ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขีปนาวุธ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขีปนาวุธ-, *ขีปนาวุธ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีปนาวุธ[N] missile, See also: guided missile, Syn. อาวุธ, Example: การสู้รบรุนแรงไปจนถึงขั้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างไม่ยั้ง, Thai definition: อาวุธที่ใช้ในการทำสงคราม โดยมีการบังคับวิถีในตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
ขีปนาวุธนำวิถี[N] ballistic missile, Example: ขีปนาวุธนำวิถีเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงมาก, Thai definition: ขีปนาวุธที่มีการบังคับทิศทางเข้าสู่เป้าหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขีปนาวุธ(ขีปะ-) น. อาวุธซึ่งถูกส่งออกไปจากผิวพิภพเพื่อใช้ประหัตประหารหรือทำลายในการสงคราม โดยมีการบังคับวิถีในตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย การบังคับวิถีนี้บังคับเฉพาะตอนขึ้นเท่านั้น มีหลายชนิด เช่น ขีปนาวุธข้ามทวีป.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ballistic missileขีปนาวุธ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ballistic missilesขีปนาวุธ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No. - Anti-music missiles?ขีปนาวุธต่อต้านเพลง? Yellow Submarine (1968)
You got the Joint Chiefs screaming about Russian satellites with anti-missile lasers.ตอนนี้คุณได้ร่วมของหัวหน้า กรีดร้องเกี่ยวกับ ดาวเทียมรัสเซียด้วยเลเซอร์ ป้องกันขีปนาวุธ เกี่ยวกับมัน ดังนั้นเราจึงต้องส่ง ได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป Spies Like Us (1985)
Austin: that's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher. they just moved it in here. haven't even put up their locator beacon.ขีปนาวุธข้ามทวีป SS-50 ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่ เพิ่งมาตั้งได้ไม่นาน ยังไม่ได้ระบุพิกัดการยิง Spies Like Us (1985)
our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ Spies Like Us (1985)
hold it, sister. we're not going near that thing. that missile has a 40-megaton nuclear warhead.ผมไม่เข้าใกล้ไอ้นั่นหรอก ขีปนาวุธนิวเคลียร์ 40 เมกะตัน Spies Like Us (1985)
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า" Spies Like Us (1985)
you understand, sir, that we are responsible for launching a nuclear weapon against our own country?เข้าใจมั้ยว่า เราต้องรับผิดชอบ การยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ โจมตีประเทศเราเอง Spies Like Us (1985)
We have no visual indication... that any incoming artillery have arrived... or, indeed, are on the way.เรายังไม่มีความคืบหน้า.. ..ว่าขีปนาวุธที่ยิงออกไปได้ถึงที่หมายแล้ว.. ..หรือกำลังจะมาถึง The Lawnmower Man (1992)
- Charlie Hertz, works for ballistics.- ชาร์ลีเฮิรตซ์ทำงานให้กับขีปนาวุธ Showtime (2002)
- ...you've built a missile in your barn.- ... คุณก็สร้างขีปนาวุธในยุ้งฉางคุณ The Astronaut Farmer (2006)
They also said that artificial sweeteners were safe, and WMDs were in Iraq, and Anna Nicole married for love!พวกเขาว่า มันปลอมขึ้นเพื่อความปลอดภัย มีขีปนาวุธ อยู่ที่อิรัก แล้วแอนนา นิโคลก็แต่งงานด้วยความรัก Shooter (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anti-ballistic missile[N] ขีปนาวุธสำหรับยิงขีปนาวุธ (เขียนย่อว่า ABM)
ballistic missile[N] ขีปนาวุธ, See also: จรวดความเร็วสูง
guided missile[N] จรวดนำวิถี, See also: ขีปนาวุธนำวิถี
missile[N] ขีปนาวุธ
projectile[N] จรวด, See also: ขีปนาวุธ, Syn. missile, shell
rocket[N] ขีปนาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด, Syn. missile
Scud (missile)[N] ขีปนาวุธจากพื้นดินสู่พื้นดินในสงครามอ่าวเปอร์เซียปีค.ศ.1991
torpedo[N] ขีปนาวุธติดวัตถุระเบิดที่ยิงจากเรือดำน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
abmabbr. antiballistic missile (ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ)
aeroballistics(แอโรบะลิส' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขีปนาวุธ. -aeroballistic adj.
agmabbr. air-to-ground missile ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ
antimissile(แอนทีมิส' เซิล) adj., n. ซึ่งต่อต้านจรวดนำวิถี, ขีปนาวุธที่ต่อต้านจรวดนำวิถี., Syn. anti-missile
antimissile missileขีปนาวุธที่ต่อต้านขีปนาวุธ
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
aumabbr. air-to-underwater missile ขีปนาวุธจากอากาศสู่ใต้น้ำ
ballistic missilen. ขีปนาวุธ
ballistics(บะลิส'ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับขีปนาวุธ, See also: ballistician adj. ดูballistics

English-Thai: Nontri Dictionary
missile(n) จรวด,ขีปนาวุธ
projectile(n) สิ่งที่พุ่งไป,สิ่งที่ยิงออกไป,สิ่งที่ขับเคลื่อน,ขีปนาวุธ,กระสุน
rocket(n) จรวด,พลุ,ขีปนาวุธ,ยานอวกาศ
shoot(n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ballistic missileขีปนาวุธทิ้งตัว
ICBM (abbrev ) ขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีป (intercontinental ballistic missile)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top