ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จรวดนำวิถี

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จรวดนำวิถี-, *จรวดนำวิถี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จรวดนำวิถี[N] guided missile, See also: steerable missile, Syn. ขีปนาวุธนำวิถี, Example: ฝ่ายพันธมิตรยิงจรวดนำวิถีใส่ข้าศึก ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก, Count unit: ลำ, Thai definition: ขีปนาวุธนำวิถีซึ่งขับเคลื่อนด้วยจรวด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จรวดนำวิถีน. อาวุธปล่อยนำวิถีซึ่งขับเคลื่อนด้วยจรวด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slicks, snakes, everything.ค็อปเตอร์ติดจรวดนำวิถีนะ Casualties of War (1989)
He saw me across the room and he honed in on me, like a guided missile.เขา... ...เหล่ฉันจากห้องตรงข้าม แลวก็พุ่งมาที่ฉันอย่างกับจรวดนำวิถี Match Point (2005)
We've got AK-47 s, RPGs and Chaparral guided missiles.เรามีปืน อาร์ก้า จรวดอาร์พีจี และจรวดนำวิถีความเร็ว Eagle Eye (2008)
Why is the bank buying all this missile-guidance stuff from Calvini?ทำไมธนาคาร\ ต้องชื้อจรวดนำวิถีจากคาลวีนี่ The International (2009)
He told me the bank's buying $200 million worth of missile-guidance systems.เขาบอกฉันว่าธนาคารยอมจ่ายเงินตั้ง 200 ล้านเหรียญ เพื่อซื้อระบบจรวดนำวิถี The International (2009)
Whitman found out that Clément was negotiating for the IBBC to purchase a large number of missile guidance and control systems from Calvini Defence.วิทแมนรู้มาว่าคเลมองท์ เป็นตัวแทนของ IBBC ในการเจรจา ...เพื่อที่จะซื่อรหัส ของจรวดนำวิถี ...และควบคุมมัน จาก Calvini Defense The International (2009)
I know you provided the Israeli government with the countermeasures to this guidance system.ผมรู้ว่าคุณจัดส่งอาวุธให้อิสราเอล รวมทั้งอาวุธต่อต้านจรวดนำวิถีของเราด้วย The International (2009)
Now, you will make it right, or the next missile I send you will come very much faster.ฉันส่งจรวดนำวิถีพิสัยใกล้ไปให้แล้วหกลูก แต่อะไหล่ในเรือของแกมีแต่ของผุๆทั้งนั้น Avengers: Age of Ultron (2015)
Yeah, manhole covers. As guided projectiles.ใช่ ฝาท่อ ยิงเหมือนจรวดนำวิถี Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรวดนำวิถี[n. exp.] (jarūat nam withī) EN: guided missile   FR: missile téléguidé [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guided missile[N] จรวดนำวิถี, See also: ขีปนาวุธนำวิถี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimissile(แอนทีมิส' เซิล) adj., n. ซึ่งต่อต้านจรวดนำวิถี, ขีปนาวุธที่ต่อต้านจรวดนำวิถี., Syn. anti-missile

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top