Search result for

sink

(120 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sink-, *sink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sink[VI] จม, Syn. fall, drop, plunge, Ant. rise
sink[VT] ทำให้จม, Syn. fall, drop, plunge, Ant. rise
sink[VI] ตกลง, See also: ต่ำลง, ลดลง, Syn. deflate, degrade, Ant. elevate, raise
sink[N] อ่างสำหรับล้าง
sinker[N] ผู้จม
sink in[PHRV] ซึมเข้า, Syn. soak in
sink in[PHRV] (เรือ) จมใน
sink to[PHRV] ทรุดลง, See also: ล้มลงกับ, ล้มฟุบกับ
sink to[PHRV] (ที่ดิน, พื้นดิน) มีไปจนถึง
sink to[PHRV] ทรุดลงกับ, See also: ล้มลงกับ, ล้มฟุบกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sink(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม,จมลง,จมหายไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพียบลง,เสื่อมลง,ซาลง,โบ๋,ซึมลง,แทรกซึม,นั่งลง,ฝัง,ทำให้เสื่อมลง,ลด,ขุด,เจาะ,เซาะ,สลัก,โค่น,ล้ม,ลงทุน. n.. อ่าง,อ่างล้าง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้าย,หลุมน้ำ,
sinkage(ซิง'คิจ) n. การจมลง,กระบวนการจมลง,ปริมาณที่จมลง
countersink {countersank(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countersinking(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countersinks}(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sinkแหล่งปลายทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sink lake; karst lake; karst pond; solution lakeทะเลสาบคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sink; limesink; limestone sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sinkhole; leach holeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sinking fundเงินสำรองเพื่อชำระหนี้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinking fundเงินทุนสำรองเพื่อชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sink holeหลุมยุบ, หลุมลึกบนพื้นดินเกิดจากสะเก็ดดาวตกลงมาทำให้แผ่นดินยุบตัวลงไปหรือเกิดจากน้ำละลายเอาสารใต้พื้นดิน  เช่น เกลือหินออกไปทำให้พื้นดินยุบตัวลงเป็นหลุมใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sinkhole หลุมยุบ
หลุมลึกบนแผ่นดินที่ปากเกือบกลม และมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 20 ถึงกว่า 200 ม. เกิดจากน้ำละลายเอาหินเกลือ หินยิปซัม หรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปเสีย ทำให้พื้นดินตอนบนยุบตัวลง เป็นหลุมใหญ่ หากการละลายสารดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง [สิ่งแวดล้อม]
sinkhole; leach holesinkhole; leach hole, หลุมยุบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sinking fundกองทุนจม [การบัญชี]
Sinking fund methodวิธีกองทุนจม [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sinkhole.หลุมยุบ This Is the End (2013)
- Sinker, your turn.- Sinker ตาเจ้าแล้ว Rising Malevolence (2008)
How do we sink this guy?เราพลาดจากเขาได้ยังไง? And How Does That Make You Kill? (2008)
Well, the way you're sinking your teeth into those wubble-u's,จากวิธีการออกเสียงของคุณ/ดับเบิ้ลยูของคุณ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Moving makes space, space will make you sink.การขยับ สร้างช่องว่าง ช่องว่างทำให้คุณจม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- No, it's a dry sand pit. - I'm sinking, but I'm calm.ไม่ มันเป็นบ่อทรายแห้ง ฉันกำลังจม แต่ฉัน นิ่งแล้วนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
# I'm sinking down into the fear ## This is my 011 # Superhero Movie (2008)
A mechnical failure, another problem like that would sink them.เครื่องยนต์ขัดข้อง,ปัญหาอื่นๆ ที่ถูกปิดบังไว้ Passengers (2008)
Look on the bright side. There's a sink. There's a toilet.มองด้านดีไว้สิ ที่นี่มีอ่าง มีห้องน้ำ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
How many times do I have to tell you don't dump dirty water in this sink.จะต้องให้บอกสักกี่ครั้ง อย่าทำให้อ่างมันสกปรก The Ramen Girl (2008)
Every day, this city sinks deeper into a cesspool of fear, intimidation and corruption;ทุกๆ วัน เมืองของเรา มันกำลังจมลึกลงไปในบ่อตม ของความกลัว การข่มขู่คุกคาม และการคอรัปชั่น Changeling (2008)
Those ships won't sink will they?เรือพวกนั้นคงไม่ล่มนะ? Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinkThis means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.
sinkThe ship was ready to sink any time.
sinkThe passengers were taken off the sinking ship.
sinkWould you put the dishes in the sink?
sinkI saw the ship sink in the sea.
sinkSuch a business failure would sink any company.
sinkIf you stack the dishes up by the sink, I'll do them later.
sinkI am able to fix the sink this afternoon.
sinkThe crew had to abandon the sinking ship.
sinkThe implications of this did not at first sink in.
sinkThe captain was the last person to leave the sinking ship.
sinkMy father's condition seems to improve one moment, but the next moment he sinks again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกน้ำ[V] sink, See also: fall, submerge, Example: กล้องถ่ายรูปหลุดมือผมตกน้ำไป, Thai definition: ตกลงไปในน้ำ
บุ๋ม[V] sink in, See also: dent, Syn. บุบ, ยุบ, Example: เบาะบุ๋มลงไปเป็นวงกว้างเพราะน้ำหนักตัวร่วม 100 กิโลของป้า, Thai definition: ที่ยุบเป็นรอยลึกลงไป
ล่ม[V] sink, See also: capsize, submerge, go down, founder, Example: เรือได้ล่มและจมดิ่งสู่ใต้สายธารของลูกคลื่น, Thai definition: กิริยาที่ไม่ทรงตัวอยู่ เอียงจนตะแคงหรือคว่ำ, กิริยาที่จม, ทำให้จมลง
อ่างล้างหน้า[N] sink, See also: washbasin, basin, Example: สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำฝักบัว และที่นั่งถ่ายชนิดชักโครก, Count unit: อ่าง
อับปาง[V] capsize, See also: sink, Syn. ล่ม, จม, Example: เรือไททานิคอับปางลงจากการพุ่งชนภูเขาน้ำแข็งกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในปี 1911
ทรุดนั่ง[V] sink into a chair, See also: lower oneself into a sitting position, sit, Ant. ลุกยืน, Example: ผมโยนไม้กวาดลงไปบนพื้น แล้วเดินกลับไปทรุดนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิม, Thai definition: ลดตัวลงนั่ง, หย่อนตัวลงนั่ง
ทรุด[V] sink, See also: sag, collapse, subside, shrink, deteriorate, cave in, Syn. ยุบ, จม, Example: พื้นดินในกรุงเทพฯ ทรุดลง เพราะมีการขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มาก, Thai definition: จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ
ยวบยาบ[ADV] sinking and rebounding, See also: waving, yielding, swaying, fluctuating, waving, Example: ช้างเดินยวบยาบ, Thai definition: อาการเดินหนักๆ ช้าๆ ทำให้พื้นไหวเยือกๆ
จม[V] sink, See also: submerge, Ant. ลอย, Example: เมื่อเหลียวมองรอบข้างจึงรู้ว่าเรือยังไม่จม แต่ระดับน้ำในเรือสูงเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้ว, Thai definition: หายลงไปหรืออยู่ใต้พื้นผิว
จมดิ่ง[V] submerge, See also: sink, Syn. จม, Ant. ลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่างล้างชาม[n. exp.] (āng lāng chām) EN: sink   FR: évier [m]
อ่างล้างหน้า[n.] (āng lāng nā) EN: washbasin ; sink   FR: lavabo [m]
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
จม[v.] (jom) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed   FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมดิ่ง[v.] (jomding) EN: submerge ; sink   
ล่ม[v.] (lom) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder   FR: couler ; sombrer
เรือล่ม[v.] (reūa lom) EN: sink   FR: faire nauvrage
ทรุด[v.] (sut) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in   FR: s'affaiser ; s'enfoncer
ต่ำ[v.] (tam) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive   FR: plonger
ต่ำต้อย[v.] (tamtøi) EN: go down ; depreciate ; sink   

CMU English Pronouncing Dictionary
SINK    S IH1 NG K
SINKO    S IH1 NG K OW0
SINKS    S IH1 NG K S
SINKER    S IH1 NG K ER0
SINKING    S IH1 NG K IH0 NG
SINKLER    S IH1 NG K L ER0
SINKHOLE    S IH1 NG K HH OW2 L
SINKHORN    S IH1 NG K HH ER0 N
SINKFIELD    S IH1 NG K F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sink    (v) (s i1 ng k)
sinks    (v) (s i1 ng k s)
sinker    (n) (s i1 ng k @ r)
sinkers    (n) (s i1 ng k @ z)
sinking    (v) (s i1 ng k i ng)
sinkable    (j) (s i1 ng k @ b l)
sinkings    (n) (s i1 ng k i ng z)
sinking-fund    (n) - (s i1 ng k i ng - f uh n d)
sinking-funds    (n) - (s i1 ng k i ng - f uh n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水槽[shuǐ cáo, ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ, ] sink, #35,571 [Add to Longdo]
沉落[chén luò, ㄔㄣˊ ㄌㄨㄛˋ, ] sink, fall, #75,673 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม , See also: S. abnehmen, fallen, A. steigen, Related: senken,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausguss {m} | Ausgüsse {pl}sink | sinks [Add to Longdo]
Sinkgeschwindigkeit {f}sedimentation velocity [Add to Longdo]
Spüle {f}sink unit [Add to Longdo]
sinken; versinken; untergehen | sinkend; versinkend; untergehend | gesunken; versunken; untergegangen | er/sie/es sinkt | ich/er/sie/es sank | wir/sie sanken | er/sie/es ist/war gesunken | ich/er/sie sänketo sink {sank; sunk, sunken} | sinking | sunken; sunk | he/she/it sinks | I/he/she/it sank | we/they sank | he/she/it is/was sunken | I/he/she would sink [Add to Longdo]
sinken; untergehen | sinkendto founder | foundering [Add to Longdo]
sinken (unter) | sinkend | gesunkento drop (below) | dropping | dropped [Add to Longdo]
sinken | sinkendto subside | subsiding [Add to Longdo]
sinkend {adv}downwardly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶくり[, bukuri] (adv) sound of something floating or sinking in water [Add to Longdo]
へたり込む[へたりこむ, hetarikomu] (v5m) to sit down hard; to sink down to the floor [Add to Longdo]
シンカー[, shinka-] (n) sinker; (P) [Add to Longdo]
シンキング[, shinkingu] (n,vs) (1) thinking; (2) sinking [Add to Longdo]
シンク[, shinku] (n) (1) sink; (2) sync (synchronous); (P) [Add to Longdo]
データ受信装置[データじゅしんそうち, de-ta jushinsouchi] (n) {comp} data sink [Add to Longdo]
ドリーネ;ドリネ[, dori-ne ; dorine] (n) doline (sinkhole, in karst topography) (ger [Add to Longdo]
ヒートシンク[, hi-toshinku] (n) {comp} heat sink [Add to Longdo]
ヘルシンキ[, herushinki] (n) Helsinki; (P) [Add to Longdo]
ユーティリティー;ユーティリティ;ユティリティー[, yu-teiritei-; yu-teiritei ; yuteiritei-] (n) (1) utility; (2) room with sink, washing machine, etc. in a house or apartment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ受信装置[データじゅしんそうち, de-ta jushinsouchi] data sink [Add to Longdo]
ヒートシンク[ひーとしんく, hi-toshinku] heat sink [Add to Longdo]
通報受端[つうほうじゅたん, tsuuhoujutan] message sink [Add to Longdo]
放熱板[ほうねつばん, hounetsuban] heat sink [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼつ, botsu] SINKEN, UNTERGEHEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sink \Sink\ (s[i^][ng]k), v. i. [imp. {Sunk} (s[u^][ng]k), or
   ({Sank} (s[a^][ng]k)); p. p. {Sunk} (obs. {Sunken}, -- now
   used as adj.); p. pr. & vb. n. {Sinking}.] [OE. sinken, AS.
   sincan; akin to D. zinken, OS. sincan, G. sinken, Icel.
   s["o]kkva, Dan. synke, Sw. sjunka, Goth. siggan, and probably
   to E. silt. Cf. {Silt}.]
   1. To fall by, or as by, the force of gravity; to descend
    lower and lower; to decline gradually; to subside; as, a
    stone sinks in water; waves rise and sink; the sun sinks
    in the west.
    [1913 Webster]
 
       I sink in deep mire.         --Ps. lxix. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter deeply; to fall or retire beneath or below the
    surface; to penetrate.
    [1913 Webster]
 
       The stone sunk into his forehead.   --1 San. xvii.
                          49.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to enter so as to make an abiding impression; to
    enter completely.
    [1913 Webster]
 
       Let these sayings sink down into your ears. --Luke
                          ix. 44.
    [1913 Webster]
 
   4. To be overwhelmed or depressed; to fall slowly, as so the
    ground, from weakness or from an overburden; to fail in
    strength; to decline; to decay; to decrease.
    [1913 Webster]
 
       I think our country sinks beneath the yoke. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He sunk down in his chariot.     --2 Kings ix.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       Let not the fire sink or slacken.   --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   5. To decrease in volume, as a river; to subside; to become
    diminished in volume or in apparent height.
    [1913 Webster]
 
       The Alps and Pyreneans sink before him. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fall; subside; drop; droop; lower; decline; decay;
     decrease; lessen.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sink \Sink\ (s[i^][ng]k), v. t.
   1. To cause to sink; to put under water; to immerse or
    submerge in a fluid; as, to sink a ship.
    [1913 Webster]
 
       [The Athenians] fell upon the wings and sank a
       single ship.             --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively: To cause to decline; to depress; to degrade;
    hence, to ruin irretrievably; to destroy, as by drowping;
    as, to sink one's reputation.
    [1913 Webster]
 
       I raise of sink, imprison or set free. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       If I have a conscience, let it sink me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy cruel and unnatural lust of power
       Has sunk thy father more than all his years. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   3. To make (a depression) by digging, delving, or cutting,
    etc.; as, to sink a pit or a well; to sink a die.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring low; to reduce in quantity; to waste.
    [1913 Webster]
 
       You sunk the river repeated draughts. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. To conseal and appropriate. [Slang]
    [1913 Webster]
 
       If sent with ready money to buy anything, and you
       happen to be out of pocket, sink the money, and take
       up the goods on account.       --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. To keep out of sight; to suppress; to ignore.
    [1913 Webster]
 
       A courtly willingness to sink obnoxious truths.
                          --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   7. To reduce or extinguish by payment; as, to sink the
    national debt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sink \Sink\ (s[i^][ng]k), n.
   1. A drain to carry off filthy water; a jakes.
    [1913 Webster]
 
   2. A shallow box or vessel of wood, stone, iron, or other
    material, connected with a drain, and used for receiving
    filthy water, etc., as in a kitchen.
    [1913 Webster]
 
   3. A hole or low place in land or rock, where waters sink and
    are lost; -- called also {sink hole}. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   4. The lowest part of a natural hollow or closed basin whence
    the water of one or more streams escapes by evaporation;
    as, the sink of the Humboldt River. [Western U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Sink hole}.
    (a) The opening to a sink drain.
    (b) A cesspool.
    (c) Same as {Sink}, n., 3.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sink
   n 1: plumbing fixture consisting of a water basin fixed to a
      wall or floor and having a drainpipe
   2: (technology) a process that acts to absorb or remove energy
     or a substance from a system; "the ocean is a sink for carbon
     dioxide" [ant: {source}]
   3: a depression in the ground communicating with a subterranean
     passage (especially in limestone) and formed by solution or
     by collapse of a cavern roof [syn: {sinkhole}, {sink},
     {swallow hole}]
   4: a covered cistern; waste water and sewage flow into it [syn:
     {cesspool}, {cesspit}, {sink}, {sump}]
   v 1: fall or descend to a lower place or level; "He sank to his
      knees" [syn: {sink}, {drop}, {drop down}]
   2: cause to sink; "The Japanese sank American ships in Pearl
     Harbor"
   3: pass into a specified state or condition; "He sank into
     nirvana" [syn: {sink}, {pass}, {lapse}]
   4: go under, "The raft sank and its occupants drowned" [syn:
     {sink}, {settle}, {go down}, {go under}] [ant: {float},
     {swim}]
   5: descend into or as if into some soft substance or place; "He
     sank into bed"; "She subsided into the chair" [syn: {sink},
     {subside}]
   6: appear to move downward; "The sun dipped below the horizon";
     "The setting sun sank below the tree line" [syn: {dip},
     {sink}]
   7: fall heavily or suddenly; decline markedly; "The real estate
     market fell off" [syn: {slump}, {fall off}, {sink}]
   8: fall or sink heavily; "He slumped onto the couch"; "My
     spirits sank" [syn: {slump}, {slide down}, {sink}]
   9: embed deeply; "She sank her fingers into the soft sand"; "He
     buried his head in her lap" [syn: {bury}, {sink}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 sink /ziŋk/
  subsides

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top