ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

next

N EH1 K S T   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -next-, *next*
English-Thai: Longdo Dictionary
inextricably(adv) ที่หนีไม่รอด, ที่เอาไม่ออกจากกัน เช่น Political and social exclusion are "inextricably linked" according to a major report today., S. involved, inescapable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
next[ADJ] ต่อไป, See also: ที่จะตามมา, Syn. close, nearby, proximate, Ant. distant
next to[PREP] ข้างๆ, See also: อยู่ติดกับ, ต่อกัน, Syn. beside
next door[ADJ] อยู่ห้อง บ้านหรือตึกถัดไป
next door[ADV] อยู่ห้อง บ้านหรือตึกถัดไป
next-door[ADJ] ที่อยู่ถัดไป, See also: ข้างๆ, ที่อยู่ต่อไป, Syn. next
next of kin[N] ญาติใกล้ชิดมากที่สุด, See also: ญาติสนิทที่สุด
next to nothing[IDM] แทบจะไม่มีค่า, See also: เกือบจะไม่มีราคา
next to nothing[IDM] เกือบไม่มีเลย, See also: มีน้อยที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
next(เนคซฺทฺ) adj.,adv. ถัดไป,ถัด,ข้างหน้า,ติดกัน,หน้า. -prep. ใกล้กับ,ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ,เกือบ), Syn. neighbouring
next of kin() n. ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด
next-door(เนคซฺ'ดอร์) adv.,adj. ถัดไป,ที่บ้านถัดไป,ที่ห้องถัดไป
inextinguishable(อินอิคซฺทิง'กลิชชะเบิล) adj. ดับไม่ได้,หยุดยั้งไม่ได้,ขจัดไม่ได้., See also: inextinguishably adv.
inextricable(อินเอคซฺ'ทระคะเบิล) adj. แก้ไม่ได้,หนีไม่รอด,เอาไม่ออก., See also: inextricability,inextricableness n. inextricably adv., Syn. hopelessly,involved)

English-Thai: Nontri Dictionary
next(adj,pre) ต่อไป,ถัดไป,ติดกัน,ต่อจาก,ข้างหน้า,หน้า,ใกล้กับ
next(adv) ครั้งต่อไป,จากนั้น,ครั้นแล้ว
inextinguishable(adj) ขจัดไม่ได้,ดับไม่ได้,หยุดยั้งไม่ได้
inextricable(adj) แก้ไม่ไหว,หนีไม่รอด,ถอดไม่ออก,แก้ไม่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
next deviseeผู้รับพินัยกรรมลำดับถัดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
next friendผู้ดูแลผลประโยชน์แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
next in rankลำดับถัดลงไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
next of kinญาติใกล้ชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Next Generation Networkเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก
NGN หรือ Next Generation Network เป็นเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก โดย NGN จะช่วยผสานการทำงานต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโตคอลต่างชนิดกันก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย โดยโครงข่าย NGN จะสามารถรองรับ Application ในลักษณะที่เป็นข้อมูลซึ่งมีความจุสูง เช่น มัลติมีเดียได้ในขณะที่ข้อมูลด้านเสียงก็จะถูกส่งผ่านในรูปของ Packets ไปพร้อมกับข้อมูลเช่นเดียวกัน ซึ่งในอนาคต NGN จะเข้ามาทดแทนระบบโครงข่ายเดิมอย่าง TDM (PSTN/PLMN) ซึ่งปัจจุบันค่อยๆ ลดบทบาททีละน้อย จนกระทั่งโครงข่ายเปลี่ยนเป็น NGN โดยสมบูรณ์

[ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ http://www.nectec.or.th/bid/mkt_info_tech_NGN.htm] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
next (adv ) 1. ต่อไป, ถัดไป, ລອງລົງໄປ 2. ติดกัน 3. หน้า
next door neighbor (phrase ) เพื่อนบ้านประตูถัดไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next year.ปีหน้า Props (2012)
Next to me.เคียงข้างฉัน De Marathon (2012)
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Careful next time. - Here's another one.- ครั้งต่อไประวังหน่อยนะ The Great Dictator (1940)
Our next selection:เพลงต่อไป: The Great Dictator (1940)
In the next room.อยู่อีกห้องหนึ่ง The Great Dictator (1940)
How about sitting out the next one, babe, huh?วิธีการเกี่ยวกับนั่งออกถัดหนึ่งที่ รักฮะ? โห่! Pinocchio (1940)
I'm taking the next boat out of here.ฉันสละเรือต่อไปออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
Incidentally, I was at a party on that night so I didn't get it until the next day.บังเอิญว่าฉันออกไปงานเลี้ยงคืนนั้น เลยไม่ได้รับมันจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น Rebecca (1940)
I'm just as sentimental as the next fella. I know he's only 18.ฉันแค่เป็นอารมณ์เป็นหนุ่มต่อไป ฉันรู้ว่าเขาเป็นเพียง 18 12 Angry Men (1957)
How about the next gentleman?วิธีการเกี่ยวกับสุภาพบุรุษต่อไปหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
I was arguing with the guy I work next to at the bank a few weeks ago.ฉันกำลังเถียงกับผู้ชายผมทำงานต่อไปเพื่อที่ธนาคารไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nextA beautiful girl sat next to me.
nextAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
nextAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
nextA contract with that company is worth next to nothing.
nextA detailed report will be sent you by next mail.
nextA dinner will be given next Saturday.
nextA favorable review of your play will appear in the next issue.
nextAfter lunch, set out for the next destination.
nextAh, could we swap our mobile numbers next time?
nextAll I can think about is next month's vacation. I haven't been on one in so long.
nextAll our pies are baked fresh during the night for your dining pleasure the next day.
nextA man came in and sat on the stool next to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้งหน้า[N] next time, See also: next occasion, Syn. คราวต่อไป, หนต่อไป, คราวหน้า, Example: หวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคงไม่ขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายแบบนี้
ครั้งหลัง[N] next time, See also: next occasion, Ant. ครั้งแรก, Example: ครั้งหลังนี้สุนัขเรียนรู้ได้เร็วกว่าครั้งแรก, Thai definition: คราวหลังจากนี้
คราวหน้าคราวหลัง[N] next time, Syn. หนต่อไป, โอกาสหน้า, คราวต่อไป, Ant. คราวก่อน, Example: คราวหน้าคราวหลังหนูอย่าทำแบบนี้อีกนะ มันอันตราย
รุ่งขึ้น[N] next day, See also: tomorrow, following today, Syn. พรุ่งนี้, วันรุ่งขึ้น, วันพรุ่งนี้, Ant. วานนี้, เมื่อวาน, เมื่อวานนี้, Example: รุ่งขึ้น ผมก็เอาหลักฐานการตายของพ่อไปยื่นที่สำนักงานเขต, Thai definition: เช้าของวันพรุ่งนี้
รุ่นหลัง[ADJ] next generation, See also: young generation, Syn. รุ่นลูก, รุ่นหลาน, Ant. รุ่นก่อน, Example: เราต้องสงวนทรัพยากรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใช้บ้าง, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
คราวหลัง[ADV] next time, See also: from now on, from now then, from this time on, Syn. คราวหน้าคราวหลัง, Example: อย่าเคียดแค้นกันเลย คราวหลังก็หาเสียงให้มากกว่านี้, Thai definition: โอกาสครั้งต่อไป
ชั้นหลัง[N] next generation, See also: later generation, posterity, offspring, descendants, Syn. รุ่นถัดมา, รุ่นหลัง, Example: การแต่งกายของตัวละครดึกดำบรรพ์ในชั้นหลังคงจะเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม
ทีหน้า[N] next time, See also: later, afterwards, subsequently, Syn. โอกาสหน้า, ภายหน้า, ทีหน้าทีหลัง, Example: งานนี้ไม่เห็นมันจะยากเลยนี่นา ทีหน้าเธอก็ทำเองได้
ทีหน้าทีหลัง[N] next time, See also: later, afterwards, subsequently, Syn. โอกาสหน้า, ภายหน้า, ทีหน้า, Example: ทีหน้าทีหลัง อย่าอวดเก่งให้มากนัก
ศกหน้า[N] next year, Syn. hear in the distance, Ant. ศกนี้, Example: รัฐบาลจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนมิถุนายนศกหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
บ้านถัดไป[n. exp.] (bān thatpai) EN: next house   FR: maison suivante [f]
เช้าวันรุ่งขึ้น[X] (chāo wan rung kheun) EN: next morning   
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
เดือนหน้า[n. exp.] (deūoen nā) EN: next month   FR: le mois prochain [m]
ข้าง[prep.] (khāng) EN: next to ; at the side of ; near ; by ; beside   FR: du côté de ; à
ข้าง ๆ[prep.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside   FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside   FR: adjacent ; proche ; voisin

CMU English Pronouncing Dictionary
NEXT N EH1 K S T
NEXT N EH1 K S
NEXT'S N EH1 K S T S
NEXTEL N EH1 K S T EH2 L
NEXTEL'S N EH1 K S T EH2 L Z
NEXTSTEP N EH1 K S T S T EH2 P
NEXTSTEP N EH1 K S T EH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
next (n) nɛkst (n e k s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄘˋ, ] next in sequence; second; the second (day, time etc); secondary; vice-; sub-; infra-; inferior quality; substandard; order; sequence; hypo- (chem., meaning extra oxygen atom); classifier for enumerated events: time, #96 [Add to Longdo]
明年[míng nián, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, ] next year, #1,591 [Add to Longdo]
其次[qí cì, ㄑㄧˊ ㄘˋ, ] next; secondly, #2,749 [Add to Longdo]
第二天[dì èr tiān, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄊㄧㄢ, ] next day; the morrow, #3,105 [Add to Longdo]
下次[xià cì, ㄒㄧㄚˋ ㄘˋ, ] next time, #3,263 [Add to Longdo]
[ái, ㄞˊ, ] next to; suffer (hunger); endure; drag out; delay; stall; play for time, #6,420 [Add to Longdo]
其后[qí hòu, ㄑㄧˊ ㄏㄡˋ, / ] next; later; after that, #7,209 [Add to Longdo]
隔壁[gé bì, ㄍㄜˊ ㄅㄧˋ, ] next door, #7,415 [Add to Longdo]
次日[cì rì, ㄘˋ ㄖˋ, ] next day; the morrow, #7,878 [Add to Longdo]
下月[xià yuè, ㄒㄧㄚˋ ㄩㄝˋ, ] next month, #13,494 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[つぎ, tsugi] Thai: ต่อไป English: next

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachmieter {m} | einen Nachmieter suchennext tenant | to look for someone to take over the flat [Add to Longdo]
anderntagsnext day [Add to Longdo]
fast nichts; so gut wie nichtsnext to nothing [Add to Longdo]
neben {prp; +Dativ} (Lage; wo?) | neben dem Bahnhof | dicht nebem jdm. stehennext to; beside | next to the station | to stand close beside sb. [Add to Longdo]
neben {prp; +Akkusativ} (Richtung; wohin?) | sich dicht neben jdn. stellennext to; beside | to place onself close to sb. [Add to Longdo]
neben; beinext to [Add to Longdo]
nebenannext door (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor [Add to Longdo]
お隣さん[おとなりさん, otonarisan] (n) (hon) (See 隣) the next-door neighbour (neighbor) [Add to Longdo]
この次[このつぎ, konotsugi] (adj-no) next [Add to Longdo]
また来週;又来週[またらいしゅう, mataraishuu] (exp) See you next week [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
ネクスト[, nekusuto] (n) (1) next; (2) {comp} NeXT [Add to Longdo]
ネクストステップ[, nekusutosuteppu] (n) {comp} NeXTSTEP [Add to Longdo]
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
次のレコード[つぎのレコード, tsugino reko-do] next record [Add to Longdo]
次の実行完結文[つぎのじっこうかんけつぶん, tsuginojikkoukanketsubun] next executable sentence [Add to Longdo]
次の実行文[つぎのじっこうぶん, tsuginojikkoubun] next executable statement [Add to Longdo]
次ホップ[つぎホップ, tsugi hoppu] next hop [Add to Longdo]
次期[じき, jiki] next version, next release [Add to Longdo]
ネクストステップ[ねくすとすてっぷ, nekusutosuteppu] NeXTSTEP [Add to Longdo]
ネクスト[ねくすと, nekusuto] NeXT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Next \Next\ (n[e^]kst), a., superl. of {Nigh}. [AS. n[=e]hst,
   ni['e]hst, n[=y]hst, superl. of ne['a]h nigh. See {Nigh}.]
   1. Nearest in place; having no similar object intervening.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Her princely guest
       Was next her side; in order sat the rest. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Fear followed me so hard, that I fled the next way.
                          --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   2. Nearest in time; as, the next day or hour.
    [1913 Webster]
 
   3. Adjoining in a series; immediately preceding or following
    in order.
    [1913 Webster]
 
       None could tell whose turn should be the next.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   4. Nearest in degree, quality, rank, right, or relation; as,
    the next heir was an infant.
    [1913 Webster]
 
       The man is near of kin unto us, one of our next
       kinsmen.               --Ruth ii. 20.
    [1913 Webster]
 
   Note: Next is usually followed by to before an object, but to
      is sometimes omitted. In such cases next in considered
      by many grammarians as a preposition.
      [1913 Webster]
 
   {Next friend} (Law), one who represents an infant, a married
    woman, or any person who can not appear sui juris, in a
    suit at law.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Next \Next\, adv.
   In the time, place, or order nearest or immediately
   succeeding; as, this man follows next.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nigh \Nigh\ (n[imac]), a. [Compar. {Nigher} (n[imac]"[~e]r);
   superl. {Nighest}, or {Next} (n[e^]kst).] [OE. nigh, neigh,
   neih, AS. ne['a]h, n[=e]h; akin to D. na, adv., OS. n[=a]h,
   a., OHG. n[=a]h, G. nah, a., nach to, after, Icel. n[=a] (in
   comp.) nigh, Goth. n[=e]hw, n[=e]hwa, adv., nigh. Cf. {Near},
   {Neighbor}, {Next}.]
   1. Not distant or remote in place or time; near.
    [1913 Webster]
 
       The loud tumult shows the battle nigh. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Not remote in degree, kindred, circumstances, etc.;
    closely allied; intimate. "Nigh kinsmen." --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       Ye . . . are made nigh by the blood of Christ.
                          --Eph. ii. 13.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Near; close; adjacent; contiguous; present; neighboring.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 next
   adv 1: at the time or occasion immediately following; "next the
       doctor examined his back"
   adj 1: immediately following in time or order; "the following
       day"; "next in line"; "the next president"; "the next
       item on the list" [syn: {following}, {next}]
   2: nearest in space or position; immediately adjoining without
     intervening space; "had adjacent rooms"; "in the next room";
     "the person sitting next to me"; "our rooms were side by
     side" [syn: {adjacent}, {next}, {side by side(p)}]
   3: (of elected officers) elected but not yet serving; "our next
     president" [syn: {future(a)}, {next}, {succeeding(a)}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NEXT
     NEw eXtended Technology, "NeXT"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top