ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การร่ายรำ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การร่ายรำ-, *การร่ายรำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การร่ายรำ[N] dance, See also: dancing, Syn. การรำ, การฟ้อนรำ, Example: รำวงกลายเป็นการร่ายรำประจำชาติไทยที่เป็นที่ยอมรับกันแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two reasons: I'm working and this is not my type of dance,สองประการ เรายังมีกิจ เราไม่ชื่นชมการร่ายรำแบบนี้ Shall We Dance (2004)
Be courageous, enslaved people, this dance is goingอย่างกล้าหาญ ทำให้ฝูงชนเป็นทาส การร่ายรำกำลังดำเนินสู่ March of the Penguins (2005)
Do you remember the dance, our songs in the times of love?คุณจำได้ไหม การร่ายรำ บทเพลงในช่วงเวลาแห่งความรัก March of the Penguins (2005)
The time of the couples has passed away, the dance is finished.เป็นเวลาแห่งชีวิตคู่ สิ้นสุดลง การร่ายรำ จบลงแล้ว March of the Penguins (2005)
Faithfull to our forefathers' oath, ...we'll come back here to dance for life during the biggest winter, and perpetuate the march of the Emperor.จงรักภักดี ต่อ คำสาบานของ บรรพบุรุษของเรา เราจะกลับมา ที่นี่ เพื่อการร่ายรำแห่งชีวิต ท่ามกลางฤดูหนาวอันยิ่งใหญ่ และชั่วกาลปาวนาน March of the Penguins (2005)
...the King of Sting, the Dancing Destroyer,..ราชาแห่งความเจ็บปวด การร่ายรำของผู้ทำลายล้าง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Remember, child, this is not the dance of the Westeros we are learning--จำไว้ เด็กน้อย นี่ไม่ใช่การร่ายรำของ เวสเตอรอลที่เรากำลังเรียน Lord Snow (2011)
This is the Bravo's dance...นี่คือการร่ายรำของบราโว Lord Snow (2011)
The water dance.การร่ายรำของสายน้ำ Lord Snow (2011)
"The Dance of Dragons: A True Telling"การร่ายรำของมังกร เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง The Dance of Dragons (2015)
I want to hear all about "The Dance of Dragons" when I'm back.ตอนที่ข้ากลับมา ข้าอยากจะฟังเรื่องการร่ายรำของมังกร The Dance of Dragons (2015)
- "The Dance of Dragons."- การร่ายรำของมังกร The Dance of Dragons (2015)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
盆踊り[ぼんおどり, bon'odori] (n) การร่ายรำบงโอะโดะริ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top