Search result for

เหรัญญิก

(23 entries)
(0.1666 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหรัญญิก-, *เหรัญญิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหรัญญิก [N] treasurer, Syn. ผู้เก็บเงิน, ผู้รักษาเงิน, Example: เธอมีหน้าที่เป็นเหรัญญิกของสมาคมศิษย์เก่าที่โรงเรียน, Thai definition: ตำแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็นต้น ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหรัญญิกน. ตำแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็นต้น ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treasurerเหรัญญิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lindy Taylor's only going for Treasurer because she knew she couldn't win President against you.ลินดี้ เทย์เลอร์เลยเป็นได้แค่เหรัญญิก เพราะเธอรู้ว่าคงจะชนะนายไม่ได้ Beastly (2011)
Did I ever congratulate you on treasurer?ฉันยินดีกับเธอไปรึยัง กับตำแหน่งเหรัญญิก Beastly (2011)
Paradise Spelunking Club, of which I am a founding member and treasurer.สวรรค์ใต้ดิน ซึ่งผมเป็น สมาชิกผู้ก่อตั้ง และเป็นเหรัญญิก Alaheo Pau'ole (2011)
Five years ago, Frank Arnestos, an accountant who served as treasurer of Grace Harvest church in little rock disappeared with church funds.5 ปีก่อน แฟรงค์ อาร์เนสโตส นักบัญชีผู้ทำงานเป็นเหรัญญิก ให้กับโบสถ์เกรซฮาร์เวสต์ ในลิตเติ้ลร็อค The Good Shepherd (2012)
"Today's keynote speaker holds the highest GPA in the history of Merriwether High as president of Mathletes, Key Club treasurer, editor of the school paper as well as her own self-published magazine Womyn With a Y.พูดปราศรัยในวันน ถือเกรดเฉลี่ยสูงสุด ... ในประวัติศาสตร์ของ merriwether สูง ... ในฐานะประธานสโมสร mathletes สำคัญ เหรัญญิกบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โรงเรียน ... The To Do List (2013)
Treasurer Motta, uh, if we could go through the budget appropriations we were talking about last...เหรัญญิก มอตต้า เรามาดูเรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ที่เราคุยกันไว้คราวที่แล้ว Sadie Hawkins (2013)
Make sure the treasurer knows it's tax-deductible.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหรัญญิก รู้ว่ามันนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ Illumination (2013)
The Dean said we could use some of the whale money for a new body farm.เหรัญญิกชมรมนิติวิทยาศาสตร์ Economics of Marine Biology (2013)
When Daniel's parents learn about my background, they're gonna remove me as treasurer of the foundation.เมื่อไหร่ที่พ่อแม่แดเนียล รู้ประวัติผม เขาจะลบผม จากการเป็นเหรัญญิกมูลนิธิ Engagement (2013)
Now all I need is your admin code, Mr. Treasurer.เหลือแค่รหัสผู้ใช้ของคุณ มิสเตอร์เหรัญญิก Engagement (2013)
Mr. Rackham, I just saw the bursar.คุณแรคแฮม เมื่อกี้ข้าเห็นเหรัญญิก VIII. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหรัญญิก[n.] (hēranyik) EN: treasurer   FR: trésorier [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
treasurer(n) เหรัญญิก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bursar    [N] เหรัญญิกโรงเรียนหรือวิทยาลัย
treasurer    [N] เหรัญญิก
treasurership    [N] เหรัญญิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bursar(เบอร์'ซาร์) n. เหรัญญิก,เจ้าหน้าที่การเงิน,, See also: bursarial adj. ดูbursar bursarship n. ดูbursar
treasurer(เทรช'เ?อะเรอะ) n. ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ,เหรัญญิก -Phr. (Lord High Treasurer เสนาบดีฝ่ายการคลัง,ขุนคลัง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), See also: treasurership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bursar(n) เหรัญญิกของโรงเรียน,เจ้าหน้าที่การเงิน,นักเรียนทุน
treasurer(n) เหรัญญิก,เจ้าพนักงานเก็บเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top