Search result for

ขมวด

   
52 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขมวด-, *ขมวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขมวด[V] knot, See also: hitch, knit, twist, curl, knit, tie, coil, roll, Syn. บิด, ขอด, ม้วน, Example: หญิงสาวขมวดปลายผ้าเช็ดหน้าด้วยความขวยเขินเมื่อคนรักขอแต่งงาน, Thai definition: บิดม้วนแล้วขอดให้เป็นปม
ขมวด[CLAS] bundle, See also: bunch, wisp, Example: คุณยายซื้อหัวหอมมา 2 ขมวดจากตลาด, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม 4 ขมวด
ขมวด[V] wind up, See also: append, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลง, Thai definition: ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด
ขมวดปม[V] tie a knot, Example: สถานการณ์ทางการเมืองกำลังขมวดปมไปสู่จุดสิ้นสุด
ขมวดผม[V] curl one's hair, Example: หญิงสาวขมวดผมก่อนที่จะลงเล่นน้ำ
ขมวดคิ้ว[V] frown, See also: knit one's brow, Syn. ย่นคิ้ว, Example: เธอขมวดคิ้วกับคำตอบของพี่ชาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขมวด(ขะหฺมวด) ก. บิดม้วนแล้วขอดให้เป็นปม, โดยปริยายหมายความว่า ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด.
ขมวด(ขะหฺมวด) น. ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม ๔ ขมวด.
ขมวดยา(ขะหฺมวด-) น. ชื่อเรือที่ขุดขึ้นจากซุงทั้งต้น ใหญ่กว่าเรือกราบ รูปร่างค่อนข้างเพรียว หัวและท้ายเรือเสริมไม้ต่อเป็นโขนงอนเชิดขึ้น ด้านข้างหัวเรือเขียนลวดลายด้วยนํ้ายาสีต่าง ๆ วางกระทงขวางลำสำหรับคนนั่งพายได้ประมาณ ๕๐ คน เป็นเรือตามเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคหรือเสด็จพระราชดำเนินลำลองทางชลมารค ใช้เป็นเรือกันหรือเรือพิฆาตได้, โขมดยา ก็ว่า.
ผูกขมวด เช่น ผูกคิ้วนิ่วหน้าไม่พาที (นิ. นรินทร์)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coiledขมวดม้วน,ขดตัวไปมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To make me fret or make me frownที่จะทำให้ฉันหงุดหงิดหรือทำ ให้ฉันขมวดคิ้ว Pinocchio (1940)
And her pretty little pucker Makes her one helluva sucker,สาวน้อยน่ารักหน้านิ่วคิ้วขมวด มันทำให้ชายของเธอปวดใจ Wild Reeds (1994)
- The person with the quizzical brow? - That is his good friend, Mr Darcy.-คนที่หน้านิ่วคิ้วขมวดน่ะ เพื่อนเขาชื่อคุณดาร์ซี่ Pride & Prejudice (2005)
See those leaders start to frown lt's sword and gun dayพวกผู้นำ เริ่มขมวดคิ้ว มันคือวันที่มีการยิงและฟันกันทั้งวัน The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Bart, you know, whenever my boys bake up a batch of frownies...บาร์ท เธอไม่รู้หรอกว่า เมื่อไหร่ที่ลูกๆ ของฉันหน้านิ่วคิ้วขมวด The Simpsons Movie (2007)
Sorry i'm late. Would soon be raised.สายแล้ว จะขมวดได้มากขนาดไหน Mirror, Mirror (2008)
Well, you've got that tied up in a neat little bow.คุณขมวดปมเอาไว้ทั้งหมดแล้วสินะ The Pants Alternative (2010)
What's all the furrowed brows?แล้วทำไมถึงหน้านิ่วคิ้วขมวดกันล่ะ? Isobel (2010)
To risk another...เพิ่มรอยขมวดคิ้วเข้าไปอีก The Return (2010)
She has been frowning a lot recently.หลายวันก่อนเธอชอบทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Episode #1.9 (2010)
Frowny face.หน้าคิ้วขมวด The French Mistake (2011)
Anything or anyone different is-- ...well, they say... 'frowned upon'.ผู้คนแปลกๆ หรือสิ่งแปลกๆ ก็ชอบแบบว่า ขมวดคิ้ว นี่วหน้า. Upside Down (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขมวด[v.] (khamūat) EN: knot ; hitch ; twist   FR: nouer ; resserrer
ขมวดคิ้ว[v. exp.] (khamūat khiu) EN: frown ; knit one's brow   FR: froncer les sourcils
ขมวดจุก[v. exp.] (khamūat juk) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot   FR: nouer un chignon

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frown at[PHRV] ขมวดคิ้ว (ไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย)
knit one's brow[IDM] ขมวดคิ้ว
knit[VT] ขมวดคิ้ว, See also: ย่นหน้าผาก
lour[VI] ขมวดคิ้ว, See also: หน้าบึ้ง, Syn. frown, scowl
lower[VI] ทำหน้าบูดบึ้ง, See also: ขมวดคิ้ว, Syn. frown, scowl
quirk up[PHRV] เลิกคิ้ว, See also: ขมวดคิ้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
frown(เฟราน) vi. คิ้วขมวด,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,บึ้ง,แสดงความไม่พอใจ,ถมึงตึง. vt. ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด. n. หน้านิ่วคิ้วขมวด., See also: frowner n. frowningly adv., Syn. sulk,scowl
gather(แกธ'เธอะ) vt.,vi.,n. (การ) รวบรวม,จัดรวม,สะสม,ขมวดคิ้ว,สิ่งที่เก็บรวม, See also: gatherable n., Syn. assemble,mass
kinkle(คิง'เคิล) n. ปมเล็ก,ขมวดเล็ก
knit(นิท) vt. ถัก,ชุน,ขมวด,เชื่อมต่อ,ประสาน,ย่น. vi. เชื่อมติดกัน,ย่น., See also: knittable adj. ดูknit knitter n., Syn. unite,weave
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
lowering(โล'เออริง) adj. มืดฟ้า,อากาศทำท่าจะมีฝน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง,หดหู่ใจ,โกรธ., Syn. louring,dark
pucker(พัค'เคอะ) vt.,vi. พับ,ทำให้หดย่น,หน้านิ่วคิ้วขมวด. n. รอยพับ,รอยย่น,ภาวะยุ่งเหยิง., See also: puckerer. puckery adj.
rumple(รัม'เพิล) vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) ย่น,พับ,จีบ,ยู่ยี่,ยุ่ง,ขมวดคิ้ว, Syn. crease,wrinkle

English-Thai: Nontri Dictionary
contract(vi,vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
frown(vi) ขมวดคิ้ว,ทำหน้าบึ้ง,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ถลึงตา
kink(n) ขมวด,ปม,ส่วนโค้ง,ข้อบกพร่อง,รอยด่าง
knit(vt) ถัก,ปะชุน,สาน,ผูก,ร้อย,ต่อ,ขมวดคิ้ว
knot(vt) ผูกเงื่อน,ขมวดปม,ผูกโบ,ทำจุก,มวยผม
loop(n) รูปบ่วง,ห่วง,วง,ขมวด
mat(vt) ปูเสื่อ,ปูพรม,ทำให้เป็นขมวด
matted(adj) เป็นขมวด,เป็นก้อนหนา
rumple(vt) ขมวดคิ้ว,ทำให้ยับ,จีบ,พับ,ทำยู่ยี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top