Search result for

เต้น

(80 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต้น-, *เต้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้น[V] dance, Syn. ดิ้น, Example: เธอเต้นให้เป็นซี่ เธอจะได้เต้นกับชั้น มันยากที่ไหนล่ะ, Thai definition: กริยาที่ยืนอยู่แล้วยกเท้าขึ้นๆ ลงๆ ถี่, ยกขาขึ้นลงให้เข้ากับจังหวะดนตรี
เต้น[V] beat, See also: throb, pulsate, palpitate, Example: นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai definition: เคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ หรือไปๆ มาๆ
เต้นรำ[V] dance, Example: 6.00น.เช้าของวันใหม่ เขาก็ยังพบชาวหยีและชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นเต้นรำกันหนาแน่นเช่นเดิม, Thai definition: เคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนด ให้เข้ากับจังหวะดนตรี โดยปกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง
เต้นผาง[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นเป็นเจ้าเข้า, Example: เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้การถึงกับเต้นผางรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจ, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ
เต้นเขน[V] perform the Thai drama from the Ramayana by wearing mark and dancing, See also: (of Siamese drama) to dance, Thai definition: อาการเต้นของพลรบที่เป็นมนุษย์ ยักษ์และลิง ที่ออกเต้นเป็นจังหวะเข้ากับปี่พาทย์ในการเล่นโขน เมื่อเวลายกทัพ
เต้นระบำ[V] dance, Example: พอดึกๆ สาวๆ จะเต้นระบำให้คนชมได้ดู, Thai definition: เต้นโดยมีจังหวะลีลาเข้ากับเพลงร้องหรือเพลงดนตรี
เต้นกินรำกิน[V] make a living as a performer or dancer, Thai definition: หากินด้วยการเล่นลิเก ละคร เป็นต้น (มักใช้ในเชิงดูถูก)
เต้นแร้งเต้นกา[V] dance with joy, See also: express happiness by dancing, hop merrily, Syn. เต้นแร้งเต้นแฉ่ง, Thai definition: แสดงอาการดีอกดีใจหรือสนุกสนานด้วยการกระโดดโลดเต้น
เต้นแร้งเต้นกา[V] squawk, See also: screech, Syn. โกรธฉุนเฉียว, Example: บางคนพอถูกวิจารณ์เข้าหน่อยก็เต้นแร้งเต้นกา
เต้นเป็นเจ้าเข้า[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นผาง, Example: ผมสาแก่ใจนักที่ข่าวนี้มันทำให้เขาเต้นเป็นเจ้าเข้า, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต้นก. กิริยาที่ยืนอยู่แล้วยกเท้าขึ้น ๆ ลง ๆ ถี่ ๆ, เคลื่อนไหวขึ้น ๆ ลง ๆ หรือไป ๆ มา ๆ เช่น เนื้อเต้น อกเต้น, ยกขาขึ้นลงให้เข้าจังหวะกับดนตรี เช่น เต้นระบำ.
เต้นกินรำกินก. หากินด้วยการเล่นลิเก ละคร เป็นต้น.
เต็นท์น. ที่พักหรือที่อาศัยชั่วคราว ย้ายไปได้ โดยมากทำด้วยผ้าใบขึงกับเสาหรือหลัก.
เต้นรำก. เคลื่อนไปโดยมีระยะก้าวตามกำหนดให้เข้าจังหวะกับดนตรี ซึ่งเรียกว่า ลีลาศ โดยปรกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง.
เต้นเขนก. อาการเต้นของพลรบที่เป็นมนุษย์ ยักษ์ และลิง ที่ออกเต้นเป็นจังหวะเข้ากับปี่พาทย์ในการเล่นโขนเมื่อเวลาเริ่มยกทัพ.
เต้นแร้งเต้นกา, เต้นแร้งเต้นแฉ่งก. แสดงอาการดีอกดีใจหรือสนุกสนานด้วยการกระโดดโลดเต้น.
ขมุบเต้นตุบ ๆ อย่างชีพจรเต้น.
ดิ้น ๑เต้นรำตามจังหวะดนตรีที่ร้อนแรง เช่น วัยรุ่นชวนกันไปดิ้นที่ผับเปิดใหม่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bounce; flutterเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flutter; bounceเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerobic Danceเต้นแอโรบิค [การแพทย์]
Bear Hopเต้นหมี [การแพทย์]
Crab Hopเต้นปู [การแพทย์]
Fibrillationเต้นริกๆไม่เป็นส่ำ,การเต้นไม่สม่ำเสมอ,การเต้นรัวของหัวใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You excited, me at your alma mater?หนุจะได้ไปเรียนที่มหาลัยเก่าของแม่ ตื่นเต้นมั๊ยคะ? New Haven Can Wait (2008)
Extremely nervous, wannabe yalies. Get excited, Archibald.ผู้คนต่างก็อยากจะเป็น Yalies / ตื่นเต้นหน่อย Archibald New Haven Can Wait (2008)
What's in it for me? The thrill of the impossible.ชั้นจะทำอะไรได้ / เรื่องน่าตื่นเต้นที่ดูเหมือนจำทำไม่ได้นะสิ Chuck in Real Life (2008)
You went out looking like a stripper last night.ลูกออกไปข้างนอกกลางดึกแต่งตัวเหมือนคนเต้นระบำโป๊ Chuck in Real Life (2008)
Yeah, yeah, it's pretty exciting.ใช่ ๆ มันน่าตื่นเต้นมากจริง ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
We were dancing around in our underwear, not making a porno.เราแค่เต้นกันแล้วก็ใส่ชั้นในอยู่ ไม่ได้ถ่ายหนังโป๊ Pret-a-Poor-J (2008)
She beats me in everything. Tell her to check "gossip girl."เธอทำให้ฉันใจตื่นเต้นทุกสิ่งเลย บอกหล่อนให้เซ็คกอสซิบเกิลร์ซะ There Might be Blood (2008)
I didn't mean to cut your head off. I'm just under a lot of pressure here.ผมไม่ได้อยากตัดหัวคุณเลยนะ, แบบว่ามันตื่นเต้นน่ะ Committed (2008)
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
You really earned your stripes at your dad's boot camp.คุณเคยได้รับภาพเต้นรำของคุณที่แคมป์พ่อคุณ Odyssey (2008)
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง Not Cancer (2008)
We use the same high pressure water jet We use to test cardiac workload.เราใช้วิธีเหมือนเครื่องฉีดน้ำแรงสูง เราใช้การทดสอบการทำงานการเต้นของหัวใจ Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต้น[v.] (ten) EN: dance ; pound ; skip ; jump ; spring ; leap   FR: danser ; sauter ; sautiller
เต้น[v.] (ten) EN: pulsate ; palpitate ; beat ; throb   FR: battre ; vibrer ; palpiter
เต็นท์[n.] (ten) EN: tent ; marquee   FR: tente [f]
เต็นท์ออกซิเจน[n. exp.] (ten ǿksijēn) EN: oxygen tent   FR: tente à oxygène [f]
เต้นรำ[v.] (tenram) EN: dance   FR: danser

English-Thai: Longdo Dictionary
jazz(vt slang) ทำให้ตื่นเต้น, S. To give great pleasure to, excite,
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bop[VI] เต้นเพลงป็อบ
conga[N] เต้นคองกา, See also: การเต้นประเภทหนึ่งของละตินอเมริกา
dance to[PHRV] เต้นรำไปกับ
dance[VI] เต้นรำ, See also: รำ, ร่ายรำ, เต้น, เต้นระบำ, เต้นลีลาศ, เคลื่อนไหวเหมือนเต้นรำ, Syn. prance, hop, jig
flutter[VI] สั่นรัว, See also: เต้นรัว, สั่นระริก, Syn. beat, tremble, vibrate
jig[VT] เต้นรำในจังหวะเร็ว
jitterbug[VI] เต้นรำแบบโลดโผน
jive[VI] เต้นรำในจังหวะร็อคแอนด์โรลหรือแจ๊ส
mosh[VT] เต้นร็อก
palpitate[VI] เต้น, See also: สั่นระริก, Syn. vibrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
apache danceการเต้นรำที่เร่าร้อน, การเต้นรำกุ๊ย
arrhythmia(อะริธ'เมีย) n. ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, ภาวะไม่ได้จังหวะ., Syn. arrhythmia, arythmia, arythmia -arrhythmia (al)

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
ball(n) ลูกบอล,ลูกฟุตบอล,ลูกหนัง,การเต้นรำ,งานรื่นเริง,งานบอล
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์
ballroom(n) ห้องเต้นรำ,ห้องบอลรูม
beat(n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น
bounce(vi) กระโดด,เต้น,เด้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
踊る[おどる, odoru] Thai: เต้นรำ English: to dance

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,
aufregend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ, See also: S. spannend, A. langweilig
verkehrt(n) ไม่ถูกต้อง, ผิดแปลก, ผิดด้าน(เสื้อผ้า) เช่น Ist es verkehrt wenn ein Junge Ballet macht. มันผิดด้วยหรือถ้าเด็กผู้ชายเต้นบัลเล่ต์, Er hat das Hemd herum angezogen. เขาใส่เสื้อเชิ้ตกลับด้าน, See also: S. falsch,
sich versprechen(vt) |versprach sich, hat sich versprochen| พูดผิด เช่น Der Redner war sehr nervös und hat sich dauernd versprochen. ผู้พูดอภิปรายตื่นเต้นเกินไป และพูดผิดตลอดเวลา

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top