ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pile up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pile up-, *pile up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pile up(vt) สะสม, See also: รวบรวม
pile up(vi) ทับถม, See also: ทับถม, พอก, โปะ, ถม, พูน, Syn. heap up, stack up
pile up(vt) ทำให้เพิ่มพูน, See also: ทำให้มากขึ้น, รวบรวม, สะสม, Syn. accumulate, conglomerate, compile
pile up(phrv) กองรวมกัน, Syn. heap up
pile up(phrv) ชนกัน, See also: กระแทก
pile up(phrv) ทำให้เกิดขึ้น, See also: ทำให้เกิด, นำมาซึ่ง, Syn. heap up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Winter is almost over, and things do pile up when you've been gone a hundred years.ทุกสิ่งกำลังจะดีขึ้นหลังจากหายไปเป็น 100 ปี The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Afternoon, sir. Things can really pile up if you don't stay on top of them.สวัสดีตอนบ่าย ท่าน สิ่งสามารถกองอยู่จริง Married to the Job (2012)
When they pile up like that, it becomes evidence.เมื่อมันเกิดขึ้นในทำนองนั้น มันกลายเป็นหลักฐาน Damaged (2012)
I cannot stand by in silence as cold cases pile up at the fault of Milady.แต่ผมไม่อาจสงบปากยืนมองเฉยๆขณะที่คดีไขไม่ออกเหล่านี้ตั้งกองเพนินต่อหน้าคุณหนูนะครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
Kids, why don't you go pile up the leaves in the yard?ทำไมไม่ออกไปกวาดใบไม้ให้กองรวมกันในสนามหญ้าละลูก Madness Ends (2013)
You're the one who told me not to pile up your mail on your desk because it was unsightly.ก็เธอเป็นคนบอกฉันเองว่าไม่ให้ยุ่งกับจดหมายของเธอเองนี่ เพราะว่ามันไม่น่าดู. Bear to Dream (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pile upI always buy the English-language books I come across at bookstores. But since I never read them, all they do is pile up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองพะเนินเทินทึก(v) pile up, See also: pile on, heap up, Syn. กองเป็นภูเขาเลากา, กองสุม, Example: โกดังเก็บของมีสินค้ากองพะเนินเทินทึก, Thai Definition: สุมกันอยู่มากมาย
สุม(v) pile up, See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble, Syn. ทับ, Example: เขาตักข้าวสุมลงไปจนเต็มจาน ทำเหมือนอดโซมาหลายวัน, Thai Definition: วางทับซ้อนๆ กันลงไปจนสูงเป็นกอง
พอกพูน(v) accumulate, See also: pile up, amass, Ant. ลดน้อย, Example: หนี้สินของชาวนาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้, Thai Definition: เพิ่มขึ้นโดยลำดับ
พูน(v) pile up, See also: heap, accumulate, Example: เขาพูนดินให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อกันน้ำท่วม, Thai Definition: เพิ่มให้สูงขึ้นให้มากขึ้น
ลอม(v) pile up, See also: heap up, Thai Definition: รวมตะล่อมกันขึ้นไปให้เป็นจอม
ตะล่อม(v) pile up, See also: heap up, gather, garner, Syn. กอง, รวม, Ant. เกลี่ย, Example: พวกเขาช่วยกันตะล่อมข้าวที่กระจัดกระจายอยู่เต็มลานเข้าด้วยกัน, Thai Definition: ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง, ทำให้กลมเข้า
ทับถม(v) pile up, See also: pile charge upon, heap up, over whelm, Syn. พอก, โปะ, ถม, พูน, สุม, Example: แม่น้ำพาดินไปทับถมกันที่ปลายสาย, Thai Definition: เพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
ซ้อน(v) overlap, See also: pile up, superimpose, Syn. ทับกัน, ซ้ำ, วางทับกัน, Example: การเรียงหนังสือเยอะขนาดนี้ จะต้องซ้อนกันขึ้นไปถึงจะได้
กอง(v) pile, See also: pile up, heap up, accumulate, stack up, Syn. สุม, Example: เด็กๆ กองของเล่นไว้บนโต๊ะ, Thai Definition: ทำให้รวมสุมกันไว้
กองพะเนิน(adv) pile high, See also: pile up mountain high, Example: งานมีมากเสียจนสุมเป็นกองพะเนิน, Count Unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอม[løm] (v) EN: pile up  FR: amonceler ; empiler ; entasser
พูน[phūn] (v) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack  FR: amasser ; entasser ; empiler
ซ้อน[søn] (v) EN: overlap ; pile up ; superimpose  FR: superposer ; recouvrir
สุม[sum] (v) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble  FR: entasser ; empiler
ทับถม[thapthom] (v) EN: pile up ; pile charge upon charge ; attack persistently  FR: entasser ; empiler
ตกหนัก[toknak] (v) EN: shoulder a burden ; shoulder a responsibility ; pile up on s.o.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] pile up, #18,308 [Add to Longdo]
堆满[duī mǎn, ㄉㄨㄟ ㄇㄢˇ, / 滿] pile up, #22,145 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
降り積もる;降積もる[ふりつもる, furitsumoru] (v5r) to fall and pile up (e.g. snow); to lie thick [Add to Longdo]
借金が嵩む;借金がかさむ[しゃっきんがかさむ, shakkingakasamu] (exp,v5m) to get deeper in debt; to pile up debts [Add to Longdo]
重なり合う[かさなりあう, kasanariau] (v5u) to lie on top of each other; to overlap; to pile up [Add to Longdo]
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P) [Add to Longdo]
重ねる[かさねる, kasaneru] (v1,vt) to pile up; to put something on another; to heap up; to add; to repeat; (P) [Add to Longdo]
嵩む[かさむ, kasamu] (v5m,vi) (uk) to pile up; to increase [Add to Longdo]
盛り上げる(P);盛りあげる[もりあげる, moriageru] (v1,vt) (1) to pile up; to heap up; (2) to stir up; to enliven; to bring to a climax; (P) [Add to Longdo]
積み重ねる(P);つみ重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] (v1,vt) to pile up; to accumulate; (P) [Add to Longdo]
積み上げる[つみあげる, tsumiageru] (v1,vt) to pile up; to make a heap; to lay bricks [Add to Longdo]
積む[つむ, tsumu] (v5m) to pile up; to stack; to load (car, ship, etc.); to pack; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pile up
   v 1: collect or gather; "Journals are accumulating in my
      office"; "The work keeps piling up" [syn: {accumulate},
      {cumulate}, {conglomerate}, {pile up}, {gather}, {amass}]
   2: arrange into piles or stacks; "She piled up her books in my
     living room" [syn: {pile up}, {heap up}, {stack up}]
   3: get or gather together; "I am accumulating evidence for the
     man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot of
     data for her thesis"; "She rolled up a small fortune" [syn:
     {roll up}, {collect}, {accumulate}, {pile up}, {amass},
     {compile}, {hoard}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top