ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หายโกรธ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หายโกรธ-, *หายโกรธ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หายโกรธ[V] thaw, See also: cease to be angry, be soothed, Example: พ่อยังไม่หายโกรธแม่เลย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I certainly goodดีจัง หายโกรธแล้ว Sex Is Zero (2002)
It's been three years, Joe. You're not still mad at me, are you?มันตั้ง 3 ปีแล้วนะ คุณคงหายโกรธฉันแล้ว ใช่มั๊ย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
But the more I thought about it, The more I knew nothing I could say would make her anger go away.แต่ยิ่งผมคิดเรื่องนี้ ผมก็ยิ่งรู้ ไม่มีอะไรที่ผมพูด จะทำให้เธอหายโกรธ Cashback (2006)
And maybe that would reassure her of your affections!และนั่นอาจทำให้เธอ หายโกรธเพราะความรักของคุณ Enchanted (2007)
Sister-in-law is angry with us. Don't worry we will pacify her.พี่สะใภ้โกรธเรา ไม่ต้องห่วงเราจะทำให้เธอหายโกรธ Heyy Babyy (2007)
So you ain't mad at me?หายโกรธแล้วเหรอ Strange Love (2008)
So... we're okay then?เราหายโกรธกันแล้วใช่ไหม Me and My Town (2008)
Once he's off the boil, he's almost human.หลังจากที่เค้าหายโกรธ เค้าก็คนธรรมดาคนนึง Episode #1.5 (2008)
And if you were, what's the fucking difference?ทั้ง ๆ ที่เพิ่งหายโกรธ พวกคุณเคยมีความสัมพันธ์ แบบเปิดเผยมั่งมั้ย - มันแตกต่างยังไงมั่ง The Girlfriend Experience (2009)
- Don't worry he grows on you.- ไม่ต้องห่วงเขาหายโกรธคุณแล้ว Zombieland (2009)
This way, if we ever get back together and lose yours, we're covered.ตอนนี้คือ ถ้าเรากลับมาคบกันใหม่ และหากคุณหายโกรธ เรา... Did You Hear About the Morgans? (2009)
- She has to forgive me for my apartment eventually.เธอจะต้องหายโกรธผมเรื่องห้องเช่าในที่สุด If I Had a Hammer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed   FR: être apaisé ; être calmé

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thaw(ธอ) vi.,vt. (ทำให้) (การ) (น้ำแข็ง,หิมะ) ละลาย, (อากาศ) อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย,มุ่งร้ายน้อยลง,บรรเทา,ใจอ่อนลง,หายโกรธ

English-Thai: Nontri Dictionary
thaw(vi) ลดถอยลง,หายโกรธ,ใจอ่อน
thaw(vt) ทำให้ละลาย,ทำให้ใจอ่อน,ทำให้หายโกรธ,ทำให้บรรเทา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top