ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

浮動小数点

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浮動小数点-, *浮動小数点*
Japanese-English: EDICT Dictionary
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] (n) {comp} floating point representation [Add to Longdo]
浮動小数点コプロセッサ[ふどうしょうすうてんコプロセッサ, fudoushousuuten kopurosessa] (n) {comp} floatingpoint coprocessor [Add to Longdo]
浮動小数点データ[ふどうしょうすうてんデータ, fudoushousuuten de-ta] (n) {comp} floating point data [Add to Longdo]
浮動小数点レジスタ[ふどうしょうすうてんレジスタ, fudoushousuuten rejisuta] (n) {comp} floating-point register [Add to Longdo]
浮動小数点演算[ふどうしょうすうてんえんざん, fudoushousuuten'enzan] (n) {comp} floating-point arithmetic [Add to Longdo]
浮動小数点演算アクセラレータ[ふどうしょうすうてんえんざんアクセラレータ, fudoushousuuten'enzan akuserare-ta] (n) {comp} floating-point accelerator [Add to Longdo]
浮動小数点演算機構[ふどうしょうすうてんえんざんきこう, fudoushousuuten'enzankikou] (n) {comp} floating-point arithmetic unit [Add to Longdo]
浮動小数点基数[ふどうしょうすうてんきすう, fudoushousuutenkisuu] (n) {comp} floating-point base; floating-point radix [Add to Longdo]
浮動小数点基底[ふどうしょうすうてんきてい, fudoushousuutenkitei] (n) {comp} floating-point base; floating-point radix [Add to Longdo]
浮動小数点数;浮動少数点数(iK)[ふどうしょうすうてんすう, fudoushousuutensuu] (n) {comp} floating-point number [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] floating-point representation) [Add to Longdo]
浮動小数点データ[ふどうしょうすうてんデータ, fudoushousuuten de-ta] floating point data [Add to Longdo]
浮動小数点レジスタ[ふどうしょうすうてんレジスタ, fudoushousuuten rejisuta] floating-point register [Add to Longdo]
浮動小数点演算[ふどうしょうすうてねんざん, fudoushousuutenenzan] floating-point arithmetic [Add to Longdo]
浮動小数点演算アクセラレータ[ふどうしょうすうてねんざんアクセラレータ, fudoushousuutenenzan akuserare-ta] Floating-Point Accelerator [Add to Longdo]
浮動小数点演算機構[ふどうしょうすうてねんざんきこう, fudoushousuutenenzankikou] floating-point arithmetic unit [Add to Longdo]
浮動小数点基数[ふどうしょうすうてんきすう, fudoushousuutenkisuu] floating-point base, floating-point radix [Add to Longdo]
浮動小数点基底[ふどうしょうすうてんきてい, fudoushousuutenkitei] floating-point base, floating-point radix [Add to Longdo]
浮動小数点相対精度[ふどうしょうすうてんそうたいせいど, fudoushousuutensoutaiseido] floating point precision [Add to Longdo]
浮動小数点代数[ふどうしょうすうてんだいすう, fudoushousuutendaisuu] floating point algebra [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top