ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

宝贝

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宝贝-, *宝贝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character, #1,712 [Add to Longdo]
宝贝[bǎo bèi r, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 寶貝|宝贝, treasure; darling [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Baby.[CN] 宝贝 Iron Golem (2011)
No.[CN] 很抱歉打断你 宝贝 Burn Notice: The Fall of Sam Axe (2011)
Ooh-eh! Where's my love-a-duck?[CN] 喂,我的宝贝 Cavalcade (1933)
" Annie of Tharaw " " My riches, my good "[CN] 塔劳家的小安 我的财富 我的宝贝 The Blue Angel (1930)
Baby.[CN] 宝贝 Sleepwalker (2011)
Oh, baby. How you ever come back to me?[CN] 宝贝,你得回到我们这一边 A Farewell to Arms (1932)
Babe?[CN] 宝贝? Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008)
Honey?[CN] 宝贝 Daddy Cool (2008)
- Oh, baby.[CN] - 哦 宝贝 Strange Love (2008)
" She is my life " " My good and my gold. "[CN] 她是我的生命 我的财富 我的宝贝 The Blue Angel (1930)
Honey.[CN] 宝贝 The Guilt Trip (2012)
Baby.[CN] 宝贝儿子 Once a Gangster (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top