ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fruit

F R UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruit-, *fruit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), See also: carambola
jackfruit(n) ขนุน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fruit(n) ผลไม้, See also: ลูกไม้
fruit(n) ผลลัพธ์, Syn. outcome, result
fruit(n) ลูก, See also: บุตร, ทายาท, ลูกสัตว์
fruit(vi) ออกผล, See also: ให้ผล
fruit(vt) ออกผล, See also: ให้ผล
fruitful(adj) ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์, See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย, Syn. boundtiful, fructuous, prolific
fruition(n) การบรรลุผล, See also: การบังเกิดผล, Syn. accomplishment, completion, filfillment
fruitless(adj) ไร้ประโยชน์, See also: ไร้ผล, Syn. bootless, unsuccessful, vain, Ant. fruitful, successful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruit(ฟรูท) n. ผลไม้, ผล vi. กำเนิดผล, ออกผล -pl. fruits, fruit
fruit piecen. รูปภาพผลไม้
fruit saladn. อาหารที่ประกอบด้วยผลไม้หลายชนิดหั่นคลุกเคล้ากัน
fruit sugarn. ดูfructose
fruit treen. ต้นไม้ให้ผลไม้ที่กินได้
fruitagen. การออกผล, ผลไม้, พืชผล
fruitariann. คนหรือสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหาร
fruitcaken. เค้กผลไม้
fruitern. เรือบรรทุกผลไม้, คนปลูกผลไม้
fruiterern. พ่อค้าผลไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
fruit(n) ผลไม้, พืชผล, ดอกผล, ผลิตผล, ผลลัพธ์, บุตร, ผลกำไร
fruit(vi) มีผล, มีลูก, เกิดผล, บรรลุผล, ให้ผล, ติดผล
fruitage(n) ความมีผล, ความบรรลุผล, การออกผล
fruitful(adj) มีผล, ออกดอกออกผล, มีลูกมาก, มีผลดก, ให้ผลดี
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์, การมีผลดก, การให้ผลดี
fruition(n) การได้รับผล, การบรรลุผล, การเกิดผล, การออกผล, การติดผล
fruitless(adj) ไร้ผล, ไม่เป็นผล, ไม่มีผล, เป็นหมัน
breadfruit(n) สาเก
grapefruit(n) ส้มโอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fruitดอกผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruit, legalดอกผลนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruit, naturalดอกผลธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruiting body๑. ดอกเห็ด๒. ส่วนสร้างสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fruits of crimeของที่ได้มาจากการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fruitผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruitผลไม้ [การแพทย์]
Fruit carvingการแกะสลักผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit growersผู้ปลูกผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit Juiceน้ำผลไม้ [การแพทย์]
Fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit juicesน้ำผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit Sugarน้ำตาลผลไม้ [การแพทย์]
Fruit tradeอุตสาหกรรมผลไม้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we wish to enjoy the fruit of our stay within these walls let us revise some of our rulesถ้าเราปราถนาเพื่อมีความสุขผลไม้... ...ของพักของเราภายในกำแพงเหล่านี้... ...ให้เราปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่งของกฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Can I interest any of you in fruit or dessert?มีใครอยากได้ผลไม้หรือของหวานบ้างไหมครับ? Clue (1985)
Would anyone care for fruit or dessert?ใครอยากได้ผลไม้หรือของหวานไหม? Clue (1985)
"Billy, I think I just turned my Fruit of the Looms into a fudge factory.""บิลลี่ ฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะพลิก อนาคตสดใสไปสู่นาคตที่มืดมน" Stand by Me (1986)
There's cold cereal in here and a Libby's canned fruit but she won't eat the cherries.ในนี้มีซีเรียลเย็น แล้วก็ผลไม้กระป๋องของลิบบี้ แต่เธอไม่ยอมกินเชอร์รี่ *batteries not included (1987)
Ieftover rice pudding, beets... cabbage roll... fruit salad, sweet gherkins?ข้าวต้มหมู สลัดผัก... เปาะเปี๊ย... สลัดผลไม้ หรือ แตงกวาดอง? Dirty Dancing (1987)
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.สาธุการในหมู่เจ้าหญิงและ ความสุขเป็นผลไม้ของมดลูกข? In the Name of the Father (1993)
Blessed art thou among women... and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.เจ้าเป็นสุขในสตรี ... และความสุขเป็นผลไม้ ของมดลูกของเจ้าพระเยซู In the Name of the Father (1993)
Mr. Ventura there's nothing wrong with enjoying the fruits of nature.คุณเวนทูร่า... ...ไม่ผิดอะไรที่จะ หาความสำราญจากผลผลิตของธรรมชาติ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
This fruit paste is delicious!ผลไม้บดนี่อร่อยจัง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- It looks sorta like a giant fruit or something.- กลม เลือนๆ - มันดูเหมือนผลไม้ยักษ์ หรืออะไรซักอย่าง James and the Giant Peach (1996)
Stress, it's a killer, sir. And he's a fruit bat.ความเครียด คือนักฆ่า และเขาก็เป็นค้างคาวผลไม้ Anastasia (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fruitAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
fruitA tree is known by it's fruit.
fruitA tree is known by its fruit. [ Proverb ]
fruitBring a fruit tree into blossom.
fruitCalifornia is famous for its fruit.
fruitDo you want another glass of fruit punch?
fruitEat green fruit and ten to one you will get ill.
fruitFather does not eat much fruit.
fruitFew flowers develop into fruit.
fruitFresh fruit and vegetable are good for your health.
fruitFresh fruit is good for the health.
fruitFresh fruit is good for you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียเปล่า(adj) useless, See also: fruitless, Example: เมื่อหม้อข้าวเดือด เรามักจะนำน้ำข้าวทิ้งให้สุนัขกินหรือทิ้งเสียเปล่า, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์อะไร
ไม้ผล(n) fruit, Count Unit: ต้น
แป้น(n) fruit-picking pole, See also: pole for pulling down fruit high up on the tree, Example: เจ้าของสวนจ้างคนงานให้ช่วยกันทำแป้นเพื่อสอยผลไม้ที่อยู่สูงๆ, Thai Definition: ไม้สำหรับสอยผลไม้ชนิดหนึ่ง
แมลงหวี่(n) fruit fly, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อแมลงตัวเล็กมาก
ลูกไม้(n) fruits, Example: สัตว์ป่า ดิน แมลงเล็กๆ ลูกไม้ และขี้เถ้าของไฟป่าจะถูกชะล้างลงแม่น้ำหลังไฟป่าดับลง, Count Unit: ลูก, ผล, Thai Definition: ผลของต้นไม้
ให้ผล(v) fruit, See also: produce fruit, Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล, Example: ปีนี้ผลไม้ให้ผลดกจนเก็บเกี่ยวไม่ทัน
ไข่(n) name of a species of banana, See also: fruit of the plant of the genus Musa Acuminata Colla, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
ปากปลิง(n) fruit pole, See also: joint between fruit and stem, Example: ทุเรียนลูกนี้ปากปลิงยังไม่หลุดแสดงว่ายังไม่แก่นัก, Thai Definition: ขั้วผลไม้ที่ติดกับก้าน
พืชผล(n) crops, See also: fruits, agricultural products, Syn. ผลผลิต, ผลิตผล, Example: อากาศแห้งแล้งจะทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด, Count Unit: ต้น, ชนิด, Thai Definition: ผลอันเกิดจากพืช
ผล(clas) fruit, Syn. ลูก, Example: ส้มผลนี้หวานรับประทานอร่อย, Count Unit: ผล, ลูก, Thai Definition: ลักษณนามของลูกไม้ที่มีลักษณะเป็นลูกกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารทะเล[āhān thalē] (n, exp) EN: seafood  FR: fruits de mer [ mpl ]
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
อานิสงส์[ānisong] (n) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result  FR: mérite [ m ] ; valeur [ f ]
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful  FR: porter ses fruits
ชาวสวน[chāosūan] (n) EN: orchard farmer ; fruit gardener  FR: jardinier [ m ]
ชิ้น[chin] (n) EN: [ classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths ]  FR: [ classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ... ]
ได้ผลสำเร็จ[dāi phonsamret] (v, exp) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดอกผล[døkphon] (n) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FRUIT F R UW1 T
FRUITS F R UW1 T S
FRUITY F R UW1 T IY0
FRUITFUL F R UW1 T F AH0 L
FRUITING F R UW1 T IH0 NG
FRUITION F R UW0 IH1 SH AH0 N
FRUITLESS F R UW1 T L AH0 S
FRUITOPIA F R UW2 T OW1 P IY0 AH0
FRUITCAKE F R UW1 T K EY2 K
FRUITCAKES F R UW1 T K EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruit (v) frˈuːt (f r uu1 t)
fruits (v) frˈuːts (f r uu1 t s)
fruity (j) frˈuːtiː (f r uu1 t ii)
fruited (v) frˈuːtɪd (f r uu1 t i d)
fruitful (j) frˈuːtfəl (f r uu1 t f @ l)
fruitier (j) frˈuːtɪəʳr (f r uu1 t i@ r)
fruiting (v) frˈuːtɪŋ (f r uu1 t i ng)
fruition (n) frˈuːˈɪʃən (f r uu1 i1 sh @ n)
fruit-fly (n) frˈuːt-flaɪ (f r uu1 t - f l ai)
fruitcake (n) frˈuːtkɛɪk (f r uu1 t k ei k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] fruit; result #2,059 [Add to Longdo]
水果[shuǐ guǒ, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ,  ] fruit #2,981 [Add to Longdo]
果实[guǒ shí, ㄍㄨㄛˇ ㄕˊ,   /  ] fruit; gains #10,420 [Add to Longdo]
果汁[guǒ zhī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ,  ] fruit juice #11,272 [Add to Longdo]
果树[guǒ shù, ㄍㄨㄛˇ ㄕㄨˋ,   /  ] fruit tree #13,128 [Add to Longdo]
果子[guǒ zi, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙,  ] fruit #14,482 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] fruit #16,629 [Add to Longdo]
果品[guǒ pǐn, ㄍㄨㄛˇ ㄆㄧㄣˇ,  ] fruit #23,825 [Add to Longdo]
果农[guǒ nóng, ㄍㄨㄛˇ ㄋㄨㄥˊ,   /  ] fruit farmer #31,839 [Add to Longdo]
果木[guǒ mù, ㄍㄨㄛˇ ㄇㄨˋ,  ] fruit tree #56,602 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drops { m, n } | saure Dropsfruit drop | acid drops [Add to Longdo]
Frucht { f } | Früchte { pl } | Früchte tragen | die Früchte der Erdefruit | fruit | to bear fruit | the fruits of the earth [Add to Longdo]
Fruchteis { n }fruit ice cream [Add to Longdo]
Fruchtsaft { m }fruit juice [Add to Longdo]
Früchtekorb { m }fruit basket [Add to Longdo]
Most { m }; Süßmost { m }fruit juice [Add to Longdo]
Most { m } (vergoren); Fruchtwein { m }fruit wine [Add to Longdo]
Obstbaum { m }fruit tree [Add to Longdo]
Obstler { m }; Obstbrand { m }fruit brandy [Add to Longdo]
Obstsaft { m }fruit juice [Add to Longdo]
Obstsalat { m }fruit salad [Add to Longdo]
Obstzucht { f }fruit farm [Add to Longdo]
Stollen { m }; Stolle { f }; Weihnachtsstollen { m }; Christstollen { m } [ cook. ]fruit loaf; fruit cake; stollen [ Am. ] (eaten at Chistmas) [Add to Longdo]
Fruchtfliege { f } [ zool. ]fruit fly [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jus de fruit(n) |m| น้ำผลไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
結果[けっか, kekka] (n-adv, n-t) (1) result; consequence; outcome; effect; (n, vs) (2) coming to fruition; bearing fruit; (P) #317 [Add to Longdo]
シーズン[shi-zun] (n, adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) #511 [Add to Longdo]
実(P);子[み, mi] (n) (1) fruit; nut; (2) seed; (3) (in broth) pieces of meat, vegetable, etc.; (4) content; substance; (P) #1,332 [Add to Longdo]
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris #1,332 [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) { Buddh } shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n, adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) #1,345 [Add to Longdo]
[かく, kaku] (n, adj-no) (1) pit (of a fruit); stone; (2) core; (n, n-pref) (3) nucleus; nuclear; (4) (See 核兵器) nuclear weaponry; (P) #2,359 [Add to Longdo]
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b, vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P) #3,024 [Add to Longdo]
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) #3,573 [Add to Longdo]
畑(P);畠[はたけ(P);はた, hatake (P); hata] (n) (1) field (for fruits, vegetables, etc.); cultivated land; vegetable plot; kitchen garden; plantation; (n, suf) (2) (はたけ only) (ばたけ when suf) field (of specialization); sphere; area; (3) (はたけ only) (col) womb; birth; birthplace; (P) #4,326 [Add to Longdo]
成果[せいか, seika] (n) fruits (of one's labors); results; (P) #5,231 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fruit \Fruit\, n. [OE. fruit, frut, F. fruit, from L. fructus
   enjoyment, product, fruit, from frui, p. p. fructus, to
   enjoy; akin to E. brook, v. t. See {Brook}, v. t., and cf.
   {Fructify}, {Frugal}.]
   1. Whatever is produced for the nourishment or enjoyment of
    man or animals by the processes of vegetable growth, as
    corn, grass, cotton, flax, etc.; -- commonly used in the
    plural.
    [1913 Webster]
 
       Six years thou shalt sow thy land, and shalt gather
       in the
       fruits thereof.            --Ex. xxiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hort.) The pulpy, edible seed vessels of certain plants,
    especially those grown on branches above ground, as
    apples, oranges, grapes, melons, berries, etc. See 3.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The ripened ovary of a flowering plant, with its
    contents and whatever parts are consolidated with it.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fruits are classified as fleshy, drupaceous, and dry.
      {Fleshy fruits} include berries, gourds, and melons,
      orangelike fruits and pomes; {drupaceous fruits} are
      stony within and fleshy without, as peaches, plums, and
      cherries; and {dry fruits} are further divided into
      {achenes}, {follicles}, {legumes}, {capsules}, {nuts},
      and several other kinds.
      [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) The spore cases or conceptacles of flowerless
    plants, as of ferns, mosses, algae, etc., with the spores
    contained in them.
    [1913 Webster]
 
   6. The produce of animals; offspring; young; as, the fruit of
    the womb, of the loins, of the body.
    [1913 Webster]
 
       King Edward's fruit, true heir to the English crown.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is produced; the effect or consequence of any
    action; advantageous or desirable product or result;
    disadvantageous or evil consequence or effect; as, the
    fruits of labor, of self-denial, of intemperance.
    [1913 Webster]
 
       The fruit of rashness.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What I obtained was the fruit of no bargain.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       They shall eat the fruit of their doings. --Is. iii
                          10.
    [1913 Webster]
 
       The fruits of this education became visible.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fruit is frequently used adjectively, signifying of,
      for, or pertaining to a fruit or fruits; as, fruit bud;
      fruit frame; fruit jar; fruit knife; fruit loft; fruit
      show; fruit stall; fruit tree; etc.
      [1913 Webster]
 
   {Fruit bat} (Zool.), one of the Frugivora; -- called also
    {fruit-eating bat}.
 
   {Fruit bud} (Bot.), a bud that produces fruit; -- in most
    oplants the same as the power bud.
 
   {Fruit dot} (Bot.), a collection of fruit cases, as in ferns.
    See {Sorus}.
 
   {Fruit fly} (Zool.), a small dipterous insect of the genus
    {Drosophila}, which lives in fruit, in the larval state.
    There are seveal species, some of which are very damaging
    to fruit crops. One species, {Drosophila melanogaster},
    has been intensively studied as a model species for
    genetic reserach.
 
   {Fruit jar}, a jar for holding preserved fruit, usually made
    of glass or earthenware.
 
   {Fruit pigeon} (Zool.), one of numerous species of pigeons of
    the family {Carpophagid[ae]}, inhabiting India, Australia,
    and the Pacific Islands. They feed largely upon fruit. and
    are noted for their beautiful colors.
 
   {Fruit sugar} (Chem.), a kind of sugar occurring, naturally
    formed, in many ripe fruits, and in honey; levulose. The
    name is also, though rarely, applied to {invert sugar}, or
    to the natural mixture or dextrose and levulose resembling
    it, and found in fruits and honey.
 
   {Fruit tree} (Hort.), a tree cultivated for its edible fruit.
    
 
   {Fruit worm} (Zool.), one of numerous species of insect
    larv[ae]: which live in the interior of fruit. They are
    mostly small species of Lepidoptera and Diptera.
 
   {Small fruits} (Hort.), currants, raspberries, strawberries,
    etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fruit \Fruit\, v. i.
   To bear fruit. --Chesterfield.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fruit
   n 1: the ripened reproductive body of a seed plant
   2: an amount of a product [syn: {yield}, {fruit}]
   3: the consequence of some effort or action; "he lived long
     enough to see the fruit of his policies"
   v 1: cause to bear fruit
   2: bear fruit; "the trees fruited early this year"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 fruit /fʀɥi/ 
  fruit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top