ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*missile*

M IH1 S AH0 L   
176 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: missile, -missile-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
missile[N] ขีปนาวุธ
missile[N] สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด, Syn. projectile, cartride, rocket
missilery[N] การทำระเบิดปรมาณู, Syn. missilry
guided missile[N] จรวดนำวิถี, See also: ขีปนาวุธนำวิถี
Scud (missile)[N] ขีปนาวุธจากพื้นดินสู่พื้นดินในสงครามอ่าวเปอร์เซียปีค.ศ.1991
ballistic missile[N] ขีปนาวุธ, See also: จรวดความเร็วสูง
anti-ballistic missile[N] ขีปนาวุธสำหรับยิงขีปนาวุธ (เขียนย่อว่า ABM)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimissile(แอนทีมิส' เซิล) adj., n. ซึ่งต่อต้านจรวดนำวิถี, ขีปนาวุธที่ต่อต้านจรวดนำวิถี., Syn. anti-missile
antimissile missileขีปนาวุธที่ต่อต้านขีปนาวุธ
ballistic missilen. ขีปนาวุธ
guided missilen. ขีปนาวุธนำวิถี
missile(มิส'เซิล,-ไซลฺ) n. ขีปนาวุธ,ขีปนาวุธนำวิถี adj. ใช้เป็นขีปนาวุธได้,ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธ, Syn. projectile
missilery(มิส'เซิลรี) n. วิทยาศาสตร์การสร้างและใช้ขีปนาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
missile(n) จรวด,ขีปนาวุธ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ballistic missileขีปนาวุธ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ballistic missile defensesการป้องกันขีปนาวุธ [TU Subject Heading]
Ballistic missilesขีปนาวุธ [TU Subject Heading]
Guided missilesอาวุธนำวิถี [TU Subject Heading]
National Missile Defenceโครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล " เป็นโครงการพัฒนาขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล เพื่อป้องกันขีปนาวุธจากภายนอกประเทศของสหรัฐอเมริกา NMD จัดตั้งภายในประเทศ ส่วน Theatre Missile Defence (TMD) เป็นระบบขีปนาวุธในยุทธบริเวณนอกประเทศ อาทิ พื้นที่ที่สหรัฐอเมริกามีฐานทัพ อยู่ เป็นต้น " [การทูต]
Theatre Missile Defenceโครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล (ดูคำอธิบายที่ NMD : National Missile Defence) [การทูต]
Missiles, High Velocityกระสุนปืนความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, High Velocityวัตถุที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, High-Velocityการยิง [การแพทย์]
Missiles, Low Velocityกระสุนปืนความเร็วต่ำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ballistic missileขีปนาวุธทิ้งตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No. - Anti-music missiles?ขีปนาวุธต่อต้านเพลง? Yellow Submarine (1968)
You got the Joint Chiefs screaming about Russian satellites with anti-missile lasers.ตอนนี้คุณได้ร่วมของหัวหน้า กรีดร้องเกี่ยวกับ ดาวเทียมรัสเซียด้วยเลเซอร์ ป้องกันขีปนาวุธ เกี่ยวกับมัน ดังนั้นเราจึงต้องส่ง ได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
None. The nuclear destroyer U.S.S. Cunningham launched two of her Falcon missiles.พิฆาตนิวเคลียร์ ยูเอสเอส คัน นิงแฮม 2010: The Year We Make Contact (1984)
hold it, sister. we're not going near that thing. that missile has a 40-megaton nuclear warhead.ผมไม่เข้าใกล้ไอ้นั่นหรอก ขีปนาวุธนิวเคลียร์ 40 เมกะตัน Spies Like Us (1985)
But after nine years of fighting, the Afghan Forces are now getting their Stinger missiles, and are now beginning to hold their own against the Air-Strikes.แต่ทว่าหลังจาก 9 ปีของการต่อสู้ ตอนนี้กองทัพอัฟกันกำลังจะมีจรวดมิซซายสตริงเจอร์ และเริ่มที่จะตอบโต้ทางอากาศ Rambo III (1988)
I believe you're planning to supply enemy rebels forces with Stinger missiles, intending to destroy Soviet aircraft.ฉันเชื่อว่า แกกำลังวางแผนส่งอาวุธให้กับพวกต่อต้าน จรวดมิสซาย สตริงเจอร์ เพื่อทำลายอากาศยานของโซเวียต Rambo III (1988)
If you supply to me worth information about most stinger missiles you're planning to deliver, it could provide a way out of this further post.ถ้าแกให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับ จรวดสตริงเจอร์ ที่แกมีแผนจะส่งมอบ เส้นทางลำเลียงที่จะมีขึ้นต่อไปจากนี้ Rambo III (1988)
Now again: where are the missiles?อีกทีซิ จรวดพวกนั้นอยู่ไหน Rambo III (1988)
I don't know anything about any missiles!ฉันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับจรวดมิสซาย Rambo III (1988)
Where in my sector are the missiles being delivered?มิสซายจะถูกส่งมอบที่ไหน Rambo III (1988)
Now, where are the missiles located?บอกมาเดี๋ยวนี้ มิสซายอยู่ไหน Rambo III (1988)
I will take the Lewis Clark to a safe distance, and then I will launch tac missiles atthe Event Horizon, until I'm satisfied she's vaporized.ผมจะขับเลวิสแอนด์คลาร์คไปห่าง ๆ แล้วยิ่งหัวรบใส่ให้เป็นจุล Event Horizon (1997)
Missiles are best for an aircraft.จรวดใช้ต่อสู้ทางอากาศยานได้ดีที่สุด นี่สำหรับใช้อย่างอื่น The Jackal (1997)
The Patriot is proofpositive that missile defense works.จรวด แพททริออต ทดสอบแล้วได้ผลดี... ... สามารถต่อต้านจรวดมิสซายร์ได้ The Story of Us (1999)
What about the missile silos, the subs?โรงเก็บมิสไซดกับเรื่อดำน้ำล่ะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
A missile?มิสซายด์เหรอ ? The Guy Was Cool (2004)
My legs are missiles, asshole!ไอ้สัตว์ ขากูนี่แหละ มิสซายด์! The Guy Was Cool (2004)
China just launched its missiles at it.จีนยิงจรวจ ขึ้นไปทำลายมันแล้ว Pilot (2004)
The U.S.ilitary has launched a volley of 24 Titan II missiles.นักข่าว(ในทีวี) มีคนยิ่งจรวจขึ้นไปแล้ว ทหารสหรัฐ ได้ยิ่งจรวจไทแทน ขึ้นไป 24 ลูกแล้ว Pilot (2004)
All right. Our missiles are in the air.ก็ได้ จรวจของเราอยู่กลางอากาศ Pilot (2004)
NORAD's saying the first flight of missiles will intercept in 15 seconds.สโกรีส โนรแรดกำลังพูดว่า จรวจลูกแรกๆ จะกระแทกเป๋าหมาย ภายใน 15 วินาที Pilot (2004)
NORAD is reporting that at least nine of the Titan II missiles have hit their target.โนแรด รายงานว่า จรวจไทแทน 2 อย่างน้อย เก้าลูก ถูกเป๋าหมาย Pilot (2004)
Sir, British missiles just hit the object but it's still coming.ท่านครับ จรวจของอังกฤษ เพี่งกระแทกเป๋าหมาย แต่มันก็ยังไม่หยุด Pilot (2004)
He saw me across the room and he honed in on me, like a guided missile.เขา... ...เหล่ฉันจากห้องตรงข้าม แลวก็พุ่งมาที่ฉันอย่างกับจรวดนำวิถี Match Point (2005)
wouldn't have anything to do with a missile silo in their back field, would it ?ไม่มีอะไรแล้วที่คลังเก็บหัวรบที่หลังไร่นั่นไม่ใช่หรือ หรือไม่ใช่? Hidden (2005)
there isn't even a missile in here.ไม่มีหัวรบที่นี่ Hidden (2005)
missile tracking unlocked.ปลดเครื่องยึดจรวด Hidden (2005)
do you think that he might be the lighthouse keeper for the local nuclear missiles ?หรือว่าเขาเป็นคนดูแลคลังหัวรบนิวเคลียล์ของที่นี่ ? Hidden (2005)
missile trajectory locked.ยืนยันตำแหน่งเป้าหมาย Hidden (2005)
we heard about a missile malfunction.เราได้ข่าวเรื่องหัวรบไม่ทำงาน Hidden (2005)
Guys, their missiles are hot!พรรคพวก, มิสไซล์จับความร้อน! Mission: Impossible III (2006)
- ...you've built a missile in your barn.- ... คุณก็สร้างขีปนาวุธในยุ้งฉางคุณ The Astronaut Farmer (2006)
Nobody's gonna fire any missiles at you.ไม่มีใครยิงมิสไซล์ไปที่คุณหรอก The Astronaut Farmer (2006)
The means of transportation for weapons of mass destruction, the missile are...จุดประสงค์ของการขนส่งอาวุธทำลายล้าง จรวดมิไซล์คือ... Heavenly Forest (2006)
There's a GPS missile tracking device on the ship. They'll blow it up. Kirk's got his money.มีเครื่องส่งสัญญาณติดอยู่ พวกนั้นจะระเบิดเรือ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
That's it. That's the missile launcher.นั่นมันเครื่องยิงมิสไซล์ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
We were also able to thwart the purchase of $26 million of surface-to-air missiles the Afghani terrorist group was planning on buying.แถมยังขัดขวาง การซื้อขายมิสไซล์มูลค่า 26 ล้าน ของผู้ก่อการร้ายได้อีกด้วย Chuck Versus the Wookiee (2007)
US and Chinese task forces approaching 100 nautical miles of cruise missile range.กำลังของเรากับจีน เข้ามาอยู่ในระยะยิงจรวดจู่โจม 100 ไมล์ทะเลแล้วครับ Transformers (2007)
Missile!มิสไซล์! Transformers (2007)
A few years back, the guy was pushing a new missile-defense system.สองสามปีที่แล้ว ชายคนนั้นได้เปิด ระบบป้องกันจรวดมิสซายด์แบบใหม่ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
It doesn't make sense. He protected me from the missile. Why would he do that?ไม่เข้าใจเลย เค้าปกป้องฉัน จากมิสไซล์ ทำไมเค้าต้องทำแบบนั้น Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Missile defense research.ค้นคว้าป้องกันขีปนาวุธน่ะ The Mist (2007)
We've got AK-47 s, RPGs and Chaparral guided missiles.เรามีปืน อาร์ก้า จรวดอาร์พีจี และจรวดนำวิถีความเร็ว Eagle Eye (2008)
Missiles away.ปล่อยมิสซายล์ Eagle Eye (2008)
Violence has broken out in the Middle East as militants accuse the United States of launching American missiles to demolish a village in Baluchistan, killing innocent civilians.ความรุนแรงได้ปะทุขึ้น ในตะวันออกกลางเมื่อทหารอาสาได้กล่าวหาว่า สหรัฐอเมริกา Eagle Eye (2008)
I am not launching a missile attack against a major US city.ผมจะไม่สั่งยิงจรวดทำลายเมืองใหญ่ของอเมริกา 100 Million BC (2008)
That is What's left of Raccoon City after the military fired a missile at it.นั่นคือเศษซากของแรคคูน ซิตี้ หลังจากถูกกองทัพยิงขีปนาวุธใส่ Resident Evil: Degeneration (2008)
According to unconfirmed reports, the missile Was allegedly nuclear.จากแหล่งข่าวที่ยังไม่ยืนยัน มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์ Resident Evil: Degeneration (2008)
Was the missile launched as a result of this connection?ลือกันว่าการปล่อยชีปนาวุธ เป็นผลมาจากเกี่ยวเนื่องนี้ Resident Evil: Degeneration (2008)
Stu Brewster here, and I'd like you all to meet Jeffery Barnes, the new Missile Command world champ.Stu Brewster อยู่นี้ และฉันจะมีเหมือนคุณทุกอย่าง พาคุณมาพบกับ Jeffery Barnes แชมป์คนใหม่ของ Command world champ. Chuck Versus Tom Sawyer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
missileIt will be a push-button war of nuclear missiles.
missileThe angry crowd threw missiles at the police.
missileThe missile attack took a heavy toll of lives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีปนาวุธนำวิถี[N] ballistic missile, Example: ขีปนาวุธนำวิถีเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงมาก, Thai definition: ขีปนาวุธที่มีการบังคับทิศทางเข้าสู่เป้าหมาย
ขีปนาวุธ[N] missile, See also: guided missile, Syn. อาวุธ, Example: การสู้รบรุนแรงไปจนถึงขั้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างไม่ยั้ง, Thai definition: อาวุธที่ใช้ในการทำสงคราม โดยมีการบังคับวิถีในตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
จรวด[N] rocket, See also: space vehicle, rocket engine, missile, Example: เมื่อนักบินอวกาศจะนำจรวดกลับลงสู่พื้นโลกเขาจะต้องนำจรวดลงสู่พื้นดินในช่วงที่มีอากาศดี, Count unit: ลำ, ลูก, Thai definition: อาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมาก โดยใช้เชื่อเพลิงในตัวเองเผาไหม้เป็นแก๊สพุ่งออกมาจากส่วนท้าย มีทั้งชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว
จรวดนำวิถี[N] guided missile, See also: steerable missile, Syn. ขีปนาวุธนำวิถี, Example: ฝ่ายพันธมิตรยิงจรวดนำวิถีใส่ข้าศึก ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก, Count unit: ลำ, Thai definition: ขีปนาวุธนำวิถีซึ่งขับเคลื่อนด้วยจรวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle   FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวดนำวิถี[n. exp.] (jarūat nam withī) EN: guided missile   FR: missile téléguidé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSILE    M IH1 S AH0 L
MISSILES    M IH1 S AH0 L Z
MISSILE'S    M IH1 S AH0 L Z
MISSILES'    M IH2 S AH0 L Z
ANTIMISSILE    AE2 N T AY2 M IH1 S AH0 L
EUROMISSILE    Y UW2 R OW0 M IH1 S AH0 L
EUROMISSILES    Y UW2 R OW0 M IH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
missile    (n) mˈɪsaɪl (m i1 s ai l)
missiles    (n) mˈɪsaɪlz (m i1 s ai l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导弹[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] guided missile; cruise missile; missile, #3,905 [Add to Longdo]
弹道导弹[dàn dào dǎo dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] missile, #21,017 [Add to Longdo]
制导[zhì dǎo, ㄓˋ ㄉㄠˇ, / ] to control (the course of sth); to guide (a missile), #26,506 [Add to Longdo]
宙斯盾[zhòu sī dùn, ㄓㄡˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, ] Zeus's shield; Aegis combat system (US missile guidance), #45,094 [Add to Longdo]
飞弹[fēi dàn, ㄈㄟ ㄉㄢˋ, / ] missile, #49,049 [Add to Longdo]
反导导弹[fǎn dǎo dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄠˇ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] anti-missile missile (such as the Patriot Missile) [Add to Longdo]
反导弹[fǎn dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] anti-missile [Add to Longdo]
反弹导弹[fǎn dàn dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄢˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] antimissile missile [Add to Longdo]
反舰艇巡航导弹[fǎn jiàn tǐng xún háng dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄤˊ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] anti-ship cruise missile [Add to Longdo]
地对空导弹[dì duì kōng dǎo dàn, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄟˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] ground-to-air missile [Add to Longdo]
导弹核潜艇[dǎo dàn hé qián tǐng, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] nuclear-powered missile submarine [Add to Longdo]
导弹武器技术控制制度[dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] Missile Technology Control Regime (MTCR) [Add to Longdo]
导弹潜艇[dǎo dàn qián tǐng, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] (guided) missile submarine [Add to Longdo]
巡航导弹[xún háng dǎo dàn, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄤˊ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] cruise missile [Add to Longdo]
战术导弹[zhàn shù dǎo dàn, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] tactical missile [Add to Longdo]
空对空导弹[kōng duì kōng dǎo dàn, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄟˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, ] air-to-air missile [Add to Longdo]
空对空导弹[kōng duì kōng dǎo dàn, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄟˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] air-to-air missile [Add to Longdo]
陆基导弹[lù jī dǎo dàn, ㄌㄨˋ ㄐㄧ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] land-based missile [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atomrakete {f}nuclear missile [Add to Longdo]
Flugabwehrrakete {f} [mil.]anti-aircraft missile [Add to Longdo]
Geschoss {n} | Geschosse {pl}missile | missiles [Add to Longdo]
Interkontinentalrakete {f} [mil.]intercontinental ballistic missile (ICBM) [Add to Longdo]
Kurzstreckenrakete {f}short-range missile [Add to Longdo]
Marschflugkörper {m} [mil.]cruise missile [Add to Longdo]
Rakete {f} | Raketen {pl} | ballistische Raketerocket; missile | rockets; missiles | ballistic missile [Add to Longdo]
Anti-Raketen-Rakete {f} [mil.]anti-ballistic missile (ABM) [Add to Longdo]
Raketenabwehr {f} [mil.]ballistic missile defense (BMD) [Add to Longdo]
Raketengeschoss {n}; ferngesteuerte Rakete {f}guided missile [Add to Longdo]
Raketenstützpunkt {m}missile base [Add to Longdo]
ein Raketensystem errichtento deploy a missile system [Add to Longdo]
Steckschuss {m}retained missile [Add to Longdo]
Interkontinentalrakete {f}ICBM : intercontinental ballistic missile [Add to Longdo]
Mittelstreckenrakete {f}IRBM : intermediate-range ballistic missile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]
キューバ危機[キューバきき, kyu-ba kiki] (n) Cuban Missile Crisis (1962) [Add to Longdo]
サイドワインダー[, saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile) [Add to Longdo]
サム[, samu] (n) (1) sum; (2) surface-to-air missile; SAM; (P) [Add to Longdo]
チャパラル[, chapararu] (n) Chaparral (missile) [Add to Longdo]
ファルコン[, farukon] (n) (1) falcon; (2) Falcon (missile) [Add to Longdo]
ミサイル[, misairu] (n) missile; (P) [Add to Longdo]
ミサイル基地[ミサイルきち, misairu kichi] (n) missile site [Add to Longdo]
ミサイル駆逐艦[ミサイルくちくかん, misairu kuchikukan] (n) (guided) missile destroyer [Add to Longdo]
ミサイル攻撃[ミサイルこうげき, misairu kougeki] (n) missile attack [Add to Longdo]
ミサイル防衛[ミサイルぼうえい, misairu bouei] (n) missile defence; missile defense [Add to Longdo]
核ミサイル[かくミサイル, kaku misairu] (n) nuclear missile [Add to Longdo]
空対空ミサイル[くうたいくうミサイル, kuutaikuu misairu] (n) air-to-air missile [Add to Longdo]
空対地ミサイル[くうたいちミサイル, kuutaichi misairu] (n) air-to-surface missile; ASM [Add to Longdo]
迎撃ミサイル[げいげきミサイル, geigeki misairu] (n) interceptor missile [Add to Longdo]
撃ち込む[うちこむ, uchikomu] (v5m) to fire into (e.g. a crowd); to launch (e.g. missiles); to lob (e.g. grenades) [Add to Longdo]
射程[しゃてい, shatei] (n) range (e.g. of a rifle, missile, etc.); (P) [Add to Longdo]
巡航ミサイル[じゅんこうミサイル, junkou misairu] (n) cruise missile [Add to Longdo]
精密誘導ミサイル[せいみつゆうどうミサイル, seimitsuyuudou misairu] (n) (See 誘導ミサイル) precision guided missile [Add to Longdo]
戦域ミサイル防衛[せんいきミサイルぼうえい, sen'iki misairu bouei] (n) theater missile defense (defence); TMD [Add to Longdo]
潜水艦発射弾道ミサイル[せんすいかんはっしゃだんどうミサイル, sensuikanhasshadandou misairu] (n) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
対空ミサイル[たいくうミサイル, taikuu misairu] (n) anti-aircraft missile [Add to Longdo]
対戦車ミサイル[たいせんしゃミサイル, taisensha misairu] (n) anti-tank missile [Add to Longdo]
対弾道弾[たいだんどうだん, taidandoudan] (n) anti-ballistic (missile) [Add to Longdo]
大陸間弾道ミサイル[たいりくかんだんどうミサイル, tairikukandandou misairu] (n) Intercontinental Ballistic Missile; ICBM [Add to Longdo]
弾道ミサイル[だんどうミサイル, dandou misairu] (n) ballistic missile [Add to Longdo]
弾道ミサイル破壊措置命令[だんどうミサイルはかいそちめいれい, dandou misairu hakaisochimeirei] (n) (See 破壊措置命令) ballistic-missile shoot-down order; order to shoot down a ballistic missile [Add to Longdo]
弾道ミサイル防衛[だんどうミサイルぼうえい, dandou misairu bouei] (n) ballistic missile defence; ballistic missile defense [Add to Longdo]
弾道弾[だんどうだん, dandoudan] (n) (ballistic) missile [Add to Longdo]
弾道弾迎撃ミサイル[だんどうだんげいげきミサイル, dandoudangeigeki misairu] (n) anti-ballistic missile; ABM [Add to Longdo]
弾道弾迎撃ミサイル制限条約[だんどうだんげいげきミサイルせいげんじょうやく, dandoudangeigeki misairu seigenjouyaku] (n) antiballistic missile treaty [Add to Longdo]
中距離弾道ミサイル[ちゅうきょりだんどうミサイル, chuukyoridandou misairu] (n) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
破壊措置命令[はかいそちめいれい, hakaisochimeirei] (n) (See 弾道ミサイル破壊措置命令) shoot-down order (e.g. for ballistic missile) [Add to Longdo]
飛び道具;飛道具[とびどうぐ, tobidougu] (n) firearms; missile; projectile weapon [Add to Longdo]
飛翔体[ひしょうたい, hishoutai] (n) flying object (e.g. a rocket, missile, etc.); projectile [Add to Longdo]
本土ミサイル防衛[ほんどミサイルぼうえい, hondo misairu bouei] (n) national missile defense (US) (defence); NMD [Add to Longdo]
矢玉;矢弾[やだま, yadama] (n) ammunition; arrows and bullets; missile; projectile [Add to Longdo]
誘導ミサイル[ゆうどうミサイル, yuudou misairu] (n) guided missile; GM [Add to Longdo]
誘導弾[ゆうどうだん, yuudoudan] (n) guided missile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missile \Mis"sile\, n. [L. missile.]
   1. A weapon thrown or projected or intended to be projected,
    as a lance, an arrow, or a bullet.
    [1913 Webster]
 
   2. A rocket-propelled device designed to fly through the air
    and deliver a warhead of explosive materials to a target.
    [PJC]
 
   Note: Numerous types of rocket-propelled missile[2] are now
      used in modern warfare. Some types with names
      indicating their range or function are: {antiaircraft
      missile}; {ballistic missile}; {cruise missile};
      {antiballistic missile missile}; {air-to-air missile};
      {air-to-ground missile}; {guided missile};
      {intercontinental ballistic missile} (IBM);
      {intermediate range ballistic missile} (IRBM);
      {surface-to-air missile}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missile \Mis"sile\, a. [L. missils, fr. mittere, missum, to
   cause to go, to send, to throw; cf. Lith. mesti to throw: cf.
   F. missile. Cf. {Admit}, {Dismiss}, {Mass} the religious
   service, {Message}, {Mission}.]
   Capable of being thrown; adapted for hurling or to be
   projected from the hand, or from any instrument or engine[2],
   so as to strike an object at a distance.
   [1913 Webster]
 
      We bend the bow, or wing the missile dart. --Pope.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top