Search result for

dance

(136 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dance-, *dance*
English-Thai: Longdo Dictionary
good riddance(phrase) โล่งไปที, พ้นไปที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dance[N] การเต้นรำ, See also: ศิลปการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฎศิลป์, Syn. dancing, hop, jig
dance[N] งานเต้นรำ, See also: งานลีลาศ, งานบอล, Syn. ball
dance[VI] เต้นรำ, See also: รำ, ร่ายรำ, เต้น, เต้นระบำ, เต้นลีลาศ, เคลื่อนไหวเหมือนเต้นรำ, Syn. prance, hop, jig
dancer[N] นักเต้นรำ, Syn. ballerina
dance on[PHRV] เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน), See also: สนใจ, Syn. dance upon
dance to[PHRV] เต้นรำไปกับ
dance band[N] กลุ่มของนักดนตรีที่เล่นดนตรีสำหรับเต้นรำ, See also: วงดนตรีที่เล่นสำหรับเต้นรำ
dance upon[PHRV] เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน), See also: สนใจ, Syn. dance on
dance floor[N] เวทีสำหรับเต้นรำ, See also: ฟลอร์เต้นรำ
dance studio[N] สถานที่ที่ใช้เรียนเต้นรำ, See also: ห้องที่ทำสำหรับเต้นรำมีกระจกรอบผนังและมีราวเกาะจับเวลาฝึกเต้นรำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dance(ดานซฺ) {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เต้นรำ,เต้นระบำ,กระโดดโลดเต้น ,กระโดดขึ้นลง
dancern. นักเต้นรำ
dancery(ดาน'เซอะรี) n. ห้องเต้นรำ
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
apache danceการเต้นรำที่เร่าร้อน, การเต้นรำกุ๊ย
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
belly dance n.ระบำพุง, See also: belly dancer n. นักระบำพุง
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร

English-Thai: Nontri Dictionary
dance(n) การเต้นรำ,การดิ้น,การลีลาศ,การฟ้อนรำ,การเริงระบำ
dance(vi) เต้นรำ,ดิ้น,ลีลาศ,ฟ้อนรำ,เริงระบำ
dancer(n) นักเต้นรำ,นักดิ้น
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน
guidance(n) การแนะนำ,การบอกทาง,การนำ,คำแนะนำ
riddance(n) การขจัด,การกำจัด,การสลัดทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Danceการเต้นรำ [TU Subject Heading]
Danceการรำ [TU Subject Heading]
Dance for people with disabilitiesการเต้นรำสำหรับคนพิการ [TU Subject Heading]
Dance musicดนตรีสำหรับเต้นรำ [TU Subject Heading]
Dancersนักเต้นรำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dance sport (n) ลีลาศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would date, I would dance,ฉันจะมีนัดฉันจะเต้นรำ Not Cancer (2008)
Your siblings as well? I'm the only child of a three generation family and my mother just knows how to dance. My father was lying in bed.แล้วพี่น้องของคุณล่ะ สบายดีมั้ย? พ่อผมนอนอยู่บนเตียง Beethoven Virus (2008)
- Kev, you want to dance?- เคฟ คุณอยากเต้นรำมั้ย The Bank Job (2008)
Daddy, daddy, come and dance with me. Come on, dad.พ่อคะ พ่อคะ มาเต้นรำกับหนูนะ มาค่ะพ่อ The Bank Job (2008)
Dance on your own dime, will you?เต้นไฟแลบเลยนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Did I tell you that I danced for Ballenchine?ฉันบอกคุณรึยังว่าฉันไปเต้นให้บาเลนชิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
In a rehearsal once, a dancer fell.ครั้งหนึ่งในการฝึกซ้อม นักเต้นคนหนึ่งล้ม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A dancer intentionally falling?นักเต้นตั้งใจล้มนะหรือ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
There's a whole new word for dance now, it's called abstract.มีคำใหม่ที่ใช้ในวงการเต้น มันเรียกว่า แอปสเตรท The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Dancers don't need costumes or scenery anymore.นักเต้นไม่ต้องใช้เสื้อผ้าหรือฉากอีกต่อไปแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I know a lot of the dancers are lesbians.ฉันรู้ว่ามีนักเต้นที่เป็นเลสเบี้ยนจำนวนมาก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's just that all the dancers go out after the show.นั่นต้องรอให้นักเต้นทั้งหมดแสดงจบก่อน The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
danceA dance will be given on Friday.
danceAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
danceAoi became a dancer.
danceAoi dances.
danceAoi dances very well.
danceAoi dances well.
danceAoi is a good dancer.
danceAoi is a very good dancer.
danceDo you have anything to wear to the dance?
danceDo you know how many people turned up at the dance last week?
danceEach movement of the dancer was perfect.
danceEmi danced the most beautifully of the three girls.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครรำ[N] dance drama, Example: ละครดึกดำบรรพ์เป็นละครรำแบบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5, Thai definition: ละครร่ายรำไปตามคนพากย์ การร้องนั้นมีคนร้องต่างหาก ตัวละครจะรำไปตามบทเพลงแต่จะพูดเองเมื่อถึงบทเจรจา
รำ[V] dance, See also: perform a ballet, Syn. ร่ายรำ, Example: นางละครเขมรที่กำลังรำอยู่นั้น หน้าตาออกจะอ่อนวัย, Thai definition: แสดงท่าเคลื่อนไหวคนเดียวหรือหลายคน โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหว และมีจังหวะลีลาเข้ากับเสียงที่ทำจังหวะเพลงร้องหรือเพลงดนตรี
พิลาส[V] dance, Syn. ฟ้อนรำ, รำ, ร่ายรำ
ฟ้อน[V] dance, Syn. รำ, ร่ายรำ, ฟ้อนรำ, Example: ในการเซ่นสังเวยผีฟ้า หัวหน้าหมู่บ้านจะฟ้อนดาบและรำถวายผีฟ้าจนรุ่งเช้า, Thai definition: แสดงท่าทางเคลื่อนไหว โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหวให้เข้ากับทำนองดนตรี
ฟ้อนรำ[V] dance, Syn. รำ, ร่ายรำ, ฟ้อน, Example: เธอฟ้อนรำได้อ่อนช้อยสวยงามสมกับเป็นนักเรียนนาฏศิลป์, Thai definition: แสดงท่าทางเคลื่อนไหว โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหวให้เข้ากับทำนองดนตรี
ภรต[N] dancer, See also: actor, Thai definition: ผู้เต้นรำ, ผู้แสดงละคร, Notes: (สันสกฤต)
ลีลาศ[N] dance, See also: dancing, Syn. การเต้นรำ, นาฏลีลา, การร่ายรำ, Example: เธอต้องออกงานสังคมบ่อยๆ น่าจะไปฝึกเต้นลีลาศเอาไว้บ้าง
เต้น[V] dance, Syn. ดิ้น, Example: เธอเต้นให้เป็นซี่ เธอจะได้เต้นกับชั้น มันยากที่ไหนล่ะ, Thai definition: กริยาที่ยืนอยู่แล้วยกเท้าขึ้นๆ ลงๆ ถี่, ยกขาขึ้นลงให้เข้ากับจังหวะดนตรี
เต้นระบำ[V] dance, Example: พอดึกๆ สาวๆ จะเต้นระบำให้คนชมได้ดู, Thai definition: เต้นโดยมีจังหวะลีลาเข้ากับเพลงร้องหรือเพลงดนตรี
เต้นรำ[V] dance, Example: 6.00น.เช้าของวันใหม่ เขาก็ยังพบชาวหยีและชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นเต้นรำกันหนาแน่นเช่นเดิม, Thai definition: เคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนด ให้เข้ากับจังหวะดนตรี โดยปกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
เบี้ยประชุม[n. exp.] (bīa prachum) EN: attendance fee   
ชักกระบี่สี่ท่า[n.] (chakkrabīsīthā) EN: posture of Thai dance   
ชักซอสามสาย[n.] (chaksøsāmsāi) EN: posture of Thai dance   
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อพระวงศ์[n. exp.] (cheūa phra wong) EN: scion of a royal house   FR: descendance royale [f]
เชื้อสาย[n.] (cheūasāi) EN: lineage   FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)
ชอบ[v.] (chøp) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with   FR: être juste
ได้รับอิสรภาพ[v. exp.] (dāirap itsaraphāp) EN: win independent   FR: gagner son indépendance
โดย[conj.] (dōi) EN: due to ; because ; in accordance with   

CMU English Pronouncing Dictionary
DANCE    D AE1 N S
DANCED    D AE1 N S T
DANCER    D AE1 N S ER0
DANCES    D AE1 N S AH0 Z
DANCEY    D AE1 N S IY0
DANCERS    D AE1 N S ER0 Z
DANCER'S    D AE1 N S ER0 Z
DANCERS'    D AE1 N S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dance    (v) (d aa1 n s)
danced    (v) (d aa1 n s t)
dancer    (n) (d aa1 n s @ r)
dances    (v) (d aa1 n s i z)
dancers    (n) (d aa1 n s @ z)
dance-band    (n) - (d aa1 n s - b a n d)
dance-hall    (n) - (d aa1 n s - h oo l)
dance-bands    (n) - (d aa1 n s - b a n d z)
dance-halls    (n) - (d aa1 n s - h oo l z)
dance-orchestra    (n) - (d aa1 n s - oo k i s t r @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tanz {m} | Tänze {pl}dance | dances [Add to Longdo]
Tanzboden {m} | Tanzböden {pl}dance hall | dance halls [Add to Longdo]
Tanzfläche {f} | Tanzflächen {pl}dance floor | dance floors [Add to Longdo]
Tanzkapelle {f} | Tanzkapellen {pl}dance band | dance bands [Add to Longdo]
Tanzmusik {f}dance music [Add to Longdo]
Tanzorchester {m}dance band [Add to Longdo]
Tanzsaal {m}; Tanzdiele {f}dance hall [Add to Longdo]
Totentanz {m}Dance of Death [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっぽれ[, kappore] (n) kappore (traditional Japanese comic dance) [Add to Longdo]
にしては[, nishiteha] (exp) for (e.g. "she dances well for an eight-year old"); considering it's (something or someone) [Add to Longdo]
に沿って[にそって, nisotte] (exp,adv) along; parallel to; in accordance with [Add to Longdo]
に従い[にしたがい, nishitagai] (exp) in accordance with; according to [Add to Longdo]
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P) [Add to Longdo]
に乗っとり[にのっとり, ninottori] (exp) (uk) in compliance with; in accordance with [Add to Longdo]
よさこい[, yosakoi] (n) (from 夜さり来い) (See 鳴子) dance originating in Kochi Prefecture using "naruko" [Add to Longdo]
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist [Add to Longdo]
アクロバットダンス[, akurobattodansu] (n) acrobatic dance [Add to Longdo]
アテンダンス[, atendansu] (n) attendance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舞蹈[wǔ dǎo, ˇ ㄉㄠˇ, ] dance, #4,306 [Add to Longdo]
舞会[wǔ huì, ˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] dance; ball; party, #18,747 [Add to Longdo]
舞剧[wǔ jù, ˇ ㄐㄩˋ, / ] dance drama; ballet, #23,138 [Add to Longdo]
舞曲[wǔ qǔ, ˇ ㄑㄩˇ, ] dance music, #23,335 [Add to Longdo]
舞厅[wǔ tīng, ˇ ㄊㄧㄥ, / ] dance hall; ballroom, #24,483 [Add to Longdo]
舞姿[wǔ zī, ˇ ㄗ, 姿] dancer's posture and movement, #28,263 [Add to Longdo]
舞步[wǔ bù, ˇ ㄅㄨˋ, ] dance steps, #29,129 [Add to Longdo]
舞蹈家[wǔ dào jiā, ˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄚ, ] dancer, #42,889 [Add to Longdo]
舞妓[wǔ jì, ˇ ㄐㄧˋ, ] dancer; female dancer; showgirl [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インピーダンス[いんぴーだんす, inpi-dansu] impedance [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dance \Dance\, v. t.
   To cause to dance, or move nimbly or merrily about, or up and
   down; to dandle.
   [1913 Webster]
 
      To dance our ringlets to the whistling wind. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Thy grandsire loved thee well;
      Many a time he danced thee on his knee. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To dance attendance}, to come and go obsequiously; to be or
    remain in waiting, at the beck and call of another, with a
    view to please or gain favor.
    [1913 Webster]
 
       A man of his place, and so near our favor,
       To dance attendance on their lordships' pleasure.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dance \Dance\ (d[.a]ns), v. i. [imp. & p. p. {Danced}; p. pr. &
   vb. n. {Dancing}.] [F. danser, fr. OHG. dans[=o]n to draw;
   akin to dinsan to draw, Goth. apinsan, and prob. from the
   same root (meaning to stretch) as E. thin. See {Thin}.]
   1. To move with measured steps, or to a musical
    accompaniment; to go through, either alone or in company
    with others, with a regulated succession of movements,
    (commonly) to the sound of music; to trip or leap
    rhythmically.
    [1913 Webster]
 
       Jack shall pipe and Gill shall dance. --Wither.
    [1913 Webster]
 
       Good shepherd, what fair swain is this
       Which dances with your daughter?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To move nimbly or merrily; to express pleasure by motion;
    to caper; to frisk; to skip about.
    [1913 Webster]
 
       Then, 'tis time to dance off.     --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       More dances my rapt heart
       Than when I first my wedded mistress saw. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Shadows in the glassy waters dance.  --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Where rivulets dance their wayward round.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {To dance on a rope}, or {To dance on nothing}, to be hanged.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dance \Dance\, n. [F. danse, of German origin. See {Dance}, v.
   i.]
   1. The leaping, tripping, or measured stepping of one who
    dances; an amusement, in which the movements of the
    persons are regulated by art, in figures and in accord
    with music.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) A tune by which dancing is regulated, as the
    minuet, the waltz, the cotillon, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word dance was used ironically, by the older
      writers, of many proceedings besides dancing.
      [1913 Webster]
 
         Of remedies of love she knew parchance
         For of that art she couth the olde dance.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Dance of Death} (Art), an allegorical representation of the
    power of death over all, -- the old, the young, the high,
    and the low, being led by a dancing skeleton.
 
   {Morris dance}. See {Morris}.
 
   {To lead one a dance}, to cause one to go through a series of
    movements or experiences as if guided by a partner in a
    dance not understood.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dance
   n 1: an artistic form of nonverbal communication
   2: a party of people assembled for dancing
   3: taking a series of rhythmical steps (and movements) in time
     to music [syn: {dancing}, {dance}, {terpsichore},
     {saltation}]
   4: a party for social dancing
   v 1: move in a graceful and rhythmical way; "The young girl
      danced into the room"
   2: move in a pattern; usually to musical accompaniment; do or
     perform a dance; "My husband and I like to dance at home to
     the radio" [syn: {dance}, {trip the light fantastic}, {trip
     the light fantastic toe}]
   3: skip, leap, or move up and down or sideways; "Dancing
     flames"; "The children danced with joy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top