ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ATM

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ATM-, *ATM*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Crushed his head with an ATM machine right in front of me.[JA] ATM機で頭をつぶした 俺の目の前でな Negro Y Azul (2009)
There's an ATM right outside.[JA] ATMなら外にある Green Light (2010)
Back when everyone thought you killed Spooge, maybe we were doing okay, but that whole... thing to the head thing, the ATM?[JA] 殺しの話は ウソだとバレてる ATM機で男の頭を つぶした話だ Mandala (2009)
Let the record reflect that exhibit 15 shows mr.Richards withdrawing cash from an atm located at 333 casino east boulevard,which is where,ms.Connor?[JA] 記録してください リチャーズ氏は ATMで現金を下ろしています そのATMの場所は どこになっていますか? Tastes Like a Ho-Ho (2007)
I've been told that one of them killed another man by crushing his head with an ATM machine.[JA] こんな話もある ある男はATM機で 頭をつぶされたと Better Call Saul (2009)
That means every cellphone, satellite, ATM machine, and computer, simultaneously.[JA] 携帯、衛星、ATM そしてコンピューター それも同時に Furious 7 (2015)
- But I was able to pull some of these snapshots off an ATM security camera.[JA] いくつか写真が出ました ATMのカメラから Green Light (2010)
ATM and security cameras.[JA] ATM 監視カメラもだ Matter of Time (2012)
We got this photo from an atm across the street.[JA] 私達は近くのATMで 撮られた写真を手に入れたからです。 The Heap (2014)
I mean, did he really squash that dude's head with an ATM machine?[JA] あいつは本当に― ATM機で 男の頭をつぶした? Negro Y Azul (2009)
Somebody crossed you, you got angry you crushed their skull with an ATM machine.[JA] お前の怒りを買った男は― ATM機で 頭をつぶされたと Negro Y Azul (2009)
Dude's wife crushed his head with an ATM machine.[JA] 男の女房が― ATM機で夫をつぶした Negro Y Azul (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
แบทแมน[n. prop.] (Baētmaēn) EN: Batman   FR: Batman [m]
บรรยากาศ [n.] (banyākāt) EN: atmosphere ; air ; environment   FR: atmosphère [f] ; air [m] ; ambiance [f]
บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt khøng lōk) EN: Earth's Atmosphere   FR: atmosphère terrestre [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment   FR: traiter par irradiation
ชั้นบรรยากาศ[n. exp.] (chanbanyākāt) EN: atmosphere   FR: atmosphère [f]
ชั้นบรรยากาศของโลก[n. exp.] (chanbanyākāt khøng lōk) EN: atmosphere of Earth ; Earth's Atmosphere   FR: atmosphère terrestre [f]
ชั้นบรรยากาศส่วนบน[n. exp.] (chanbanyākāt suanbon) FR: haute atmosphère [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top