ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puff

P AH1 F   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puff-, *puff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puff[N] ลมหรือควันที่พัดมา, Syn. whiff, quick blast
puff[N] การสูดหายใจ
puff[N] ขนมพายที่มีไส้
puff[N] ลมหายใจ
puff[N] แผ่นสำหรับทาแป้งผัดหน้า, See also: พัฟทาหน้า, Syn. powder puff
puff[VI] หอบ, See also: หายในเร็วๆ
puff[VI] สูบบุหรี่, Syn. inhale, smoke
puff[VT] สูบบุหรี่, Syn. inhale, smoke
puffy[ADJ] บวม, See also: พอง, Syn. expanded, inflated
puffy[ADJ] ฟูฟ่อง, See also: ฟู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
puff pasten. แป้งต้มฟู,ขนมปังนิ่มฟู, Syn. dough
puffer(พัฟ'เฟอะ) n. ผู้พ่นควันหรือไอ,สิ่งเป่าควันหรือไอ,ผู้ทำให้ราคาสูงขึ้น
puffery(พัฟ'เฟอรี) n. การยกย่องเกินไป,การโฆษณาเกินไป, Syn. exaggerated praise
puffin(พัฟ'ฟิน) n. นกทะเลจำพวก Fratercula และ Lunda
puffy(พัฟ'ฟี) adj. ท้วม,พอง,อ้วนฉุ,หยิ่งยโส., See also: puffily adv. puffiness n.
power puffn. นวมนุ่มหูหรือปุยสำหรับแตะแป้งทาหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
puff(n) ผ้าปะแป้ง,กระจุก,ปอย,กลุ่มควัน,ปุย
puff(vi) ฟู,หอบ,พอง,เป่าลม,ฟุ้ง,พ่นควัน,ผัดหน้า
puffiness(n) ความบวม,ความพอง,ความโป่ง,ความท้วม,ความอ้วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puffเสียงพ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puffballเห็ดเผาะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A mild puff of wind forces your head low."'แม้เพียงลมพัดเบาๆ เจ้าก็ยังโอนเอนตาม Wild Reeds (1994)
Oh, God, it hurts. I want you to huff and puff and blow all the air out of your lungs. Do you hear me?สูดหายใจเข้าลึก ๆ และหายใจออกให้หมด เร็วเข้า Event Horizon (1997)
The wind brings puffs of familiar scents.ลมได้พัดละอองกลิ่น ที่คุ้นเคยมาอีกแล้ว March of the Penguins (2005)
With a puff of straight hairs like a little explosion?แล้วขนตรงนั้น มันเป็นหนามๆด้วยมั้ย? Hannibal Rising (2007)
Aah... these cream puffs are good. Have some.อ่า ขนมไส้ครีมนี่อร่อยนะ เอาไว้ทานสิ Operation Proposal (2007)
I want a cream puff too.ฉันอยากได้ชูครีมด้วยอ่ะ Operation Proposal (2007)
- Puff pastry?พัฟไหมคะ? Welcome to Kanagawa (2008)
At the next Tokyo Sweets Exhibition... ...Apparently they are going to sell the creme puffs that Izawa made.ในงานแสดงของหวานระดับโตเกียวน่ะค่ะ เค้าจะขายชูครีมของอิซาว่าล่ะค่ะ Absolute Boyfriend (2008)
I told you didn't I? We'll be selling the creme puffs at the exhibition for two days, starting tomorrow.ก็บอกไปแล้วนี่นา เราจะขายพัฟครีมน่ะ ที่งานของหวาน2วันน่ะ เริ่มพรุ่งนี้แล้ว Absolute Boyfriend (2008)
Just give up the creme puffs already.เลิกทำได้แล้ว Absolute Boyfriend (2008)
Your creme puffs really are the best in the world.ชูครีมของริโกะ อร่อยที่สุดในโลกเลย Absolute Boyfriend (2008)
["ASAMOTO's creme puffs tastes awful"][ชูครีมของอาซาโมโตะน่ะรสชาติไม่ได้เรื่องเลย] Absolute Boyfriend (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puff"A-hem!" Alice boasted, puffing up with pride.
puffI want a dozen cream puffs.
puffPuffing and panting we continued to run with renewed vigor.
puffPuffy AmiYumi is a Japanese rock band.
puffThe man puffed smoke into her face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัดพา[V] blow, See also: puff, Example: ฝนที่ตกอยู่ไกลๆ พัดพาเอาความเย็นและความชุ่มชื้นมากระทบตัวจนรู้สึกได้, Thai definition: เคลื่อนไหวไปหรือกระพือไปโดยอาศัยแรงลม
ปุย[ADJ] fluffy, See also: puffy, hairy, fuzzy, shaggy, Syn. ปุกปุย, ฟู, ปุยนุ่น, Example: แม่ซื้อหมาขนปุยให้น้อง
อึ้ดทึ่ด[ADV] puffily, See also: tumidly, Syn. พอง, Thai definition: อาการที่พองขึ้นอย่างเต็มที่
ฉุ[ADV] puffily, See also: plumply, swollenly, Syn. บวม, Example: เขากินยามากไปทำให้หน้าของเขาอ้วนฉุ
ตุ่ย[ADJ] puffy, See also: swollen, distended, swelled, bulgy, enlarged, inflamed, Syn. โป่ง, พอง, นูน, ตุง, โปน, โน, Example: หลังจากประสบอุบัติเหตุไม่กี่ชั่วโมง ใบหน้าเขาก็บวมตุ่ย ฟกช้ำไปหมด, Thai definition: ลักษณะที่บางสิ่งบางอย่างดันให้นูนโป่งออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งกล้าม[v. exp.] (beng klām) EN: puff out one's muscle   
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath   
กะหรี่ปั๊บ[n.] (karīpap) EN: curry puff ; fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing)   
เหนื่อยหอบ[v. exp.] (neūay høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff   FR: haleter
งูหัวกะโหลก [n. exp.] (ngū hūa kalōk) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake   
งูเหลือมอ้อ [n. exp.] (ngū leūam ø) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake   
งูหน้ากาก[n. exp.] (ngū nākāk) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUFF P AH1 F
PUFFS P AH1 F S
PUFFY P AH1 F IY0
PUFFER P AH1 F ER0
PUFFIN P AH1 F IH2 N
PUFFED P AH1 F T
PUFFING P AH1 F IH0 NG
PUFFINS P AH1 F IH2 N Z
PUFFERY P AH1 F ER0 IY0
PUFFER'S P AH1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puff (v) pˈʌf (p uh1 f)
puffs (v) pˈʌfs (p uh1 f s)
puffy (j) pˈʌfiː (p uh1 f ii)
puffed (v) pˈʌft (p uh1 f t)
puffin (n) pˈʌfɪn (p uh1 f i n)
puffier (j) pˈʌfɪəʳr (p uh1 f i@ r)
puffing (v) pˈʌfɪŋ (p uh1 f i ng)
puffins (n) pˈʌfɪnz (p uh1 f i n z)
puffball (n) pˈʌfbɔːl (p uh1 f b oo l)
puffiest (j) pˈʌfɪɪst (p uh1 f i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pāo, ㄆㄠ, ] puffed; swollen; spongy; classifier for urine or feces, #2,286 [Add to Longdo]
爆米花[bào mǐ huā, ㄅㄠˋ ㄇㄧˇ ㄏㄨㄚ, ] puffed rice; popcorn, #19,678 [Add to Longdo]
[pāng, ㄆㄤ, ] puffed (swollen), #30,411 [Add to Longdo]
一吹[yī chuī, ㄧ ㄔㄨㄟ, ] puff [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puff {m}buffet [Add to Longdo]
Puff {m}toke [Add to Longdo]
Blätterteig {m}puff pastry [Add to Longdo]
Butterteig {m}puff paste [Add to Longdo]
Puffärmel {m}puffy sleeve [Add to Longdo]
Puffbohne {f} [bot.]faba bean [Add to Longdo]
Puffer {m}; Stoßdämpfer {m} | Puffer {pl}buffer | buffers [Add to Longdo]
Puffer {m}bumper [Am.] [Add to Longdo]
Puffer {m}; Zwischenspeicher {m} [comp.]buffer [Add to Longdo]
Pufferanschlag {m}buffer stop [Add to Longdo]
Pufferbatterie {f}buffer battery [Add to Longdo]
Puffergestänge {n}buffer linkage [Add to Longdo]
Puffergröße {f}buffersize [Add to Longdo]
Pufferinhalt {m}queue [Add to Longdo]
Pufferreserve {f}; Puffervermögen {n}buffering capacity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
ぱっぱっと[, pappatto] (adv) (1) in puffs; in whiffs; (2) in flashes [Add to Longdo]
ふっと[, futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning [Add to Longdo]
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
アイスポッテッドパファー;テトラオドン・レイウルス[, aisupotteddopafa-; tetoraodon . reiurusu] (n) Tetraodon leiurus (species of pufferfish) [Add to Longdo]
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish) [Add to Longdo]
エトピリカ[, etopirika] (n) tufted puffin (ain [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緩衝地帯[かんしょうちたい, kanshouchitai] Pufferzone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puff \Puff\, n. [Akin to G. & Sw. puff a blow, Dan. puf, D. pof;
   of imitative origin. Cf. {Buffet}.]
   1. A sudden and single emission of breath from the mouth;
    hence, any sudden or short blast of wind; a slight gust; a
    whiff. " To every puff of wind a slave." --Flatman.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything light and filled with air. Specifically:
    (a) A puffball.
    (b) kind of light pastry.
    (c) A utensil of the toilet for dusting the skin or hair
      with powder.
      [1913 Webster]
 
   3. An exaggerated or empty expression of praise, especially
    one in a public journal.
    [1913 Webster]
 
   {Puff adder}. (Zool.)
    (a) Any South African viper belonging to {Clotho} and
      allied genera. They are exceedingly venomous, and have
      the power of greatly distending their bodies when
      irritated. The common puff adder ({Vipera arietans},
      or {Clotho arietans}) is the largest species, becoming
      over four feet long. The plumed puff adder ({Clotho
      cornuta}) has a plumelike appendage over each eye.
    (b) A North American harmless snake ({Heterodon
      platyrrhinos}) which has the power of puffing up its
      body. Called also {hog-nose snake}, {flathead},
      {spreading adder}, and {blowing adder}.
 
   {Puff bird} (Zool.), any bird of the genus {Bucco}, or family
    {Bucconid[ae]}. They are small birds, usually with
    dull-colored and loose plumage, and have twelve tail
    feathers. See {Barbet}
    (b) .
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puff \Puff\, v. i. [imp. & p. p. {Puffed} (p[u^]ft); p. pr. &
   vb. n. {Puffing}.] [Akin to G. puffen to pop, buffet, puff,
   D. poffen to pop, puffen to blow, Sw. puffa to push, to cuff,
   Dan. puffe to pop, thump. See {Puff}, n.]
   1. To blow in puffs, or with short and sudden whiffs.
    [1913 Webster]
 
   2. To blow, as an expression of scorn; -- with at.
    [1913 Webster]
 
       It is really to defy Heaven to puff at damnation.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To breathe quick and hard, or with puffs, as after violent
    exertion.
    [1913 Webster]
 
       The ass comes back again, puffing and blowing, from
       the chase.              --L' Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To swell with air; to be dilated or inflated. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   5. To breathe in a swelling, inflated, or pompous manner;
    hence, to assume importance.
    [1913 Webster]
 
       Then came brave Glory puffing by.   --Herbert.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puff \Puff\, v. t.
   1. To drive with a puff, or with puffs.
    [1913 Webster]
 
       The clearing north will puff the clouds away.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To repel with words; to blow at contemptuously.
    [1913 Webster]
 
       I puff the prostitute away.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to swell or dilate; to inflate; to ruffle with
    puffs; -- often with up; as, a bladder puffed with air.
    [1913 Webster]
 
       The sea puffed up with winds.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To inflate with pride, flattery, self-esteem, or the like;
    -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       Puffed up with military success.   --Jowett
                          (Thucyd. )
    [1913 Webster]
 
   5. To praise with exaggeration; to flatter; to call public
    attention to by praises; to praise unduly. " Puffed with
    wonderful skill." --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puff \Puff\, a.
   Puffed up; vain. [R.] --Fanshawe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puffball \Puff"ball`\, n. (Bot.)
   A kind of ball-shaped fungus ({Lycoperdon giganteum}, and
   other species of the same genus) full of dustlike spores when
   ripe; -- called also {bullfist}, {bullfice}, {puckfist},
   {puff}, and {puffin}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puff
   adj 1: gathered for protruding fullness; "puff sleeves" [syn:
       {puff}, {puffed}]
   n 1: a short light gust of air [syn: {puff}, {puff of air},
      {whiff}]
   2: a light inflated pastry or puff shell
   3: exaggerated praise (as for promotional purposes)
   4: bedding made of two layers of cloth filled with stuffing and
     stitched together [syn: {quilt}, {comforter}, {comfort},
     {puff}]
   5: a soft spherical object made from fluffy fibers; for applying
     powder to the skin [syn: {powderpuff}, {puff}]
   6: thick cushion used as a seat [syn: {ottoman}, {pouf},
     {pouffe}, {puff}, {hassock}]
   7: a slow inhalation (as of tobacco smoke); "he took a puff on
     his pipe"; "he took a drag on his cigarette and expelled the
     smoke slowly" [syn: {puff}, {drag}, {pull}]
   8: forceful exhalation through the nose or mouth; "he gave his
     nose a loud blow"; "he blew out all the candles with a single
     puff" [syn: {blow}, {puff}]
   v 1: smoke and exhale strongly; "puff a cigar"; "whiff a pipe"
      [syn: {puff}, {whiff}]
   2: suck in or take (air); "draw a deep breath"; "draw on a
     cigarette" [syn: {puff}, {drag}, {draw}]
   3: breathe noisily, as when one is exhausted; "The runners
     reached the finish line, panting heavily" [syn: {pant},
     {puff}, {gasp}, {heave}]
   4: make proud or conceited; "The sudden fame puffed her ego"
   5: praise extravagantly; "The critics puffed up this Broadway
     production" [syn: {puff}, {puff up}]
   6: speak in a blustering or scornful manner; "A puffing kind of
     man"
   7: to swell or cause to enlarge, "Her faced puffed up from the
     drugs"; "puffed out chests" [syn: {puff}, {puff up}, {blow
     up}, {puff out}]
   8: blow hard and loudly; "he huffed and puffed as he made his
     way up the mountain" [syn: {puff}, {huff}, {chuff}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 puff
  vt.
 
   To decompress data that has been crunched by Huffman coding. At least one
   widely distributed Huffman decoder program was actually named ?PUFF?, but
   these days it is usually packaged with the encoder. Oppose {huff}, see
   {inflate}.
 

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 puff
  push

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Puff /puf/ 
  buffet; toke

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top