ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขิม

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขิม-, *ขิม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขิม[N] Chinese cymbalo, See also: Chinese dulcimer, zither, Example: ฉันอ้อนแม่ตั้งนานกว่าแม่จะซื้อขิมให้, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่งใช้บรรเลงร่วมกับเครื่องสายไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขิมน. ชื่อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มี ๓ ขนาด ได้แบบอย่างมาจากประเทศจีน บรรเลงโดยใช้ไม้ตีบนเส้นลวด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dulcimerขิม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's stretching it.นั้นแค่ขิมๆนะ Crows Zero (2007)
Because of last week's grisly train derailment, the dulcimer club is on hiatus until further notice.และเพราะการหยุดบริการรถไฟกระหันทัน ชมรมตีขิมจึงไม่สามารถเดินทางมาแสดงได้ Britney/Brittany (2010)
I want to apologize, grow up, and go back to Seul.การได้หวนกลับไปคิดถึงเสน่ห์ของ zither (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ของจีน คล้ายขิมใช้มือดีด) Episode #1.15 (2011)
Mellow jazz, bongo drums, huge bag of weed?ดนตรีแจ็ส ตีขิม หรือว่าพี้กัญชา? The Avengers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขิม[n. exp.] (khim) EN: chinese dulcimer ; zither   FR: tympanon chinois [m] ; cymbalum chinois [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
koto[N] เครื่องสายของชาวญี่ปุ่น, See also: ขิมญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
koto(โค'โท) n. ขิมญี่ปุ่น
wrest pinn. หลักขึงสายเปียโนหรือขิม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top