ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acantha

AA0 K AA1 N DH AH0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acantha-, *acantha*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthaกระดูกสันหลัง,หนาม
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acanthaหนาม, เงี่ยง, เงี่ยงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthaceous-มีหนาม, -มีเงี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthaesthesia; acanthesthesiaความรู้สึกเหมือนถูกหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acanthaceaeอแคนทาซี [TU Subject Heading]
Acanthamoebaอแคนธามีบา [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACANTHA AA0 K AA1 N DH AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカントアメーバ[, akantoame-ba] (n) Acanthamoeba [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acantha \A*can"tha\, n. [Gr. ? thorn, fr. ? point. See {Acute}.]
   1. (Bot.) A prickle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A spine or prickly fin.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) The vertebral column; the spinous process of a
    vertebra. --Dunglison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acantha
   n 1: any sharply pointed projection [syn: {spur}, {spine},
      {acantha}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top