ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twister

T W IH1 S T ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twister-, *twister*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twister[N] ผู้ทำให้ผิดรูปร่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, a twister in Los Angeles.ครับ พายุหมุนในลอสแองเจลิส The Day After Tomorrow (2004)
So you can play Twister with your girlfriend... while I'm the freak of the week?แต่นายเล่นจ้ำจี้กับเพื่อนสาว... ขณะที่ฉันเป็นไอ้บ้าประจำสัปดาห์? Fantastic Four (2005)
Well, you're the best twister I know.แน่ล่ะ คุณคือนักดัดแปลงที่เยี่ยมที่สุดเลยฉันรู้ The House Bunny (2008)
That twister was an amuse-bouche compared to what's on the way.พายุหมุนสปาเก็ตตี้นั่นแค่กรุ๋งกริ๋ง.. แต่สิ่งที่จะเกิดหลังจากนี้น่ะสิ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I confess, I guided you into that twister on purpose.ข้าสารภาพ ข้าแนะให้เจ้าเข้าไปสู่พายุหมุน เพราะมีจุดประสงค์ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
A twister would do this town a favor.พายุกำลังจะถล่มเมืองนี้ซะแล้ว Nebraska (2011)
The last place you want to be in a twister is in a trailer.ที่สุดท้ายที่คุณอยากจะอยู่ เวลามีพายุหมุนคือในรถบ้าน There's No Place Like Home (2011)
After that, Tucker and Gulch somehow got trapped in the mobile home when the twister hit.หลังจากนั้น ทัคเกอร์และกัลช์ ยังติดอยู่ ในบ้านเคลื่อนที่ เมื่อพายุหมุนมาถึง There's No Place Like Home (2011)
Ok, guys, a twister has been spotted near Rose Hill just south of your position.เอาล่ะ พวกเรา พายุหมุนถูกพบใกล้กับโรสฮิลล์ อยู่ทางใต้จากตำแหน่งพวกคุณ There's No Place Like Home (2011)
Twister motel.ทวิสเตอร์โมเต็ล 888 กูน-โป จังหวัดคยุง-กี The Scent (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
TWISTER T W IH1 S T ER0
TWISTERS T W IH1 S T ER0 Z
TWISTER'S T W IH1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twister (n) twˈɪstər (t w i1 s t @ r)
twisters (n) twˈɪstəz (t w i1 s t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツイスター[, tsuisuta-] (n) twister (e.g. the game) [Add to Longdo]
早口言葉[はやくちことば, hayakuchikotoba] (n) tongue twister [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twister \Twist"er\, n.
   1. One who twists; specifically, the person whose occupation
    is to twist or join the threads of one warp to those of
    another, in weaving.
    [1913 Webster]
 
   2. The instrument used in twisting, or making twists.
    [1913 Webster]
 
       He, twirling his twister, makes a twist of the
       twine.                --Wallis.
    [1913 Webster]
 
   3. (Carp.) A girder. --Craig.
    [1913 Webster]
 
   4. (Man.) The inner part of the thigh, the proper place to
    rest upon when on horseback. --Craig.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twister
   n 1: a localized and violently destructive windstorm occurring
      over land characterized by a funnel-shaped cloud extending
      toward the ground [syn: {tornado}, {twister}]
   2: small friedcake formed into twisted strips and fried; richer
     than doughnuts [syn: {cruller}, {twister}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top