ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศิษย์เก่า

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศิษย์เก่า-, *ศิษย์เก่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus, Syn. นิสิตเก่า, Ant. ศิษย์ปัจจุบัน, นิสิตปัจจุบัน, Count unit: คน
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus (male), alumnae (female), Example: งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ ข้าราชการตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน, Thai definition: ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศิษย์เก่าน. ผู้ที่เคยศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น งานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like when I was at the 25 year class reunion last spring.เหมือนตอนที่\ ครบรอบ 25 ปีศิษย์เก่า ตอนฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว Show Me Love (1998)
Ex-students, friends of, you know the right people.ปกติงานแบบนี้จะหาคนได้เร็ว ศิษย์เก่า ไม่ก็เพื่อนๆ ของ... คนที่มีเส้นสาย Mona Lisa Smile (2003)
The alumnae, their offspring, the faculty. You name it.ศิษย์เก่า บรรดาลูกหลาน พวกอาจารย์ สารพัด Mona Lisa Smile (2003)
-...of the alumnae association.- ชมรมศิษย์เก่า Mona Lisa Smile (2003)
I spent the better part of Friday afternoon convincing the alumnae that your record was impeccable that you would no longer provide contraceptive devices and you'd make a public statement to that effect.ฉันเสียเวลาเกลี้ยกล่อมสมาคมศิษย์เก่า... ว่าเธอมีประวัติไร้ที่ติ... และจะไม่แจกห่วงคุมกำเนิดอีก Mona Lisa Smile (2003)
I have an alumni meeting. Didn't your mom tell you?ฉันมีสังสรรค์ศิษย์เก่า ไม่เธอไม่ได้บอกเหรอ? My Tutor Friend (2003)
Thirty percent off for USC alumni.ลด 30% สำหรับศิษย์เก่า USC A Cinderella Story (2004)
Big welcome to all returning alumni to tonight's 38th annual homecoming game!ขอต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่กับการกลับมาของศิษย์เก่า ประจำปีครั้งที่ 38 A Cinderella Story (2004)
You don't belong to any organizations or alumni groups.นายไม่เข้าร่วมกับองค์กรไหน หรือกลุ่มศิษย์เก่าที่ไหน An Inconvenient Lie (2007)
Sharpay's dad let me play a few holes and then invited me to dinner with some U of A alumni.พ่อชาร์เพย์ให้ผมตีกอล์ฟด้วย แถมยังชวนกินข้าวเย็น กับศิษย์เก่ายูออฟเอด้วย High School Musical 2 (2007)
"Oh, hey, nerdiest old dude I know, you wanna come cook crystal?" Please.โอ้ เฮ้ ศิษย์เก่าที่ฉันรู้จัก นายอยากกลับมาปรุงยาไอซ์ไหม ได้โปรด Cat's in the Bag... (2008)
Ty Bennett has been recruiting his former students.ไท เบ็นเน็ตต์ระดม ศิษย์เก่าของเขาเข้าร่วม Chuck Versus the Sensei (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศิษย์เก่า[n.] (sitkao) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl]   FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]
ศิษย์เก่าชาย[n. exp.] (sitkao chāi) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl]   FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]
ศิษย์เก่าหญิง [n. exp.] (sitkao ying) EN: alumna (Am.) ; alumnae (Am.) [pl]   FR: ancienne élève [f] ; ancienne étudiante [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alumna[N] ศิษย์เก่าหญิง
alumnus[N] ศิษย์เก่าชาย, See also: ศิษย์เก่าที่เป็นชาย
old girl[N] ศิษย์เก่า (โรงเรียนสตรี), Syn. alumna, Ant. old boy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alumnus(อะลัม' เนิส) n., (pl. -ni) ศิษย์เก่าชายของโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
home-comingn. การกลับมาบ้าน,การกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเดิมของศิษย์เก่า,เทศกาลคืนสู่เหย้า (โรงเรียน)

English-Thai: Nontri Dictionary
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า

German-Thai: Longdo Dictionary
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top