ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชื้อพระวงศ์

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื้อพระวงศ์-, *เชื้อพระวงศ์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื้อพระวงศ์น. ผู้ที่สืบเชื้อสายราชสกุล ตลอดลงมาจนถึงผู้ที่นับเนื่องอยู่ในราชสกุล ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง และผู้ที่ใช้คำว่า ณ อยุธยา ต่อท้ายชื่อสกุล แต่มิได้หมายรวมถึงสตรีที่สมรสกับผู้สืบสายราชสกุล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dimitri, do you really think I'm royalty?ดิมิทรี นายคิดจริงๆหรือว่าฉัน เป็นเชื้อพระวงศ์Anastasia (1997)
And I have known my share of royalty.และฉันก็รู้เกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์ ในส่วนของฉัน Anastasia (1997)
Next, we memorise the names of the royalty.ตอนนี้ ท่องชื่อเชื้อพระวงศ์ Anastasia (1997)
But because you've been killing every member of the royal family, the court can't trust you.แต่เพราะเจ้าฆ่า เชื้อพระวงศ์ทั้งหมด Shadowless Sword (2005)
I saved it to kill you... the last in the lineage.ข้าเก็บไว้ฆ่าเจ้าไง เชื้อพระวงศ์องค์สุดท้าย Shadowless Sword (2005)
If things go well, I may well become in-laws with the royal family of BuYeo!ถ้าเรื่องผ่านไปด้วยดี, ข้าอาจจะได้เป็นครอบครัวในเชื้อพระวงศ์ของพูยอก็ได้! Episode #1.8 (2006)
Royal families are still being admired by people and are taking over the throne controlling their country.เชื้อพระวงศ์ก็ยังคงเป็นที่นับถือของผู้คนและสืบทอดราชวงศ์ที่ปกครองประเทศ Episode #1.1 (2006)
Further educate the Crown Princess in the matters of etiquette and thus allow her to become an undisputed royal.ต่อไปให้การศึกษากับเจ้าหญิงต่อเกี่ยวกับมารยาท และทำให้เธอเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่มีใครติได้ Episode #1.3 (2006)
I just didn't realise you're a royal one.แต่ตอนนั้น ผมไม่รู้นี่หว่า ว่าคุณเป็น เชื้อพระวงศ์ The Dragon's Call (2008)
It's the Monk Shide of Tangนั่นคือเชื้อพระวงศ์ราชตระกูลถัง ที่ออกบวชเป็นพระ Portrait of a Beauty (2008)
It seems Michael X has managed to keep himself out of jail by threatening to release damning photographs of a certain...royal personage.มันกลายเป็นว่าไมเคิล เอ็กซ์ จัดการพาตัวเองพ้นจากการเข้าคุก โดยการขู่ว่าจะเปิดเผย ภาพถ่ายที่น่าอับอาย ของเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่ง The Bank Job (2008)
Royalty.เป็น เชื้อพระวงศ์ Made of Honor (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อพระวงศ์[n. exp.] (cheūa phra wong) EN: scion of a royal house   FR: descendance royale [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atheling(แอธ'ธะลิง) n. บุคคลที่มีเชื้อพระวงศ์, เจ้าชาย (prince , nobleman)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top