ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alum

AE1 L AH0 M   
110 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alum-, *alum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alum[N] สารส้ม
alumna[N] ศิษย์เก่าหญิง
alumina[N] ออกไซด์ของอะลูมิเนียม
alumnus[N] ศิษย์เก่าชาย, See also: ศิษย์เก่าที่เป็นชาย
aluminum[N] อะลูมินัม, See also: อลูมิเนียม, Syn. aluminium
aluminium[N] อลูมิเนียม, See also: อะลูมินัม, Syn. aluminum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alum(แอล' เลิม) n. สารส้ม (common alum)
alum.abbr. aluminum
alumin-(คำเสริมหน้า) alumino-
alumina(อะลู' มินะ) n. อ๊อกไซด์ของอลูมินัมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น corundum., Syn. aluminum oxide
aluminate(อะลู' มิเนท) Chem., n. เกลือของ aluminum hydroxide, แร่อ๊อคไซด์ที่มีโลหะผสมกับ alumina
aluminiferous(อะลูนินิฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งประกอบหรือให้อะลูมินัม (yielding aluminum)
aluminise(อะลู' มะไนซ) ใส่หรือผสมด้วยอะลูมินัม (treat with aluminum)
aluminium(อะลิว' มิเนียม) n. ธาตุอะลูมิเนียม
alumino-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับอะลูมิเนียม
aluminosilicate(อะลูมิดนซิล' ลิเคท) n. aluminum silicate ที่มี alkali-metal, alaline-earth, metal ions เช่น feldspar, zeolite

English-Thai: Nontri Dictionary
alum(n) สารส้ม
aluminium(n) อลูมิเนียม
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alum๑. สารส้ม๒. อะลัม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alum shaleหินดินดานเนื้อสารส้ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aluminium paintสีอะลูมิเนียม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aluminothermic weldingการเชื่อมอะลูมิโนเทอร์มิก [มีความหมายเหมือนกับ thermit welding] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alumสารส้ม [TU Subject Heading]
Alumสารส้ม, อลัม [การแพทย์]
Alum Milkอะลั่มมิ้ลค์, อะลั่มมิลค์ [การแพทย์]
Aluminaอลูมินา, อะลูมินา [การแพทย์]
Alumina Columnอลูมินาคอลัมน์ [การแพทย์]
Alumina Hydratesอะลูมินาไฮเดรท [การแพทย์]
Alumina Lakeอลุมินาเลค [การแพทย์]
Alumina Suspensionsยาน้ำอาลูมินา-แม็กนีเซีย [การแพทย์]
Alumina Tabletsยาเม็ดอาลูมินา [การแพทย์]
Aluminium อะลูมิเนียม
อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The alumnae, their offspring, the faculty. You name it.ศิษย์เก่า บรรดาลูกหลาน พวกอาจารย์ สารพัด Mona Lisa Smile (2003)
-...of the alumnae association.- ชมรมศิษย์เก่า Mona Lisa Smile (2003)
I spent the better part of Friday afternoon convincing the alumnae that your record was impeccable that you would no longer provide contraceptive devices and you'd make a public statement to that effect.ฉันเสียเวลาเกลี้ยกล่อมสมาคมศิษย์เก่า... ว่าเธอมีประวัติไร้ที่ติ... และจะไม่แจกห่วงคุมกำเนิดอีก Mona Lisa Smile (2003)
Dr. Staunton, will you tell the alumnae the figures you have?ดร.สตอนตัน ช่วยบอกตัวเลขที่คุณมีอยู่ซิ Mona Lisa Smile (2003)
I have an alumni meeting. Didn't your mom tell you?ฉันมีสังสรรค์ศิษย์เก่า ไม่เธอไม่ได้บอกเหรอ? My Tutor Friend (2003)
Sangnok High School alumni homepageSangnok High School alumni homepage Oldboy (2003)
The Sangnok High School Alumni HomepageThe Sangnok High School Alumni Homepage Oldboy (2003)
Thirty percent off for USC alumni.ลด 30% สำหรับศิษย์เก่า USC A Cinderella Story (2004)
Big welcome to all returning alumni to tonight's 38th annual homecoming game!ขอต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่กับการกลับมาของศิษย์เก่า ประจำปีครั้งที่ 38 A Cinderella Story (2004)
Is it A, aluminum, B, carbon,ข้อ A อลูมิเนียม B คาร์บอน Mr. Monk and the Game Show (2004)
What is that? Aluminum?อะไรน่ะ อลูมินัมเหรอ Four Brothers (2005)
Granite. Aluminum.หินแกรนิต อลูมิเนี่ยม The Lake House (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alumPowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
alumA battery of aluminum pots and pans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus, Syn. นิสิตเก่า, Ant. ศิษย์ปัจจุบัน, นิสิตปัจจุบัน, Count unit: คน
สารส้ม[N] alum, Example: สารส้มทำให้น้ำใส เพราะทำให้สิ่งสกปรกตกตะกอน, Thai definition: เกลือเคมีชนิดหนึ่ง รู้จักกันเฉพาะชนิดที่ใช้ประโยชน์ทำให้น้ำใสสะอาด ลักษณะเป็นก้อนแข็งสีขาว มีรสเปรี้ยวฝาด
อลูมิเนียม[N] aluminium, See also: stainless steel, aluminum, Syn. อลูมินัม, Example: ภาชนะเครื่องครัวส่วนใหญ่จะทำมาจากอลูมิเนียม, Notes: (อังกฤษ)
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus (male), alumnae (female), Example: งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ ข้าราชการตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน, Thai definition: ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว
อะลูมิเนียม[N] aluminium, See also: aluminum, Al, Example: โครงสร้างภายในฮาร์ดดิสค์จะเป็นแผ่นหลายแผ่น แต่ละแผ่นทำจากอะลูมิเนียม ที่ได้รับการขัดผิว และเคลือบด้วยออกไซค์, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 13 สัญลักษณ์ Al เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 660 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลูมินัม[n.] (alūminam) EN: aluminium   FR: aluminium [m]
อะลูมิเนียม = อลูมิเนียม[n.] (alūminīem) EN: aluminium   FR: aluminium [m]
เอยูเอ[X] (Ē.Yū.Ē.) EN: A.U.A. (American University Alumni)   
ขิม[n. exp.] (khim) EN: chinese dulcimer ; zither   FR: tympanon chinois [m] ; cymbalum chinois [m]
กระดาษฟอยล์[n. exp.] (kradāt føi) EN: aluminium foil   FR: papier aluminium [m] ; papier alu [m]
ล้อแม็ก [n. exp.] (lø maēk) EN: aluminium alloy wheel   FR: jante en allge [f]
หลอด[n.] (løt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดดูด[n.] (løt dūt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดกระดาษ[n.] (løt kradāt) EN: straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; slander   FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier

CMU English Pronouncing Dictionary
ALUM    AE1 L AH0 M
ALUM    AH0 L AH1 M
ALUMS    AE1 L AH0 M Z
ALUMAX    AE1 L UW0 M AE0 K S
ALUMNI    AH0 L AH1 M N AY2
ALUMINA    AH0 L UW1 M AH0 N AH0
ALUMNUS    AH0 L AH1 M N AH0 S
ALUMINIO    AE2 L UW0 M IY1 N IY0 OW0
ALUMINUM    AH0 L UW1 M AH0 N AH0 M
ALUMINIUM    AE2 L Y UW1 M AH0 N AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alum    (n) ˈæləm (a1 l @ m)
alumna    (n) ˈəlˈʌmnə (@1 l uh1 m n @)
alumni    (n) ˈəlˈʌmnaɪ (@1 l uh1 m n ai)
alumnae    (n) ˈəlˈʌmniː (@1 l uh1 m n ii)
alumnus    (n) ˈəlˈʌmnəs (@1 l uh1 m n @ s)
aluminium    (n) ˌæljumˈɪnɪəʴm (a2 l y u m i1 n i@ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] aluminum Al, metal, atomic number 13, #3,564 [Add to Longdo]
校友[xiào yǒu, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄡˇ, ] alumnus; alumna; schoolmate, #15,974 [Add to Longdo]
氧化铝[yǎng huà lǚ, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum oxide, #16,016 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, / ] alum, #42,945 [Add to Longdo]
铝箔[lǚ bó, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ, / ] aluminum foil, #44,834 [Add to Longdo]
氢氧化铝[qīng yǎng huà lǚ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum hydroxide, #77,196 [Add to Longdo]
氯化铝[lǜ huà lǚ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum chloride [Add to Longdo]
硅酸氟铝[guī suān fú lǚ, ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ ㄈㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] aluminum fluorosilicate [Add to Longdo]
硫酸铝[liú suān lǚ, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄌㄩˇ, / ] aluminum sulfate [Add to Longdo]
铝箔纸[lǚ bó zhǐ, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ ㄓˇ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aluminiumlegierung {f}aluminium alloy [Br.]; aluminum alloy [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumoxidscheibe {f} [electr.]aluminium oxyde wafer [Add to Longdo]
Aluminiumrohr {n}aluminium tube [Br.]; aluminum tube [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumverbundfolie {f}aluminium compound foil; aluminum compound foil [Am.] [Add to Longdo]
Aluminium {n} [chem.]aluminum; aluminium [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラム[, aramu] (n,adj-no) (1) alum; (2) Aram [Add to Longdo]
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive) [Add to Longdo]
アルキルアルミニウム[, arukiruaruminiumu] (n) alkylaluminium [Add to Longdo]
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium [Add to Longdo]
アルミ[, arumi] (n) (abbr) (See アルミニウム) aluminum (Al); aluminium; (P) [Add to Longdo]
アルミサッシ[, arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame) [Add to Longdo]
アルミナ[, arumina] (n) alumina [Add to Longdo]
アルミナセメント[, aruminasemento] (n) alumina cement [Add to Longdo]
アルミナ磁器[アルミナじき, arumina jiki] (n) alumina porcelain [Add to Longdo]
アルミニウム(P);アルミニューム[, aruminiumu (P); aruminyu-mu] (n,adj-no) aluminum (Al); aluminium; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alum \Al"um\, n. [OE. alum, alom, OF. alum, F. alun, fr. L.
   alumen alum.] (Chem.)
   A double sulphate formed of aluminium and some other element
   (esp. an alkali metal) or of aluminium. It has twenty-four
   molecules of water of crystallization.
   [1913 Webster]
 
   Note: Common alum is the double sulphate of aluminium and
      potassium. It is white, transparent, very astringent,
      and crystallizes easily in octahedrons. The term is
      extended so as to include other double sulphates
      similar to alum in formula.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alum \Al"um\, v. t.
   To steep in, or otherwise impregnate with, a solution of
   alum; to treat with alum. --Ure.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alum
   n 1: a white crystalline double sulfate of aluminum: the
      ammonium double sulfate of aluminum [syn: {alum}, {ammonia
      alum}, {ammonium alum}]
   2: a white crystalline double sulfate of aluminum: the potassium
     double sulfate of aluminum [syn: {alum}, {potassium alum},
     {potash alum}]
   3: a person who has received a degree from a school (high school
     or college or university) [syn: {alumnus}, {alumna}, {alum},
     {graduate}, {grad}]
   4: a double sulphate of aluminum and potassium that is used as
     an astringent (among other things)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top