Search result for

ข้างๆ

(26 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้างๆ-, *ข้างๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างๆ[PREP] by, See also: at the side of, near, next to, beside, Syn. ติดกับ, ข้าง, Example: กระเป๋าเศษตังค์อยู่ข้างๆ กับกระเป๋าถือใบใหญ่นั่นแหละ, Thai definition: เป็นคำเชื่อม มีความหมายว่า อยู่ติดกับหรืออยู่ใกล้กับ
ข้างๆ คูๆ[ADV] obstinately, See also: unreasonably, Example: เขาก็ตอบไปข้างๆ คูๆ อย่างนั้นเอง จริงๆ แล้วไม่รู้เรื่องหรอก, Thai definition: ออกนอกแนวนอกเรื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antero-Lateralข้างๆด้านหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next to sunshine barbie.ที่อยู่ข้างๆ แม่ตุ๊กตาบาร์บี้ New Haven Can Wait (2008)
You don't dig down. You go in from the side.คุณขุดลงไปไม่ได้ คุณก็ขุดเข้าไปจากข้างๆ Dying Changes Everything (2008)
For inspiration, look to yourself, and those beside you.หากอยากจะสร้างแรงบันดาลใจ มองดูตัวเองบ้าง รวมทั้งเพื่อนข้างๆกายด้วย Ambush (2008)
Sometimes I wonder if you'd know what your type was if he was standing right next to you.บางทีผมก็สงสัยว่าจะรู้ไหมว่าคนแบบที่คุณชอบ อาจจะยืนอยู่ข้างๆคุณก็เป็นได้ Lancelot (2008)
I was up there by the camera,ผมอยู่ที่นั่นข้างๆกล้อง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Thought I smelled something around here.มันมีกลิ่นตุๆที่ ฉากข้างๆน่ะ Scandal Makers (2008)
Some neighborhood lady is making a mess at my house...ผู้หญิงข้างๆบ้าน มาทำความวุ่นวาย ที่บ้านผมครับ Beethoven Virus (2008)
I'll always be on your sideชั้นจะอยู่ข้างๆ เธอเอง Baby and I (2008)
Oh, and I promise I'll always be by his side.อ้อ, ข้าสัญญา ข้าจะอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He'll be burried right next to your mother.เขาจะถูกฝังไว้ข้างๆแม่ของเธอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We buried her beside her beloved Mr Weathers.พวกเราฝั่งเธอไว้ข้างๆ คนที่เธอรัก มิตเตอร์เวทเทอร์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yes, you did. That's a neighbor's dog.ใช่คะ นั่นหมาของห้องข้างๆ Passengers (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alongside[PREP] ข้างๆ, See also: อยู่ถัดไป, Syn. at the side of, parallel to
aside[ADV] ข้างๆ, See also: ไปด้านข้าง, Syn. to the side, to one side
next to[PREP] ข้างๆ, See also: อยู่ติดกับ, ต่อกัน, Syn. beside
next-door[ADJ] ที่อยู่ถัดไป, See also: ข้างๆ, ที่อยู่ต่อไป, Syn. next

English-Thai: Nontri Dictionary
by(pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ
hillside(n) ชายเขา,ข้างๆเขา,ไหล่เขา

German-Thai: Longdo Dictionary
neben(Präp.) ข้างๆ
treten(vi) |tritt, trat, hat/ist getreten| ก้าวเท้าไป(เล็กน้อยไม่กี่ก้าว)เช่น Sie ist zur Seite getreten. เธอก้าวหรือเขยิบไปข้างๆ

French-Thai: Longdo Dictionary
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
auprès de(prep) ข้างๆ กับ, ใกล้กับ เช่น s'assesoir auprès de qn(นั่งข้างๆใครคนนึง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top