ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spur

S P ER1   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spur-, *spur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spur[N] เดือยสวมที่ส้นรองเท้า, See also: เดือยรองเท้า
spur[N] สิ่งกระตุ้น, See also: สิ่งปลุกเร้า, Syn. inducement, motive, stimulus
spur[N] กิ่งไม้สั้นๆ, Syn. branch, shoot
spur[N] เดือยไก่
spur[N] ทิวเขาที่ยื่นแหลมออกมา, Syn. ridge
spur[VT] กระตุ้น, See also: เร่ง, Syn. incite, stimulate, urge
spur[VT] กระตุ้นม้าด้วยเดือยรองเท้า, Syn. goad, prick, prod
spur[VI] ห้อตะบึง, See also: ห้อเต็มเหยียด, Syn. ride fast
spurn[VT] ปฏิเสธ
spurt[N] การพุ่งออกมา, See also: การทะลัก, การไหลกระฉูด, Syn. jet, squirt, outbreak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spur(สเพอร์) n. เดือยส้นรองเท้า,เดือยไก่,สิ่งกระตุ้น,สิ่งปลุกเร้า,เนินแหลม,ทิวเขาแหลม,กิ่งไม้,กิ่งสั้น,ประตัก,ส่วนที่ยื่นโผล่, -Phr. (on the spur,of the moment ฉับพลัน ชั่ววูบ) . vt. กระตุ้นม้าด้วยเดือยรองเท้า,กระตุ้น,เร่ง,ลงประตัก, (ไก่ชน) ตีด้วยเดือยไก่ vi. ห้
spurge(สเพิจฺ) n. พืชสกุลEuphorbia
spurious(สพิว'เรียส) adj. ไม่แท้,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, (ลูก) นอกกฎหมาย
spurrier(สเพอ'ริเออะ) n. ช่างทำเดือยส้นรองเท้าขี่ม้า
spurt(สเพิร์ท) vt.,vi.,n. (การ) พ่น,ฉีด,โหมกำลัง,ทุ่มกำลัง,ปล่อยฝีเท้าเต็มที่,ดันออกอย่างฉับพลัน,ปะทุ,พ่นออก, Syn. spirt
hotspurn. คนที่หุนหันพลันแล่น,คนใจร้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
spur(n) เดือยไก่,เดือยรองเท้า,ประตัก,กิ่งไม้,สิ่งปลูกสร้าง
spur(vi) ห้อตะบึง,ควบม้า,กระตุ้น
spur(vt) ลงประตัก,กระตุ้น,เร่ง
spurious(adj) เทียม,ปลอม,เก๊,หลอกลวง,มารยา
spurn(vt) เหยียดหยาม,เตะ,เขี่ย,ปัด,รังเกียจ
spurt(vi) พ่น,พุ่งออกมา,โหมกำลัง,ปล่อยฝีเท้าเต็มที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spur๑. ปุ่มงอก (กระดูก) [มีความหมายเหมือนกับ osteophyte]๒. เดือย (ทันตกรรม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spurเดือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spur gear; straight-cut gearเฟืองฟันตรง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spur of a matrixเดือยเมทริกซ์ [มีความหมายเหมือนกับ trace of a matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spur, calcanealปุ่มงอก (กระดูกส้น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spuriousปลอม, ไม่แท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spurious bank-billตั๋วเงินที่ลงลายมือชื่อโดยปราศจากอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spurious correlationสหสัมพันธ์ปลอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spurious pregnancy; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spurious; false; simulatedปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spur dikespur dike, รอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
spur gearsเฟืองตรง, ชุดเฟืองที่ทำงานโดยการหมุนเฟืองตัวหนึ่งรอบแกนเพลาและส่งแรงหมุนนั้นไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่งผ่านทางฟันของเฟืองทั้งสองที่สบกัน เฟืองที่ต่ออยู่กับต้นกำเนิดของแรงเรียกว่า เฟืองขับ ส่วนเฟืองที่สบอยู่แล้วหมุนตามเรียกว่า เฟืองตาม โดยเฟืองทั้งสองตัวจะหมุนในทิศทางตรงก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are two kinds of spurs my friend.สเปอร์มีสองแบบว่ะเพื่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Can you keep your spurs from jingling and jangling?คุณสามารถเก็บสเปอร์ของคุณจาก Jingling และ jangling? Pulp Fiction (1994)
It's just a little joke, just sort of spur of the moment.ตลกนิดๆน่า ประมาณว่าเซอร์ไพรส์ไง Shaun of the Dead (2004)
We're simply using a laboratory animal, Mrs. Kinnian... to spur the subject on to his best effort.เราเพียงแค่ใช้สัตว์ทดลองนาง คินิเยน เพื่อกระตุ้นเรื่องที่เกี่ยวกับความพยายามที่ดีที่สุดของเขา Sex Trek: Charly XXX (2007)
This is us here. Spur station here at Little Boston.เราอยู่ตรงนี้ ที่สเปอร์ สเตชั่น ในลิตเติล บอสตัน There Will Be Blood (2007)
"... and in a surprise move, the spurs announced a trade that will send perennial all-star to the...""... และอย่างคาดไม่ถึง, ทีมสเปอส์ประกาศแลกตัว ที่จะส่งดาวรุ่งตลอดกาลไปให้กับ... In Buddy's Eyes (2008)
We can continue with it after the spur of economic development.เราจะดำเนินการต่ออีก หลังมีการกระตุ้น ให้พัฒนาเรื่องเศรษฐกิจ Episode #1.5 (2008)
A drink would spur my intent.เครื่องดื่มช่วงเร่งจุดมุ่งหมาย The Red Serpent (2010)
My man already spurs his horse, rest at ease.คนของข้าเร่งม้าของมัน พักผ่อนให้สบาย Delicate Things (2010)
And as far as the Intersect goes, we've known for some time that it could spur a host of side effects.และตราบใดที่ยังมีอินเตอร์เซ็คอยู่ เราพอจะรู้อยู่บ้างว่าบางครั้ง มันจะทำให้เกิดผลข้างเคียง Chuck Versus the Tooth (2010)
It was either accidental or spur of the moment,มันเป็นไปได้ทั้งไม่ตั้งใจหรือ เป็นการกระตุ้นของช่วงเวลา Exit Wounds (2010)
Ah. That bone spur thingy on her foot?-เท้าเธอกระดูกงอกเหรอ The Math Class (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spurHer desire to be a doctor spurred her on.
spurHe says things on the spur of the moment.
spurMore money for education will spur economic growth.
spurThat's just a shot in the dark. How do you think you'll succeed by just acting on the spur of the moment like that?
spurThe coxswain egged his crewmen on, and made a winning spurt at the last lap of the regatta.
spurThe more she spurns my love, the more it grows.
spurWhat on earth spurred them to such an action?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือย[N] spur, See also: cock's spur, Example: เดือยมีเฉพาะที่ไก่ตัวผู้เท่านั้น, Thai definition: อวัยวะของไก่ตัวผู้และนกบางชนิด มีรูปเรียวแหลม งอกขึ้นที่เหนือข้อตีนเบื้องหลัง
การพ่น[N] spurting, See also: gushing, spraying, squirting, puff, bursting, spit, Example: เขาแสดงอาการเบื่อโดยการพ่นลมออกจากปาก, Thai definition: การใช้กำลังลมทำให้ของในปากหลุดออกมาเป็นฝอย, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นไฟ พ่นสี, (ปาก) พูดมาก
เทียม[ADJ] fake, See also: spurious, deceptive, Syn. ปลอม, Ant. แท้
ตอก[V] prod (a cow), See also: spur (a horse), Example: เขาตอกควายให้เร่งฝีเท้า เพื่อให้แซงคู่แข่ง, Thai definition: เร่งให้วัวควายวิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือย[n.] (deūay) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon   FR: ergot [m]
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur   FR: inspirer ; susciter ; motiver
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged   FR: faux ; factice ; contrefait
กระฉูด[v.] (krachut) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well   FR: jaillir ; gicler
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot   FR: éclabousser
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt   FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พริกชี้ฟ้า[n.] (phrik chīfā) EN: goat pepper ; bird pepper ; chilli ; Chilli Spur Pepper   FR: piment [m]
เร่งเร้า[v.] (rengrāo) EN: urge ; press ; impel ; push ; spur   FR: stimuler ; pousser à
สเปอร์ส[TM] (Sápoēs) EN: Spurs ; Tottenham Hotspur   FR: Spurs [mpl] ; Tottenham Hotspur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPUR S P ER1
SPURR S P ER1
SPURS S P ER1 Z
SPURN S P ER1 N
SPURT S P ER1 T
SPURGE S P ER1 JH
SPURTS S P ER1 T S
SPURNS S P ER1 N Z
SPURGIN S P ER1 JH IH0 N
SPURNED S P ER1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spur (v) spˈɜːʳr (s p @@1 r)
spurn (v) spˈɜːʳn (s p @@1 n)
spurs (v) spˈɜːʳz (s p @@1 z)
spurt (v) spˈɜːʳt (s p @@1 t)
spurns (v) spˈɜːʳnz (s p @@1 n z)
spurts (v) spˈɜːʳts (s p @@1 t s)
spurned (v) spˈɜːʳnd (s p @@1 n d)
spurred (v) spˈɜːʳd (s p @@1 d)
spurted (v) spˈɜːʳtɪd (s p @@1 t i d)
spurious (j) spjˈuəʳrɪəʳs (s p y u@1 r i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
促使[cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ, 使] spur on; urge; to cause; to bring about, #4,676 [Add to Longdo]
鞭策[biān cè, ㄅㄧㄢ ㄘㄜˋ, ] spur on; urge on, #24,719 [Add to Longdo]
唾弃[tuò qì, ㄊㄨㄛˋ ㄑㄧˋ, / ] spurned, #30,125 [Add to Longdo]
骨刺[gǔ cì, ㄍㄨˇ ㄘˋ, ] spur; bony outgrowth, #51,527 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] spurt out of the mouth, #545,582 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] spurt out of the mouth [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
spüren(vi vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ) , See also: Related: fühlen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spur {f}soupcon [Add to Longdo]
Spur {f} | Spuren {pl}spoor | spoors [Add to Longdo]
Spur {f} | Spuren {pl}trace | traces [Add to Longdo]
Spur {f}; Fußspur {f} | Spuren {pl}; Fußspuren {pl}track | tracks [Add to Longdo]
Spur {f} | Spuren {pl}vestige | vestiges [Add to Longdo]
Spur {f} (beim Auto)toe [Add to Longdo]
Spur {f} [math.]trace [Add to Longdo]
Spuradresse {f}track address [Add to Longdo]
Spurenabstand {m}track pitch [Add to Longdo]
Spurenanalyse {f}trace analysis [Add to Longdo]
Spurendichte {f}track density [Add to Longdo]
Spurenelement {n} | Spurenelemente {pl}trace element; trace mineral; oligoelement | trace elements [Add to Longdo]
Spurengas {n}trace gas [Add to Longdo]
Spurensicherung {f}; Forensik {f}forensics [Add to Longdo]
Spurensicherungsexperte {m}; Spurensicherungsexpertin {f}forensic expert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ梯沽[アメリカでいご;アメリカデイゴ, amerika deigo ; amerikadeigo] (n) (uk) cockspur coral tree (Erythrina crista-galli) [Add to Longdo]
スパーギア;スパーギヤ[, supa-gia ; supa-giya] (n) spur gear [Add to Longdo]
スパート[, supa-to] (n,vs) spurt; (P) [Add to Longdo]
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P) [Add to Longdo]
押っ取り刀[おっとりがたな, ottorigatana] (n) unprepared action; something done on the spur of the moment [Add to Longdo]
偽作[ぎさく, gisaku] (n,vs,adj-no) apocryphal work; forgery; spurious article [Add to Longdo]
偽書[ぎしょ, gisho] (n,adj-no) spurious letter; apocryphal book; forgery [Add to Longdo]
偽物(P);贋物;ニセ物[にせもの(偽物;贋物)(P);ぎぶつ(偽物);がんぶつ(贋物);ニセもの(ニセ物), nisemono ( nisemono ; nisemono )(P); gibutsu ( nisemono ); ganbutsu ( nisemono ); n] (n,adj-no) (See 偽造) spurious article; forgery; counterfeit; imitation; sham; (P) [Add to Longdo]
偽本[ぎほん, gihon] (n) spurious book; forgery [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) tubular nectary; spur (botanical term) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spur \Spur\, v. t. [imp. & p. p. {Spurred} (sp[^u]rd); p. pr. &
   vb. n. {Spurring}.]
   1. To prick with spurs; to incite to a more hasty pace; to
    urge or goad; as, to spur a horse.
    [1913 Webster]
 
   2. To urge or encourage to action, or to a more vigorous
    pursuit of an object; to incite; to stimulate; to
    instigate; to impel; to drive.
    [1913 Webster]
 
       Love will not be spurred to what it loathes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To put spurs on; as, a spurred boot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spur \Spur\ (sp[^u]r), n. [See {Sparrow}.] (Zool.)
   (a) A sparrow. [Scot.]
   (b) A tern. [Prov. Eng.]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spur \Spur\, n. [OE. spure, spore, AS. spura, spora; akin to D.
   spoor, G. sporn, OHG. sporo, Icel. spori, Dan. spore, Sw.
   sporre, and to AS. spor a trace, footstep, spyrian to trace,
   track, examine, and E. spurn. [root]171. Cf. {Sparrow},
   {Spere}, {Spoor}, {Spurn}.]
   1. An implement secured to the heel, or above the heel, of a
    horseman, to urge the horse by its pressure. Modern spurs
    have a small wheel, or rowel, with short points. Spurs
    were the badge of knighthood.
    [1913 Webster]
 
       And on her feet a pair of spurs large. --Chaucer.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   2. That which goads to action; an incitement.
    [1913 Webster]
 
       Fame is the spur that the clear spirit doth raise
       (That last infirmity of noble mind)
       To scorn delights and live laborious days. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Something that projects; a snag.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the large or principal roots of a tree. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) Any stiff, sharp spine, as on the wings and legs
    of certain birds, on the legs of insects, etc.;
    especially, the spine on a cock's leg.
    [1913 Webster]
 
   6. A mountain that shoots from any other mountain, or range
    of mountains, and extends to some distance in a lateral
    direction, or at right angles.
    [1913 Webster]
 
   7. A spiked iron worn by seamen upon the bottom of the boot,
    to enable them to stand upon the carcass of a whale, to
    strip off the blubber.
    [1913 Webster]
 
   8. (Carp.) A brace strengthening a post and some connected
    part, as a rafter or crossbeam; a strut.
    [1913 Webster]
 
   9. (Arch.)
    (a) The short wooden buttress of a post.
    (b) A projection from the round base of a column,
      occupying the angle of a square plinth upon which the
      base rests, or bringing the bottom bed of the base to
      a nearly square form. It is generally carved in
      leafage.
      [1913 Webster]
 
   10. (Bot.)
     (a) Any projecting appendage of a flower looking like a
       spur. --Gray.
     (b) Ergotized rye or other grain. [R.]
       [1913 Webster]
 
   11. (Fort.) A wall that crosses a part of a rampart and joins
     to an inner wall.
     [1913 Webster]
 
   12. (Shipbuilding)
     (a) A piece of timber fixed on the bilge ways before
       launching, having the upper ends bolted to the
       vessel's side.
     (b) A curved piece of timber serving as a half beam to
       support the deck where a whole beam can not be
       placed.
       [1913 Webster]
 
   13. (Mining) A branch of a vein.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. The track of an animal, as an otter; a spoor.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Spur fowl} (Zool.), any one of several species of Asiatic
    gallinaceous birds of the genus {Galloperdix}, allied to
    the jungle fowl. The males have two or more spurs on each
    leg.
 
   {Spur gear} (Mach.), a cogwheel having teeth which project
    radially and stand parallel to the axis; a spur wheel.
 
   {Spur gearing}, gearing in which spur gears are used. See
    under {Gearing}.
 
   {Spur pepper}. (Bot.) See the Note under {Capsicum}.
 
   {Spur wheel}. Same as {Spur gear}, above.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spur \Spur\, v. i.
   To spur on one's horse; to travel with great expedition; to
   hasten; hence, to press forward in any pursuit. "Now spurs
   the lated traveler." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The Parthians shall be there,
      And, spurring from the fight, confess their fear.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The roads leading to the capital were covered with
      multitudes of yeomen, spurring hard to Westminster.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      Some bold men, . . . by spurring on, refine themselves.
                          --Grew.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spur
   n 1: a verbalization that encourages you to attempt something;
      "the ceaseless prodding got on his nerves" [syn: {goad},
      {goading}, {prod}, {prodding}, {urging}, {spur},
      {spurring}]
   2: any sharply pointed projection [syn: {spur}, {spine},
     {acantha}]
   3: tubular extension at the base of the corolla in some flowers
   4: a sharp prod fixed to a rider's heel and used to urge a horse
     onward; "cowboys know not to squat with their spurs on" [syn:
     {spur}, {gad}]
   5: a railway line connected to a trunk line [syn: {branch line},
     {spur track}, {spur}]
   v 1: incite or stimulate; "The Academy was formed to spur
      research"
   2: give heart or courage to [syn: {spur}, {goad}]
   3: strike with a spur
   4: goad with spurs; "the rider spurred his horse"
   5: equip with spurs; "spur horses"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SPUR
     Supercomputing Program for Undergraduate Research
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Spur /ʃpuːr/ 
  groove; soupcon; spoor; trace; track; vestige

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top