ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aluminate

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aluminate-, *aluminate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aluminate(อะลู' มิเนท) Chem., n. เกลือของ aluminum hydroxide, แร่อ๊อคไซด์ที่มีโลหะผสมกับ alumina

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aluminate \A*lu`mi*nate\, n. (Chem.)
   A compound formed from the hydrate of aluminium by the
   substitution of a metal for the hydrogen.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aluminate
   n 1: a compound of alumina and a metallic oxide

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

aluminate

 


  

 
aluminate
 • (อะลู' มิเนท) Chem., n. เกลือของ aluminum hydroxide, แร่อ๊อคไซด์ที่มีโลหะผสมกับ alumina [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top