ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผล

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผล-, *ผล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา โปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
manga[มาน-ก้า] (n) ผลไม้ชนิดหนึ่งในประเทศโปรตุเกส

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ประสบผลสำเร็จ[たっせい] (n, vi, vt, modal, ver) ประสบผลสำเร็จ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
รับจ้างผลิ(vi) production to order
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิ(n, phrase) Work Development with Quality Management System and Productivity

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
番荔枝[ฟาน-ลี่-จือ, ˙,   ] (n) ผลน้อยหน่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผล(n) advantage, See also: benefit, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, Example: สถานการณ์ช่วงนี้เอื้อผลต่อเราไม่น้อยเลย
ผล(n) result, See also: effect, impact, Syn. ผลลัพธ์, Example: ผลของการทำความดีทำให้เป็นที่รักของทุกๆ คน, Thai Definition: สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทําทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ผล(n) achievement, See also: success, Syn. ความสำเร็จ, Example: ยานี้ต้องกินติดต่อกันจนหมดจึงจะได้ผล, Thai Definition: ประโยชน์ที่ได้
ผล(clas) fruit, Syn. ลูก, Example: ส้มผลนี้หวานรับประทานอร่อย, Count Unit: ผล, ลูก, Thai Definition: ลักษณนามของลูกไม้ที่มีลักษณะเป็นลูกกลม
ผล(n) fruit, Syn. ลูก, Example: ต้นส้มแถวนี้จะออกผลตลอดปี, Count Unit: ผล, ลูก, Thai Definition: ลูกไม้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลน. ส่วนของพืชที่เจริญมาจากรังไข่ เช่น ผลมะม่วง ผลมะปราง
ผลสิ่งที่เกิดจากการกระทำ เช่น ผลแห่งการทำดี ผลแห่งการทำชั่ว
ผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ทำนาได้ผล เรียนได้ผล
ผลในพระพุทธศาสนา เป็นชื่อแห่งโลกุตรธรรม มี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล, คู่กับ มรรค
ผลลักษณนามเรียกผลไม้ เช่น มะม่วง ๒ ผล มะปราง ๓ ผล
ผลจำนวนที่ได้จากการคำนวณ เช่น ๕ กับ ๗ บวกกัน ได้ผลเท่ากับ ๑๒, ผลลัพธ์ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effectผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The scar.ผลเป็น Red Eye (2005)
Everything is in tune and it's sрringทุกอย่างอยู่ในการปรับแต่งและ เป็นฤดูใบไม้ผลิ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, and plum pudding and gooseberry pie...ใช่และพุดดิ้งพลัมและพาย ผลไม้ชนิดหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Gooseberry pie?พายผลไม้ชนิดหนึ่ง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when sрring is hereบางวันเมื่อฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when sрring is hereบางวันเมื่อฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, gooseberry pies.ใช่, พายผลไม้ชนิดหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу when sрring is hereบางวันเมื่อฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
April. Spring in Tomainia.เมษา ฤดูใบไม้ผลิใน โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ The Great Dictator (1940)
- We've made a few arrests.- การผลิตเราจำนวนมากหยุดชะงัก The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผล[phon] (n) EN: result ; effect ; consequence ; fruit ; success ; achievement  FR: produit [ m ] ; résultat [ m ] ; effet [ m ] ; conséquence [ f ] ; fruit [ m ] ; succès [ m ] ; réussite [ f ]
ผล[phon] (n) EN: [ classifier : fruits; results of our actions, general consequences; wages of sin; quotient (math), remainder (math) ]  FR: [ classificateur : fruits ]

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accidental(n) ผลข้างเคียง
acorn(n) ผลต้นโอ๊ก
advantage(n) ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี, Syn. benefit, gain
aftereffect(n) ผลกระทบ, See also: ผลที่ตามมา, Syn. result, aftermath
aftermath(n) ผลที่ตามมา, See also: ควันหลง, Syn. consequence, result
agar(n) ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล
aggregate(n) ผลรวม, See also: ผลรวบยอด, จำนวนรวมทั้งหมด, Syn. sum, total, whole
alteration(n) ผลของการเปลี่ยนแปลง
alternate(vt) ทำให้สลับกัน, See also: ผลัดกัน, Syn. rotate, follow in turn
alternate(vi) ผลัด, See also: ผลัดกัน, สลับกัน, สลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
abbau(แอบ'โบ) ผลิผลของการเผาผลาญ
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
acarpous(เอคาร์' พัส) adj. ไม่ให้ผล, ไม่ออกผล (sterile, barren)
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน, ผลุผลัน, ปุบปับ, ทันทีทันใด
absurd(adj) ไร้สาระ, ไร้เหตุผล, ไม่สมเหตุผล, น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล, ความไร้สาระ, ความไม่สมเหตุสมผล
accomplish(vt) บรรลุผล, ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ, ที่เสร็จสิ้น, ที่บรรลุผล, คล่องแคล่ว, ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ, การบรรลุผล
account(vt) กำจัด, ให้เหตุผล, เป็นเหตุให้
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล, ทำให้สัมฤทธิ์ผล, ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ, สัมฤทธิ์ผล, การบรรลุผล
adduce(vt) อ้างอิง, อ้างเหตุผล, ยกตัวอย่าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ramification[ra-mə-fə-ˈkā-shən] (n) ผลม, ผลที่ตามมา, ผลสรุป, ผลที่เกิดขึ้น, See also: outgrowth, Syn. consequence
as a resultผลก็คือ
choko(n) ผลฟักแม้ว
flow-on effect(phrase) ผลกระทบต่อเนื่อง
operation of law(n) ผลบังคัีบแห่งกฎหมาย
prejudiceผลกระทบ
stone fruit[สะโตน ฟรุส] (n) ผลไม้เมล็ดแข็ง
Teratogenic effects(n) ผลต่อการผิดปกติของการพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์ ฤทธิ์การส่งถ่ายสารเคมีสู่ทารก
turning effect of a force(n) ผลของแรงรอบจุดหมุน
ของป่า(n) ผลิผลธรรมชาติที่เกิดขึ้นในป่า , เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ควรจะต้องรักษาไว้, See also: ทรัพยากรธรรมชาติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
利益[りえき, rieki] (n) ผลประโยชน์
果物[くだもの, kudamono] (n) ผลไม้
業績[ぎょうせき, gyouseki] ผลประกอบการ
糖蜜[とうみつ, toumitsu] (n) ผลึกน้ำตาล, กากน้ำตาล
結果[けっか, kekka] (n) ผลลัพธ์
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
作況[さっきょう, sakkyou] (n) ผลผลิตเก็บเกี่ยว
総額[そうがく, sougaku] (n) ผลรวม, ยอดรวม, See also: R. 総計、合計
石油化学製品[そうがく, sekiyu kagaku seihin] (n) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
pear[そうがく, pear] (n) ผลไม้ ลูกแพร์
量産完了[そうがく, ryousan kanryou] ผลิตภัณฑ์ผลิตเสร็จสมบูรณ์ หรือ ไม่มีการผลิตแล้ว
果物[くだもの, kudamono, kudamono , kudamono] (n) ผลไม้
業績[ぎょうせき, gyouseki] (n) ผลงาน
武勲[ぶくん, bukun] (n) ผลงาน, เกียรติประวัติ, วีรกรรม (ในสงคราม)
後遺症[こういしょう, kouishou] (exp) ผลสืบเนื่อง, ผลที่ตามมา, อาการที่ตามมา(ของโรคภัยไข้เจ็บ)
焼き尽す;焼き尽くす[やきつくす, yakitsukusu] (exp) ผลาญล้าง, แผดเผาแบบหมดจด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] TH: ผลิต  EN: producing
製品[せいひん, seihin] TH: ผลิตภัณฑ์  EN: manufactured goods
生産[せいさん, seisan] TH: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม, ผลิต  EN: production (vs)
生産[せいさん, seisan] TH: ผลิผลจากโรงงานอุตสาหกรรม  EN: manufacture
効力[こうりょく, kouryoku] TH: ผล  EN: effect
産出[さんしゅつ, sanshutsu] TH: ผลิตออกมา
押す[おす, osu] TH: ผลัก
結果[けっか, kekka] TH: ผล  EN: result
出来高[できだか, dekidaka] TH: ผลที่ได้  EN: yield
利益[りえき, rieki] TH: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป  EN: profits

German-Thai: Longdo Dictionary
Ergebnis(n) |das, pl. Ergebnisse| ผลลัพธ์, See also: das Resultat
Folge(n) |die, pl. Folgen| ผลที่ตามมา
Grund(n) |der, pl. Gründe| เหตุผล
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิ
Umsatz(n) |der, pl. Umsätze| รายได้สุทธิ, ผลรวมสุทธิ
Werk(n) |das, pl. Werke| ผลงาน, ชิ้นงาน เช่น das Werk von Van Gogh
denn(konj) เพราะว่า เช่น Iß viel Obst, denn es ist gesund für den Darm. ทานผลไม้มากๆ นะ เพราะว่ามันดีต่อลำไส้, See also: da, Syn. weil
diesen(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
durch(präp) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
gelten(vi) |gilt, galt, hat gegolten| มีผลใช้ได้(บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Sein Visum gilt nur für Deutschland, aber nicht für die Schweiz. วีซ่าของเขาใช้ได้เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้น ในสวิสใช้ไม่ได้, See also: gültig

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Obst(n) ผลไม้

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา, กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
jus de fruit(n) |m| น้ำผลไม้
raison(n) |f| เหตุผล, ความมีเหตุผล
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
charcuterie(n) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top