ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การขอร้อง

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การขอร้อง-, *การขอร้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขอร้อง[N] asking, See also: request, begging, entreaty, beseeching, Example: การขอร้องอย่างสุภาพช่วยให้เหล่าผู้ชุมนุมลดความรุนแรงลงได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She think this too much ask.เธอคิดว่ามันเป็นการขอร้องที่มากเกินไป The Joy Luck Club (1993)
I have no doubt Sayuri, that you could still melt the heart of any man.... ... no matter how resistant.ผมไม่สงสัยหรอก ซายูริ ขอแค่คุณสามารถละลายจิตใจผู้ชายเหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหน ผมไม่ค่อยชินกับการขอร้อง Memoirs of a Geisha (2005)
As for the favour you ask, it is no favour at all.-สำหรับสิ่งที่เธอขอมา มันไม่ใช่การขอร้องเลย Pride & Prejudice (2005)
I know we joke about it, but I am always this close to begging you to stop training our people and get your ass back in the field.ผมรู้ว่ามันตลก, แต่ผมว่า มันน่าจะเป็นการขอร้องมากกว่าที่ ให้เลิกสอนคนอื่นแล้ว ย้ายก้นกลับไปสมรภูมิ Mission: Impossible III (2006)
It's not a request. I want the list of the men in his unit.ไม่ใช่การขอร้อง ฉันต้องการรายชื่อคนในหน่วย In the Valley of Elah (2007)
Can you?ฉันไม่ต้องการขอร้องคุณเรื่องนี้ด้วย Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
(GURGLING)ไม่ใช่การขอร้อง Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Don't talk to your father like that.ไม่ใช่การขอร้อง Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
That your wife?นี่ไม่ใช่การขอร้อง นี่เป็นการมอบหมายงาน Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Janบอกอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่การขอร้อง Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
This is not a request. We have been summoned.มันไม่ใช่การขอร้อง เราได้รับการเรียกตัว The Other Boleyn Girl (2008)
oh, and, ladies, we have been asked by the city council to beautify the center divider on main street.โอ้สาว ๆ เราได้รับการขอร้องจากสภาของเมือง ให้ทำทางเชื่อมแยกบนถนนหลักให้สวยงามนะ Rose's Turn (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entreaty[N] การขอร้อง, See also: การวิงวอน, การออดอ้อน, Syn. plea, request, supplication
plea[N] การขอร้อง, See also: การวิงวอน, Syn. appeal, request
request[N] การขอร้อง, See also: การขอ, คำขอร้อง, การเรียกร้อง, Syn. asking, appeal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
evocation(เอฟวะเค'เชิน) n. การเรียกปลุก,การขอร้อง,การเรียก,การกระตุ้นให้เกิดขึ้น,การนำมาซึ่ง
importunity(อิมพอร์ทู' นิที) n. การรบเร้า, การเรียกร้อง, การพร่ำ, การขอร้องอย่างไม่หยุด
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว,วิธีการหรือท่าทางในการเดิน,กิริยาท่าทาง,ข้อเสนอเป็นทางการ,การขอร้องต่อศาล,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
prayer(แพร) n. การสวดมนต์,การอธิษฐาน,คำสวดมนต์,คำอธิษฐาน,การขอร้อง,การภาวนา,สิ่งที่อ้อนวอน,สิ่งที่ขอ,ผู้สวดมนต์,ผู้อธิษฐาน,ผู้วิงวอน
request(รีเควสทฺ') n. การขอร้อง,ความต้องการ,คำขอร้อง,คำเรียกร้อง,คำอ้อนวอน,สิ่งที่ขอร้อง,ความต้องการ -Phr. (at (by) request ตามคำขอร้อง) vt. ขอร้อง,เรียกร้อง,อ้อนวอน,ขอ,ถามหา, See also: requester n., Syn. desire,wish,appeal
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ
summons(ซัม'เมินซ) n. การเรียกตัว,การออกหมายเรียก,การขอร้อง,การเรียกร้อง,หมายศาล,หมายเรียก,การเรียกตัวให้มาประชุมรัฐสภา. pl. summonses, Syn. subpoena,call

English-Thai: Nontri Dictionary
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
importunity(n) การคะยั้นคะยอ,การรบเร้า,การเรียกร้อง,การขอร้อง
intercession(n) การขอร้อง,การร้องขอความกรุณา
invocation(n) การภาวนา,การขอร้อง,การอุทธรณ์,การเรียกผี
request(n) คำร้อง,การขอร้อง,คำขอ,การเรียกร้อง,ความต้องการ
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ
summons(n) หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง
suppliance(n) การอุทธรณ์,การขอร้อง,การเรียกร้อง
supplication(n) การเรียกร้อง,การขอร้อง,การอ้อนวอน,การอุทธรณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
願い[ねがい, negai] การขอร้อง คำขอร้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top