ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magical power

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magical power-, *magical power*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only then can the truly magical power be released.ถึงตอนนั้นพลังวิเศษจะถูกปลดปล่อย The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Why, in a few years you will pick up the Egg of Destiny and receive the magical powers of the Easter Bunny.เพราะ.. ในไม่กี่ปีลูกจะได้รับ ไข่แห่งโชคชะตา และได้รับพลังวิเศษ ของกระต่ายอีสเตอร์ Hop (2011)
Only those possessed of exceptional magical power could ever hope to be one of The Nine.เฉพาะผู้ที่ครอบครองพลังอำนาจที่พิเศษเท่านั้นจึงจะมีความหวัง ที่จะเป็นหนึ่งในเก้า The Kindness of Strangers (2012)
I vowed never to use the magical powers they taught me.ฉันสาบานว่าจะไม่ใช้ พลังวิเศษที่พวกเขาสอนผม 47 Ronin (2013)
You need to use your magical powers for good and not evil.เธอต้องใช้พลังนั้นในทางที่ดี ไม่ใช่ทำเรื่องร้ายๆ Guilty Pleasures (2013)
And forget trying to prove they have magical powers to influence a jury.และลืมไปเลยเรื่องพยายามพิสูจน์ ว่าพวกเขามีเวทมนต์ที่จะสะกดจิตลูกขุน One Angry Fuchsbau (2013)
A magical power holding together good and evil... the dark side and the light.อำนาจวิเศษการถือครอง ร่วมกันที่ดี และความชั่วร้ายด้านมืดและ แสง Star Wars: The Force Awakens (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magical powerShurrup! Don't make such a fuss over a little headache. I'm flat out of magical power - this is all your fault!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิทยาพล[N] magical power, Thai definition: กำลังหรืออำนาจกายสิทธิ์
ฤทธา[N] supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธี, Thai definition: อำนาจศักดิ์สิทธิ์
ฤทธี[N] supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธา
ความขลัง[N] magical power, See also: alchemy, supernaturalism, Syn. ความศักดิ์สิทธิ์, Example: เมื่อจะรดน้ำมนต์เพื่อความขลังก็ต้องขอให้หลวงพ่อซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์อมน้ำมนต์พ่นให้เปียกทั่ว, Thai definition: ความมีกำลังหรืออำนาจที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า อาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihān) EN: miracle ; supernatural power ; magical power   FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power   
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化け猫[ばけねこ, bakeneko] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
怪猫[かいびょう, kaibyou] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
呪力[じゅりょく, juryoku] (n) magical power; mystical force [Add to Longdo]
神通力[じんつうりき;じんずうりき;じんづうりき, jintsuuriki ; jinzuuriki ; jinduuriki] (n) supernatural power; divine power; magical power [Add to Longdo]
魔力[まりょく, maryoku] (n) magical power; charm [Add to Longdo]
妖力[ようりょく;ようりき, youryoku ; youriki] (n) (obsc) spirit power; magical power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  magical power
      n 1: an ability to perform magic [syn: {magical ability},
           {magical power}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top