ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍惜

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍惜-, *珍惜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍惜[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, ] treasure; value; cherish, #2,376 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those are years you'll always treasure.[CN] 这些时光是你会永远珍惜 The Bells of St. Mary's (1945)
That instinct is worth millions. You can't buy it, Eve. Cherish it.[CN] 你这种本能价值连城,这种本能是用 金钱买不到的,好好珍惜它吧,夏娃 All About Eve (1950)
Some cherish a sweet and fading picture, but you can recall this scene at any time.[CN] 有些人会珍惜甜蜜 流逝的情景 但你心中会常常浮现该情景 Wild Strawberries (1957)
To love and to cherish till death do-- Us do part.[CN] 都要爱和珍惜,直到死亡... 将我们分离。 The Best Years of Our Lives (1946)
She adored the house, and we've cast her out.[CN] 她很珍惜這所房子 而我們卻把她驅逐了出去 The Uninvited (1944)
Something to be valued and loved.[CN] 值得我去珍惜和爱 Lust for Life (1956)
I cosset it inside of me, even if I feel that my life has reached its end.[CN] 虽然,我感觉快油尽灯枯了 但我的内心依旧珍惜这段情 Seduction (1929)
I'd price it every now and then, just for my own amusement.[CN] 我会一直珍惜它们 只是为了给自己带来乐趣 Sorry, Wrong Number (1948)
To love and to cherish till death us do part.[CN] 都要爱和珍惜,直到死亡将我们分离。 The Best Years of Our Lives (1946)
You know, you don't appreciate Homer.[CN] 你知道 ,你不珍惜Homer The Blue Gardenia (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top