ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

competitive

K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -competitive-, *competitive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
competitive(adj) ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน, Syn. competing, contentious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน, ซึ่งสามารถแข่งขันได้, มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative, rivaling, Ant. cooperative

English-Thai: Nontri Dictionary
competitive(adj) ซึ่งแข่งขันกัน, ซึ่งชิงชัยกัน, ซึ่งแข่งกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
competitive examinationการสอบแข่งขัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
competitive system๑. ระบบการแข่งขันโดยเสรี๒. ระบบการสอบแข่งขันทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitiveแข่งขัน, การแข่งขัน [การแพทย์]
Competitive Effectฤทธิ์ทางแข่งขัน [การแพทย์]
Competitive productผลิตภัณฑ์ที่อาจแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Competitive Rivalryแข่งกับพ่อและพี่น้อง [การแพทย์]
Competitivenessความสามารถที่จะแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
competitiveness[คอม เพ็ท ทิ ทีฟ เนส] (n) ความสามารถในการแข่งขัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย Night and Fog (1956)
I started them on simple calisthenics, worked up to rudimentary game skills, and finally, advanced competitive theory.ผมเริ่มด้วยกายกรรมเพื่อสุขภาพง่ายๆ จนถึงทักษะการแข่งขันพื้นฐาน และในที่สุด ทฤษฎีการแข่งขันขั้นสูง Airplane! (1980)
This sport, as we well know, is made up of athletes... who go to the edge and sometimes beyond, and it is why we believe... the next three days is going to be extremely competitive and exciting.กีฬาชนิดนี้ อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า มันเป็นกีฬาของ... คนที่เยี่ยมยอด หรืออาจจะเยี่ยมยอดที่สุด และนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่า... ใน 3 วันนี้ มันจะเป็นการแข่งขันที่ เข้มข้นและตื่นเต้นอย่างที่สุด Cool Runnings (1993)
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว GTO (1999)
The eagle soaring clear eyed competitive prepared to strike but not a vulture.เหมือนนกอินทรี (ไอรา แจ็คสัน ผอ. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) เหินฟ้า, ตาคม, ชอบแข่งขัน The Corporation (2003)
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him.จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม The Corporation (2003)
That's their competitive advantage to be there.มันเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่จะออกมา ผมรับฟังความวิตกของพวกคุณ (เซอร์ มาร์ค มูดี-สจวต อดีตประธานบรรษัทรอยัลดัทช์เชลล์) The Corporation (2003)
After 87 minutes of very competitive play, we have a tie.หลัง 87 นาทีแห่งการแข่งขันอันดุเดือด ทั้งคู่ได้คะแนนเสมอกัน Mean Girls (2004)
Give us the competitive edge.มาช่วยให้ทีมเราแกร่งขึ้น The Longest Yard (2005)
I'm in a competitive internship at Dean Witter.ผมมาฝึกอบรมที่ดีน วิทเทอร์ The Pursuit of Happyness (2006)
She grabbed his... until you learn to be less competitive and less selfish, you will not assist on my surgeries.จนกว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะแข่งขันน้อยลง เห็นแก่ตัวน้อยลง คุณจะไม่ได้เข้าช่วยผมผ่าตัด The Heart of the Matter (2007)
-Oh, definitely. MAN: Did you read the Quarterly Competitive Analysis?แกอ่านบทวิเคราะห์ การแข่งขันรายไตรมาสรึยัง? Grin and Bear It (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
competitiveAt this rate the risk is high that our country's competitive position will drop even further.
competitiveHis words aroused my competitive spirit.
competitiveIf your prices are competitive, we will place a large order.
competitiveIt's not only the health aspects of sports that appeal to people, but the cooperative aspect that team sports teach, and the competitive aspect in itself.
competitiveJapan is highly competitive in high technology industries.
competitiveJapan's competitiveness in camera making is unchallenged.
competitiveJapan's competitiveness is very strong in industrial products, but weak in agricultural products.
competitiveOrganized sports are often an important part of school life, and competitive sports are popular, too.
competitiveOur competitive position is weakened by the rising labor cost.
competitiveThe company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.
competitiveThe strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.
competitiveWe are internationally competitive in production technology.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสอบแข่งขัน(n) competitive examination, Example: พรุ่งนี้จะมีการสอบข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแข่งขันด้านราคา[kān khaengkhan dān rākhā] (n, exp) EN: competitive pricing
การสอบแข่งขัน[kān søp khaengkhan] (n, exp) EN: competitive examination  FR: concours [ m ]
แข่ง[khaeng] (adj) EN: racing ; competitive
แข่งขันสูง[khaengkhan sūng] (adj) EN: competitive
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน[khø dāi prīep nai kān khaengkhan] (n, exp) EN: competitive advantage
ข้อสอบแข่งขัน[khøsøp khaengkhan] (n, exp) EN: competitive examination
ความสามารถในการแข่งขัน[khwāmsāmāt nai kān khaengkhan] (n, exp) EN: competitiveness  FR: compétitivité [ f ]
มีการแข่งขันสูง[mī kān khaengkhan sūng] (adj) EN: competitive  FR: compétitif
ราคาแข็งขัน[rākhā khaengkhan] (n, exp) EN: competitive price
ศักยภาพในการแข่งขัน[sakkayaphāp nai kān khaengkhan] (n, exp) EN: competitiveness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPETITIVE K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V
COMPETITIVE K AH0 M P EH1 T IH0 T IH0 V
COMPETITIVELY K AH0 M P EH1 T IH0 T IH0 V L IY0
COMPETITIVENESS K AH0 M P EH1 T IH0 T IH0 V N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
competitive (j) kˈəmpˈɛtətɪv (k @1 m p e1 t @ t i v)
competitiveness (n) kˈəmpˈɛtətɪvnɪs (k @1 m p e1 t @ t i v n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞争力[jìng zhēng lì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄌㄧˋ, / ] competitive strength; competitiveness, #3,061 [Add to Longdo]
较量[jiào liàng, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] competitive with; to measure up against, #7,383 [Add to Longdo]
竞相[jìng xiāng, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ, / ] competitive; eagerly; to vie, #17,548 [Add to Longdo]
拳头产品[quán tou chǎn pǐn, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] competitive product; superior goods; with real punch, #36,282 [Add to Longdo]
竞技性[jìng jì xìng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] competitive, #79,132 [Add to Longdo]
差额选举[chā é xuǎn jǔ, ㄔㄚ ㄜˊ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] competitive election (i.e. with more than one candidate) [Add to Longdo]
竞争产品[jìng zhēng chǎn pǐn, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] competitive product; competitor's product [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampfsport { m }competitive sport; martial art [Add to Longdo]
Konkurrenzfähigkeit { f }; Wettbewerbsfähigkeit { f }competitive position; competitive capacity; competitive ability [Add to Longdo]
Turniertanz { n }; turniertanzen { n }competitive ballroom dancing [Add to Longdo]
Wettbewerbsdruck { m }competitive pressure [Add to Longdo]
Wettbewerbsfaktor { m } | entscheidender Wettbewerbsfaktorcompetitive factor | deciding competitive factor [Add to Longdo]
Wettbewerbsvorteil { m }competitive edge [Add to Longdo]
Wettkampfsport { m }competitive sports [Add to Longdo]
konkurrenzfähig; wettbewerbsfähig { adj } | konkurrenzfähiger | am konkurrenzfähigsten | nicht konkurrenzfähig; nicht wettbewerbsfähigcompetitive | more competitive | most competitive | uncompetitive [Add to Longdo]
konkurrenzfähiger Preiscompetitive price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレガシオン[aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
コンペティティブアップグレード[konpeteiteibuappugure-do] (n) { comp } competitive upgrade [Add to Longdo]
フードファイター[fu-dofaita-] (n) competitive eater (wasei [Add to Longdo]
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation) [Add to Longdo]
一般競争入札[いっぱんきょうそうにゅうさつ, ippankyousounyuusatsu] (n) open tendering; open competitive bidding [Add to Longdo]
企業競争力[きぎょうきょうそうりょく, kigyoukyousouryoku] (n) business competitiveness; corporate competitiveness [Add to Longdo]
気嵩[きがさ, kigasa] (n, adj-na) (arch) having a competitive spirit [Add to Longdo]
競映[きょうえい, kyouei] (n) competitive showing of films [Add to Longdo]
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] (n) { comp } CAP; Competitive Access Provider [Add to Longdo]
競合関係[きょうごうかんけい, kyougoukankei] (n) competitive relationship; rivalry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider [Add to Longdo]
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Competitive \Com*pet"i*tive\, a.
   Of or pertaining to competition; producing competition;
   competitory; as, a competitive examination.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 competitive
   adj 1: involving competition or competitiveness; "competitive
       games"; "to improve one's competitive position" [syn:
       {competitive}, {competitory}] [ant: {noncompetitive}]
   2: subscribing to capitalistic competition [syn: {competitive},
     {free-enterprise(a)}, {private-enterprise(a)}]
   3: showing a fighting disposition; "highly competitive sales
     representative"; "militant in fighting for better wages for
     workers"; "his self-assertive and ubiquitous energy" [syn:
     {competitive}, {militant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top