Search result for

jig

(103 entries)
(0.0405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jig-, *jig*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jig[N] การเต้นรำด้วยจังหวะเร็ว
jig[VT] เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็ว, See also: โคลงตัวไปมาอย่างรวดเร็ว, Syn. bounce, bob
jig[VT] เต้นรำในจังหวะเร็ว
jig[SL] ร่วมเพศ, See also: ร่วมประเวณี
jigger[N] หน่วยตวงเครื่องดื่มค็อกเทล (เท่ากับประมาณ 1.5 ออนซ์)
jiggle[N] การเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลง, Syn. wiggle
jiggle[VI] เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงอย่างเร็ว, See also: เขย่า, Syn. wiggle, joggle
jiggle[VT] ทำให้เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงโดยเร็ว, See also: เขย่า, Syn. wiggle, joggle
jigsaw[N] ตัวต่อ, See also: จิ๊กซอว์, Syn. jigsaw puzzle, puzzle
jigsaw[N] เลื่อยที่ใช้ในการตัดโลหะหรือไม้แผ่นบางๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jig(จิก) {jigged,jigging,jigs} n. การ (ดนตรี) เต้นรำจังหวะเร็ว (มักเป็น3จังหวะ) ,เครื่องร่อนแร่,วิธีการร่อนหรือคัดแร่ออก,เครื่องหนีบแร่,เครื่องจับ,โครงประกอบ. vt. ร่อนแร่
jig sawเลื่อยการฝีมือ,เลื่อยสลักลาย,เลื่อยเส้นโค้ง,เลื่อยกระดานต่อ
jiggered(จิก'เกอร์ด) adj. ยุ่งเหยิง,ฉิบหาย,ตายโหง, Syn. confounded,damned
jiggers(จิก'เกอส) interj. ระวัง!
jiggle(จิก'เกิล) {jiggled,jiggling,jiggles} vt.,vi. เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงกระตุก,เคลื่อนกระตุก. n. การเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลง การเคลื่อนกระตุก.

English-Thai: Nontri Dictionary
jig(n) การร้องรำทำเพลง,การเต้นรำ,การเขย่าตัว,เครื่องร่อนแร่
jig(vi) ร้องรำทำเพลง,เต้นรำ
jigsaw(n) เลื่อยเล็ก,เลื่อยเส้นโค้ง,เลื่อยสลักลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jigอุปกรณ์นำแนว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jigอุปกรณ์นำแนว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jigs and fixturesอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The sooner we get there, the sooner the jig is up.เราไปถึงเร็วเมื่อไร ยัยนั่นก็เสร็จเราเร็วเท่านั้น There Might be Blood (2008)
I make exceptions when fingerprints are found at a Jigsaw murder sceneผมลืมเก็บรอยนิ้วมือ ที่เราพบในที่เกิดเหตุของจิ๊กซอว์ Saw VI (2009)
When I learned he and Perez were being targeted by Jigsawตอนที่คุณพบว่า สตรัมและ เปเรซ เป็นเป้าหมายของจิ๊กซอว์ Saw VI (2009)
It was my call, Detective. I knew that Jigsaw wasn't working alone but until I knew for certain who was helping himมันคือการตัดสินใจของฉัน คุณนักสืบ ฉันรุ้ว่าจิ๊กซอว์ไม่ได้ทำงานตามลำพัง Saw VI (2009)
Pamela Jenkins, the resident Jigsaw sensationพาเมล่า เจนกินส์ Saw VI (2009)
Jigsaw.จิ้กซอว์ Saw VI (2009)
These are the Jigsaw pieces carved from previous victimsนี่คือชิ้นส่วนต่างๆของเหยื่อรายเก่าๆของจิกซอว์ Saw VI (2009)
I've examined every body of the Jigsaw Killer.ฉันได้สอบปากคำเหยื่อของจิ๊กซอว์หมดแล้ว Saw VI (2009)
Jigsaw[ killer]thatmaybedead , But the murders continue.จิ๊กซอว์อาจจะตายไปแล้ว แต่การฆ่ายังดำเนินต่อไป Saw VI (2009)
Let's say that, Strahm killed Seth Baxter specifically to set you up as an accomplice to Jigsaw.สมมติว่า สตรัม ได้ฆ่า Seth Baxter และเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์ที่ซับซ้อน Saw VI (2009)
You just need to jiggle it.แค่ต้องขยับๆ หน่อยน่ะ Snap (2009)
Jiggle it. Got it. I'm driving.ขยับๆ นะ ได้ ฉันขับเอง Snap (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jigThe jig is up; let's face the music like men.
jigI felt it was a relatively difficult jigsaw puzzle.
jigJigsaw refers to a fret saw - that's how the name's origin was derived.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวต่อ[N] jigsaw puzzle, See also: picture puzzle, Syn. ภาพต่อ, จิกซอว์, Example: เธอต่อรูปนี้ไม่เสร็จเพราะเธอหาตัวต่อบางตัวไม่เจอ, Count unit: ตัว, ชิ้น, Thai definition: ชุดของวัสดุที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปต่างต่างๆ เมื่อนำชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นมาต่อกันอย่างถูกต้องจะเห็นเป็นรูปภาพหรือรูปร่างขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โยกขึ้นโยกลง[v. exp.] (yōk kheun yōk long) EN: rise and fall ; jig up and down   

CMU English Pronouncing Dictionary
JIG    JH IH1 G
JIGS    JH IH1 G Z
JIGGLE    JH IH1 G AH0 L
JIGSAW    JH IH1 G S AO2
JIGGETTS    JH IH1 G EH0 T S
JIGGLING    JH IH1 G AH0 L IH0 NG
JIGGLING    JH IH1 G L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jig    (v) (jh i1 g)
jigs    (v) (jh i1 g z)
jigged    (v) (jh i1 g d)
jigger    (n) (jh i1 g @ r)
jiggle    (v) (jh i1 g l)
jigsaw    (n) (jh i1 g s oo)
jiggers    (n) (jh i1 g @ z)
jigging    (v) (jh i1 g i ng)
jiggled    (v) (jh i1 g l d)
jiggles    (v) (jh i1 g l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
地獄[じごく, jigoku] (n) นรก, See also: A. 天国, 極楽,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] Thai: กรรมตามสนอง English: reap what you sow (id)
事後[じご, jigo] Thai: หลังเหตุการณ์
事業[じぎょう, jigyou] Thai: แผนงาน
事業[じぎょう, jigyou] Thai: กิจการ
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jig {m}; lebhafter Volkstanzjig [Add to Longdo]
Jigger {m}jigger [Add to Longdo]
Koordinaten-Bohrmaschine {f} [techn.]jig boring machine [Add to Longdo]
Lehrenbohrwerk {n} [techn.]jig boring machine [Add to Longdo]
Schablonenbohren {n} [techn.]jig boring [Add to Longdo]
Vorrichtungsbohrmaschine {f} [techn.]jig boring machine; jig drilling machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
お辞儀(P);御辞儀[おじぎ, ojigi] (n,vs) (pol) (See 辞儀・1) bow; bowing; (P) [Add to Longdo]
ぐじぐじ[, gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
すじ雲;筋雲[すじぐも, sujigumo] (n) (col) (See 巻雲) cirrus cloud [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling [Add to Longdo]
アベレージゴルファー[, abere-jigorufa-] (n) average golfer [Add to Longdo]
インジゴ;インディゴ[, injigo ; indeigo] (n) indigo [Add to Longdo]
インジゴイド染料[インジゴイドせんりょう, injigoido senryou] (n) (obsc) indigoid dye [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼图玩具[pīn tú wán jù, ㄆㄧㄣ ㄊㄨˊ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, / ] jigsaw puzzle, #138,171 [Add to Longdo]
钢丝锯[gāng sī jù, ㄍㄤ ㄙ ㄐㄩˋ, / ] jigsaw (saw with steel wire blade), #499,203 [Add to Longdo]
拼布图形[pīn bù tú xíng, ㄆㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] jigsaw puzzle [Add to Longdo]
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
拼板游戏[pīn bǎn yóu xì, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
レベル指示語[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator [Add to Longdo]
一次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional [Add to Longdo]
印字後行送り[いんじごうこうおくり, injigoukouokuri] after space [Add to Longdo]
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
交換機通信事業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier [Add to Longdo]
索引時概念組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
事後条件[じごじょうけん, jigojouken] postcondition [Add to Longdo]
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事業[じぎょう, jigyou] Unternehmen, Betrieb [Add to Longdo]
地獄[じごく, jigoku] Hoelle [Add to Longdo]
時宜[じぎ, jigi] die_rechte_Zeit, die_rechte_Gelegenheit [Add to Longdo]
自我[じが, jiga] das_Ich, das_Selbst [Add to Longdo]
自画像[じがぞう, jigazou] Selbstbildnis [Add to Longdo]
自虐的[じぎゃくてき, jigyakuteki] selbstquaelerisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jig \Jig\, v. t. [imp. & p. p. {Jigged}; p. pr. & vb. n.
   {Jigging}.]
   [1913 Webster]
   1. To sing to the tune of a jig.
    [1913 Webster]
 
       Jig off a tune at the tongue's end.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To trick or cheat; to cajole; to delude. --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) To sort or separate, as ore in a jigger or sieve.
    See {Jigging}, n.
    [1913 Webster]
 
   4. (Metal Working) To cut or form, as a piece of metal, in a
    jigging machine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jig \Jig\, v. i.
   1. To dance a jig; to skip about.
    [1913 Webster]
 
       You jig, you amble, and you lisp.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To move with a skip or rhythm; to move with vibrations or
    jerks.
 
       The fin would jig off slowly, as if it were looking
       for nothing at all.          --Kipling.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jig \Jig\, n. [OF. gigue a stringed instrument, a kind of dance,
   F. gigue dance, tune, gig; of German origin; cf. MHG.
   g[imac]ge fiddle, G. geige. Cf. {Gig} a fiddle, {Gig} a
   whirligig.]
   [1913 Webster]
   1. (Mus.) A light, brisk musical movement.
    [1913 Webster]
 
       Hot and hasty, like a Scotch jig.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A light, humorous piece of writing, esp. in rhyme; a farce
    in verse; a ballad. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A jig shall be clapped at, and every rhyme
       Praised and applauded.        --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   4. A piece of sport; a trick; a prank. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Is't not a fine jig,
       A precious cunning, in the late Protector? --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
   5. A trolling bait, consisting of a bright spoon and a hook
    attached.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.)
    (a) A small machine or handy tool; esp.: (Metal Working) A
      contrivance fastened to or inclosing a piece of work,
      and having hard steel surfaces to guide a tool, as a
      drill, or to form a shield or template to work to, as
      in filing.
    (b) (Mining) An apparatus or a machine for jigging ore.
      [1913 Webster]
 
   {Drill jig}, a jig for guiding a drill. See {Jig}, 6
    (a) .
 
   {Jig drilling}, {Jig filing} (Metal Working), a process of
    drilling or filing in which the action of the tool is
    directed or limited by a jig.
 
   {Jig saw}, a sawing machine with a narrow, vertically
    reciprocating saw, used to cut curved and irregular lines,
    or ornamental patterns in openwork, a scroll saw; --
    called also {gig saw}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jig
   n 1: music in three-four time for dancing a jig [syn: {jig},
      {gigue}]
   2: a fisherman's lure with one or more hooks that is jerked up
     and down in the water
   3: a device that holds a piece of machine work and guides the
     tools operating on it
   4: any of various old rustic dances involving kicking and
     leaping
   v 1: dance a quick dance with leaping and kicking motions

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 JIG
     Jabber Interest Group (Jabber)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top