj) เต็มขวด
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bottleneckจุดติดขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bottle Bank ธนาคารขวด
ที่สำหรับรวบรวมขวดที่ใช้แล้วเพื่อนำไปหลอม กลับมาใช้ใหม่ มักแยก ประเภทตามสีแก้วและชนิดพลาสติก [สิ่งแวดล้อม]
Bottle Bin ถังแยกขวด
ถังสำหรับทิ้งขวดสีหรือประเภทเดียวกันเพื่อนำ กลับไปใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Bottle Feeding Techniqueเทคนิคการให้นมขวด [การแพทย์]
Bottle industryอุตสาหกรรมขวด [TU Subject Heading]
Bottle Methodวิธีเตรียมโดยใช้ขวด [การแพทย์]
bottle silt samplerbottle silt sampler, ขวดเก็บตะกอนแขวนลอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bottled Gasก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย, ก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย หรือเป็นส่วนผสมระหว่างโปรเพนและบิวเทน ถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลว
Bottled gas จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในชนบทสำหรับทำความอบอุ่นในบ้านเรือน การหุงต้ม การเกษตรกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง bottled gas ก็คือก๊าซ LPG [ปิโตรเลี่ยม]
Bottled waterน้ำดื่มบรรจุขวด [TU Subject Heading]
Bottled water industryอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด [TU Subject Heading]
Bottlesขวด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย Rebecca (1940)
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ Rebecca (1940)
I feel as though I'd... I'd collected a whole shelf full of bottles.ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองสะสมขวดไว้เต็มหิ้ง Rebecca (1940)
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน Rebecca (1940)
He had a bottle of water in the bow of the skiff... ... and that was all he needed for the day.ในคันธนูของเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ที่ และนั่นคือทั้งหมดที่เขา ต้องการสำหรับวันที่ The Old Man and the Sea (1958)
The fighting spirit is in this bottle!วิญญาณนักสู้ในขวดนี้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You look as if you're suffering from bottle fatigue.คุณดูราวกับว่าคุณกำลังทุกข์ ทรมาน ความเมื่อยล้าจากขวด How I Won the War (1967)
Empty your water bottles into the roller.ขวดน้ำเข้าไปในลูกกลิ้ง เราจำเป็นต้องมีน้ำหนักมาก ที่สุดเท่าที่เราจะได้รับ How I Won the War (1967)
- Fill your bottles from the roller.จากหนึ่งลูกกลิ้งในเวลา How I Won the War (1967)
Birthday greetings, bottle of wineอวยพรวันเกิด, ขวดไวน์ Yellow Submarine (1968)
So I limped to the nearest saloon, crawled inside a whiskey bottle and I've been there ever since.ฉันเดินเขยกๆ เข้าบาร์ แล้วมุดเข้าไปในขวดเหล้า ...แล้วฉ้นก็อยู่ที่นั่น ตั้งแต่นั้น Blazing Saddles (1974)
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี... Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bottleA typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [XXX]
bottleBarry hits the bottle every now and then.
bottleBeer bottles are made of glass.
bottleBoil the milk bottles.
bottleBottle or glass?
bottleBuy a bottle of beer at a liquor store.
bottleCan I reserve a bottle and have you keep it here for me?
bottleDo not put new wine into old bottles.
bottleDon't make fun of Sato. She just chugged three bottles of beer.
bottleDo you have that bottle?
bottleFill the bottle to the top so as to exclude all air.
bottleFill the bottle with water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขวดนม[N] bottle of milk, See also: milk bottle, Example: การให้นมทารกควรจะใช้ท่าอุ้มมากกว่าให้ทารกนอนดูดขวดนมอยู่บนที่นอน, Count unit: ขวด, Thai definition: ขวดพลาสติกที่มีจุกยางคล้ายหัวนม ใช้สำหรับบรรจุนม เพื่อไว้เลี้ยงทารก
คอขวด[N] bottleneck
แปรงล้างขวด[N] bottle brush, Example: เธอใช้แปรงล้างขวดทำความสะอาดขวดนมของลูกทุกครั้ง, Count unit: อัน, Thai definition: แปรงสำหรับใช้ล้างขวดให้สะอาด
ระเบิดขวด[N] bottle bomb, Example: ในภาวะสงครามห้องทดลองวิทยาศาสตร์ หรือโรงฝึกงานอาจถูกดัดแปลงใช้เป็นที่ผลิตระเบิดขวด หรือผลิตอาวุธบางอย่าง, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดที่บรรจุสารเคมีบางอย่างในขวดแก้วหนา เมื่อถูกกระทบกระแทกอย่างแรงจะระเบิด
กระจู้[N] bottle-shaped eel-trap, Syn. อีจู้, จู้, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องดักปลาไหลชนิดหนึ่งสานด้วยไม้ไผ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์ขวด[n. exp.] (bīa khūat) EN: bottle of beer   FR: bouteille de bière [f]
คอขวด[n.] (khøkhūat) EN: bottleneck   FR: col d'une bouteille [m] ; goulot d'une bouteille [m]
ขวด[n.] (khūat) EN: bottle   FR: bouteille [f] ; flacon [m]
ขวด[n.] (khūat) EN: [classifier : bottles (soda, beer ...)]   FR: [classificateur : bouteilles (soda, bière ...)]
ขวดนม[n. exp.] (khūat nom) EN: bottle of milk ; milk bottle   FR: bouteille de lait [f] ; biberon [m]
ขวดใส่น้ำ[n. exp.] (khūat sai nām) EN: feeding oottle ; water bottle   
ก้นขวด[n. exp.] (kon khūat) EN: bottom of a bottle   FR: fond d'une bouteille [f]
กระจู้[n.] (krajū) EN: bottle-shaped eel trap   
กระเป๋าน้ำร้อน[n. exp.] (krapao nām røn) EN: hot water bottle ; hot water bag   FR: bouillotte [f]
กระติกน้ำ[n. exp.] (kratik nām) EN: canteen ; flask ; thermos ; vacuum bottle   FR: flacon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTTLE    B AA1 T AH0 L
BOTTLED    B AA1 T AH0 L D
BOTTLER    B AA1 T L ER0
BOTTLES    B AA1 T AH0 L Z
BOTTLERS    B AA1 T L ER0 Z
BOTTLERS'    B AA1 T L ER0 Z
BOTTLENECK    B AA1 T AH0 L N EH2 K
BOTTLENECKS    B AA1 T AH0 L N EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bottle    (v) bˈɒtl (b o1 t l)
bottled    (v) bˈɒtld (b o1 t l d)
bottles    (v) bˈɒtlz (b o1 t l z)
bottle-fed    (j) bˈɒtl-fɛd (b o1 t l - f e d)
bottleneck    (n) bˈɒtlnɛk (b o1 t l n e k)
bottlenecks    (n) bˈɒtlnɛks (b o1 t l n e k s)
bottle-green    (j) bˌɒtl-grˈiːn (b o2 t l - g r ii1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher, #1,340 [Add to Longdo]
瓶颈[píng jǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] bottleneck, #8,841 [Add to Longdo]
瓶子[píng zi, ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙, ] bottle, #9,438 [Add to Longdo]
[shuān, ㄕㄨㄢ, ] bottle stopper; wooden pin; plug, #11,424 [Add to Longdo]
葫芦[hú lu, ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] bottle gourd; Lagenaria siceraria; block (part of pulley); hook block, #12,319 [Add to Longdo]
[páo, ㄆㄠˊ, ] bottle gourd; Lagenaria vulgaris, #45,501 [Add to Longdo]
宽吻海豚[kuān wěn hǎi tún, ㄎㄨㄢ ㄨㄣˇ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, / ] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus) [Add to Longdo]
瓶鼻海豚[píng bí hǎi tún, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˊ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, ] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flasche {f}; Krug {m} | Flaschen {pl}bottle | bottles [Add to Longdo]
Flaschenhalter {m}bottle cage [Add to Longdo]
Flaschenhalter-Öse {f}bottle mount [Add to Longdo]
Flaschenkind {n} | Flaschenkinder {pl}bottle fed baby | bottle fed babies [Add to Longdo]
Flaschenofen {m} | zweischaliger Flaschenofenbottle kiln | hovel kiln [Add to Longdo]
Flaschenöffner {m} | Flaschenöffner {pl}bottle opener | bottle openers [Add to Longdo]
Flaschenpost {f}bottle post [Add to Longdo]
Schnapsflasche {f} | Schnapsflaschen {pl}bottle of brandy | bottles of brandy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
インク瓶[インクびん, inku bin] (n) bottle of ink [Add to Longdo]
ガロン瓶[ガロンびん, garon bin] (n) gallon bottle; three litre glass bottle used for pharmaceuticals [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
クラインの壺[クラインのつぼ, kurain notsubo] (n) Klein bottle [Add to Longdo]
コップ酒[コップざけ, koppu zake] (n) sake sold in a cup rather than a bottle; drinking sake from a regular-size cup rather than from a small sake cup [Add to Longdo]
スナッフボトル[, sunaffubotoru] (n) snuff bottle [Add to Longdo]
セン[, sen] (n-suf) stopper; bottle cap; (P) [Add to Longdo]
ネック[, nekku] (n) (abbr) neck; bottleneck; (P) [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] (n) beer bottle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bottle \Bot"tle\, n. [OE. bote, botelle, OF. botel, bouteille,
   F. bouteille, fr. LL. buticula, dim. of butis, buttis, butta,
   flask. Cf. {Butt} a cask.]
   1. A hollow vessel, usually of glass or earthenware (but
    formerly of leather), with a narrow neck or mouth, for
    holding liquids.
    [1913 Webster]
 
   2. The contents of a bottle; as much as a bottle contains;
    as, to drink a bottle of wine.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Intoxicating liquor; as, to drown one's reason in
    the bottle.
    [1913 Webster]
 
   Note: Bottle is much used adjectively, or as the first part
      of a compound.
      [1913 Webster]
 
   {Bottle ale}, bottled ale. [Obs.] --Shak.
 
   {Bottle brush}, a cylindrical brush for cleansing the
    interior of bottles.
 
   {Bottle fish} (Zool.), a kind of deep-sea eel ({Saccopharynx
    ampullaceus}), remarkable for its baglike gullet, which
    enables it to swallow fishes two or three times its won
    size.
 
   {Bottle flower}. (Bot.) Same as {Bluebottle}.
 
   {Bottle glass}, a coarse, green glass, used in the
    manufacture of bottles. --Ure.
 
   {Bottle gourd} (Bot.), the common gourd or calabash
    ({Lagenaria Vulgaris}), whose shell is used for bottles,
    dippers, etc.
 
   {Bottle grass} (Bot.), a nutritious fodder grass ({Setaria
    glauca} and {Setaria viridis}); -- called also {foxtail},
    and {green foxtail}.
 
   {Bottle tit} (Zool.), the European long-tailed titmouse; --
    so called from the shape of its nest.
 
   {Bottle tree} (Bot.), an Australian tree ({Sterculia
    rupestris}), with a bottle-shaped, or greatly swollen,
    trunk.
 
   {Feeding bottle}, {Nursing bottle}, a bottle with a rubber
    nipple (generally with an intervening tube), used in
    feeding infants.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bottle \Bot"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Bottled}p. pr. & vb. n.
   {Bottling}.]
   To put into bottles; to inclose in, or as in, a bottle or
   bottles; to keep or restrain as in a bottle; as, to bottle
   wine or porter; to bottle up one's wrath.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bottle \Bot"tle\, n. [OE. botel, OF. botel, dim. of F. botte;
   cf. OHG. bozo bunch. See {Boss} stud.]
   A bundle, esp. of hay. [Obs. or Prov. Eng.] --Chaucer.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bottle
   n 1: a glass or plastic vessel used for storing drinks or other
      liquids; typically cylindrical without handles and with a
      narrow neck that can be plugged or capped
   2: the quantity contained in a bottle [syn: {bottle},
     {bottleful}]
   3: a vessel fitted with a flexible teat and filled with milk or
     formula; used as a substitute for breast feeding infants and
     very young children [syn: {bottle}, {feeding bottle},
     {nursing bottle}]
   v 1: store (liquids or gases) in bottles
   2: put into bottles; "bottle the mineral water"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top