ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สารส้ม

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สารส้ม-, *สารส้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารส้ม[N] alum, Example: สารส้มทำให้น้ำใส เพราะทำให้สิ่งสกปรกตกตะกอน, Thai definition: เกลือเคมีชนิดหนึ่ง รู้จักกันเฉพาะชนิดที่ใช้ประโยชน์ทำให้น้ำใสสะอาด ลักษณะเป็นก้อนแข็งสีขาว มีรสเปรี้ยวฝาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สารส้มน. เกลือเคมีประเภทหนึ่ง ทั่วไปรู้จักกันเฉพาะชนิดที่ใช้ประโยชน์ทำให้นํ้าใสสะอาด ชนิดนี้มีสูตร K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O ลักษณะเป็นก้อนแข็ง สีขาว มีรสเปรี้ยวฝาด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alumสารส้ม [TU Subject Heading]
Alumสารส้ม, อลัม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารส้ม[n.] (sānsom) EN: alum   FR: alun [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alum[N] สารส้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alum(แอล' เลิม) n. สารส้ม (common alum)
taw(ทอ) vt. ฟอกหนังให้ขาว (โดยใส่สารส้มและเกลือ) ,ตี,เฆี่ยน,หวด, See also: tawer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
alum(n) สารส้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top