ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การรำ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรำ-, *การรำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรำพึง[N] consideration, See also: pondering, contemplation, reflection, reflexion, Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ, Example: เขาขลุกอยู่แต่กับการรำพึงถึงความรักที่ผ่านไปแล้ว
การรำลึก[N] recall, See also: remembrance, recollection, reminiscence, Syn. การระลึก, การนึกถึง, การคิดถึง, Example: ทุกวันที่ 14-16 ตุลาคมของทุกปีจะมีงานที่แสดงถึงการรำลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของคนไทยเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาวัชนาการการรำลึก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Danceการรำ [TU Subject Heading]
Folk dancing, Thaiการรำพื้นบ้านไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
, honoring the memory of antonio bay's founding fathers, so get on down to the town hall and check out the monument, ...to those four brave men, one of whom was my great-great-grandfather,เพื่อเป็นเกียรติและการรำลึก ของเหล่าผู้ที่ค้นพบอ่าวแอนโตนิโอ ฉะนั้นถ้าหากมีเวลาเชิญคุณแวะที่ ศาลากลางเมืองและเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ ของ 4 วีรชน The Fog (2005)
Afternoon, you will be watching a traditional Thai musical.ตอนบ่าย พระองค์จะได้ดู การรำและดนตรีไทย Princess Hours (2006)
You saw the traditional Thai dance just now. Do you know what it means?นายได้เห็น การรำไทยแล้ว นายรู้มั๊ยว่ามันหมายถึงอะไร Princess Hours (2006)
We're having a wake for Maddogเรามีการรำลึกถึงแม๊ดด๊อกกัน Bobby Z (2007)
So we're going to leave them by the side of the lake as an offering to those who died.เราจะไปวางไว้ข้างๆหนองน้ำ เพื่อเป้นการรำลึกถึงวิญญาณที่ลับไป Trick 'r Treat (2007)
- who's causing a ruckus when a fine, upstanding citizen is getting all commemorated.ที่ทำโหวกเหวกโวยวาย\ในขณะที่คนดีๆคนอื่น กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการรำลึก 9 Crimes (2010)
Well, when you finish patting yourself on the back, can we get to work?เอาล่ะ เมื่อคุณจบการรำลึก ถึงวันเก่าๆของตัวเองแล้ว เราทำงานกันต่อได้ไหม? Queen Sacrifice (2010)
I couldn't have done it without you.สำหรับงานศพวิคกี้ และการรำลึกถึงเธอ ผมไม่อาจทำงานนี้ ได้สำเร็จถ้าไม่มีคุณ Under Control (2010)
People think this dedication is about closure.คนคิดว่าการรำลึก คือการจบ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
She deserves this memorial, and so do we, and you don't have the right to turn it into something else.เค้าสมควรได้รับการรำลึก เธอจะพังงานนี้ไม่ได้ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Would you like me to dance for you?หนูขอแสดงการรำแบบคลาสสิคให้ดูนะคะ? Episode #1.12 (2010)
It's nostalgia.การรำลึกความหลัง Chupacabra (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรำลึกถึง[n. exp.] (kān ramleuk theung) EN: commemoration   FR: commémoration [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reminiscence[N] ความทรงจำ, See also: การรำลึกถึงอดีต, Syn. memory, recollection
retrospect[N] การรำลึกอดีต, Syn. hindsight, remembrance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remembrance(รีเมม'เบรินซฺ) n. ความทรงจำ,ความคิดถึง,การจำ,การรำลึก,ความรำลึก,เครื่องรำลึก,ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ, See also: remembrances n. ความเคารพ,ความนับถือ, Syn. memory,recall,memento
reminiscence(เรมมะนิส'เซินซฺ) n. การรำลึกถึงอดีต,ความทรงจำ,เหตุการณ์ในอดีตที่จำได้,บันทึกความทรงจำ,ของรำลึก,สิ่งที่ทำให้รำลึกถึง,ข้อรำลึก, Syn. recollection,memory
reminiscent(เรมมะนิส'เซินทฺ) adj. ชวนรำ-ลึกถึง,เตือนความทรงจำ,เกี่ยวกับการรำลึกถึงอดีต,เป็นของรำลึก
soliloquy(ซะลิล'ละควี) n. การพูดกับตัวเอง,การพูดคนเดียว,การรำพึง
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea,notion

English-Thai: Nontri Dictionary
meditation(n) ความตรึกตรอง,การรำพึง,การคิด,การเข้าฌาน
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด
reflection(n) เงา,ภาพสะท้อน,การไตร่ตรอง,การรำพึง
remembrance(n) ความทรงจำ,ความคิดถึง,การรำลึกถึง
reverie(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
revery(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
rumination(n) การครุ่นคิด,การตรึกตรอง,การรำพึง,การเคี้ยวเอื้อง
soliloquy(n) การพูดคนเดียว,การรำพึง
thought(n) ความคิด,การนึก,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top