Search result for

นิธิ

(20 entries)
(0.1188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิธิ-, *นิธิ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิธิน. ขุมทรัพย์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm applying for a job at a foundation.ฉันสมัครงานที่มูลนิธิแห่งหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)
If I don't... There are other foundations.ถ้าไม่ มันก็ยังมีมุลนิธิอื่นๆ อีก Dying Changes Everything (2008)
The Nolan Foundation, despite their good intentions, thinks this place is a large nuisance as it is.มูลนิธิโนลัน แม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่เขาคิดว่าที่นี่ก็รบกวนมากอยู่แล้ว.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Oh, we also need to raise money for our philanthropy.โอ้,และพวกเรายังจะต้องหาเงินสำหรับมูลนิธิของพวกเราอีก The House Bunny (2008)
We brought a donation as part of our philtrophy.พวกเอาเอาเงินบริจาคมาให้ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิของเราน่ะ The House Bunny (2008)
Call with all my attorneys, including London and Hong-Kong, it's the estate manager and the direstor of the Peabody foundation.ตามทนายมาให้หมดนะ ที่ลอนดอนกับฮ่องกงด้วย แล้วก็ผู้จัดการเรื่องที่ดิน ผอ.มูลนิธิพีบอดี้.. Loyal and True (2008)
I've arranged for Davis and Arson to review all the estate holdings with you and the Foundation is in very good hands with Albert Onescut.ฉันนัดเดวิสกับอาร์สันแล้ว ให้มาจัดการเรื่องที่ดินกับแก แล้วเรื่องมูลนิธิก็ไม่มีปัญหา เพราะอัลเบิร์ต วันสคัต Loyal and True (2008)
This is Mr. Fielding from the Arthur Barrisford Foundation.นี่ผมฟิลด์ดิ้งนะครับ มาจากมูลนิธิอาเธอร์ บาร์ริสฟอร์ด Dead Like Me: Life After Death (2009)
I think the foundation's great.ฉันคิดว่ามูลนิธิไปได้ดี I Lied, Too. (2009)
We could leave a real mark with this foundation.เราจะหลีกหนีจากความเป็นจริง ด้วยมูลนิธินี้นะ I Lied, Too. (2009)
I have a foundation to launch and I have no funding.ฉันกำลังจะตั้งมูลนิธิ แต่ฉันไม่มีทุน I Lied, Too. (2009)
But it's impossible for me to join your foundation right now, so if that's what it's going to take...แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ผมเข้าร่วม มูลนิธิตอนนี้ และถ้านั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้... I Lied, Too. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิธิ[n.] (nithi) EN: treasure   FR: richesse [f] ; trésor [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
philanthropy(ฟิแลน'ธระพี) n. ความมีใจบุญสุนทาน,ความมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,พฤติกรรมในลักษณะทำบุญ,ลักษณะมูลนิธิ,องค์การทำบุญสุนทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
foundation(n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ , See also: Related: unterstützen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top