ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鞭策

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鞭策-, *鞭策*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭策[biān cè, ㄅㄧㄢ ㄘㄜˋ, ] spur on; urge on, #24,719 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get your pawns rolling on the queen's side.[CN] 鞭策你的士兵勇往直前! 保护皇后 熄掉. Searching for Bobby Fischer (1993)
They will have to be subdued by the sword and brought to profitable labour by the whip.[CN] 必须以剑征服,鞭策其劳役 The Mission (1986)
Spurred on by Hitler's demands for the immediate liquidation of the "Anzio abscess", he threw all he had into the counterattack.[CN] 被希特勒立即消灭"安齐奥脓肿"的要求所鞭策, 他将他所有的部队投入反击 Tough Old Gut: Italy - November 1942-June 1944 (1974)
I think there should've been more spank and less Spock in America, and our youth wouldn't be what they are today.[CN] 我覺得要多些鞭策, 少些溺愛 我們的孩子就不會 像今天這樣 Punishment Park (1971)
When God hands you a gift, he also hands you a whip and the whip is intended only for self-flagellation."[CN] 上帝赐你天份 也给你皮鞭 让你自我鞭策 All About My Mother (1999)
If I gotta ride your ass, you gonna show me the money.[CN] 我要鞭策你让我赚大钱 Jerry Maguire (1996)
You must keep a tight rein on him, Lord Nobukado.[CN] 信廉大人 你须鞭策 Kagemusha (1980)
It's my duty to urge you... to urge you: keep it up![CN] 我需要鞭策你们... 鼓励你们: 坚持下去! The Devil Strikes at Night (1957)
I don't need her to goad me on![CN] 我不需要她来鞭策 Family Plot (1976)
The jockey whips him![CN] 骑师在鞭策着它 A Class to Remember (1993)
Pull them together and keep pushing forward to the bridge.[CN] 令部队团结 鞭策他们前攻夺桥 A Bridge Too Far (1977)
I have no spur to prick the sides of my intent.[CN] 没有一种力量可以鞭策我实现自己的意图 Macbeth (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top