ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*indulgence*

IH2 N D AH1 L JH AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: indulgence, -indulgence-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indulgence(n) การผ่อนผัน, See also: การยินยอมทำตามความประสงค์, Syn. acceptance, gratification, yieldingness
indulgence(n) ความเมตตา, See also: ความใจดี, Syn. mercy, amnesty, Ant. unforgiveness, condemnation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attitude, Over-Indulgenceทัศนคติแบบตามใจมากจนไม่มีขอบเขต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indulgenceการดื้อดึง
Over-indulgence(n) การตามใจตัวเองมากเกินไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gentlemen, may I claim your indulgence for a moment?สุภาพบุรุษ ผมขอให้เขา ปล่อยตัวผมชั่วคราว The Great Dictator (1940)
-You've earned a few indulgences.- คุณมีสิทธิจะบ่นได้เลย Gandhi (1982)
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition must be naturally bad.แล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ Episode #1.5 (1995)
If I may beg indulgence for not wishing to break family tradition.If I may beg indulgence for not wishing to break family tradition. Anna and the King (1999)
I'm afraid hope is an indulgence I don't have time for.ผมเกรงว่าควรเก็บความหวังไว้ก่อน ผมไม่มีเวลาให้ The Matrix Revolutions (2003)
Allow an old man his indulgences.คุณยอมทำตามใจคนแก่ซักหน่อยได้ไหมล่ะ The Da Vinci Code (2006)
Thank you for your indulgence.ขอบใจที่ยอมให้เรา The Illusionist (2006)
I beg your indulgence, Anthony...โปรดอย่าได้ถือสา, คุณแอนโทนี่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Now, I appreciate you taking an interest in her beyond the needs of the assignment, but that indulgence ends now.และนั่นหลังจากที่คุณบอกว่า, "ไม่,ขอบคุณ" ตอนนี้,ผมชื่นชมในความใส่ใจที่คุณมีกับเธอ นอกเหนือไปจากภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Personally, I'd like another ten to 15 minutes of really pathetic self-indulgence, but duty calls.โดยส่วนตัวแล้ว ผมต้องการ 10-15 นาที เพื่อปล่อยตัวให้จมอยู่กับความสมเพช แต่หน้าที่มันเรียกร้อง Chuck Versus the Ex (2008)
There was a huge element of self-indulgence.มันมีส่วนประกอบของ การเอาใจตัวเอง มากเลยล่ะ It Might Get Loud (2008)
I must crave your indulgence for appearing in this unseemly fashion.ข้าขอความเมตรา สำหรับการแสดงตัว ในทางที่ไม่เหมาะสม. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The old "X" designation and your fringe investigations have been indulgences in the federal budget for over half a century.ภารกิจเดิมของ"เอกซ์"และการสืบสวนของ แผนกวิทยาศาสตร์นอกกรอบของคุณ ถูกผ่อนปรนด้วยงบประมาณ ของรัฐบาลกลาง เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว A New Day in the Old Town (2009)
With your indulgence, I will summon the remote back from oblivion.สำหรับความเมตตา ผมจะเรียกรีโมทกลับไปให้ The Quarry (2010)
People are hurting, unemployment is up, the dollar is weak, and the arts smack of elitism and self-absorption, indulgence and privilege.ผู้คนเจ็บปวด คนว่างงานเพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลล์ก็อ่อนลง และศิลปะเป็นเรื่องของ คนรวยและ เห็นแก่ตัว I Am Unicorn (2011)
- If I may beg the indulgence of Your Majesty to perhaps reconsider...เป็นไปได้มั้ย ถ้าข้าจะขอร้องให้พระองค์ ทรงคิดทบทวนอีกครั้ง Thor (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indulgenceExcessive indulgence spoiled the child.
indulgenceFind a mean between harshness and indulgence.
indulgenceHis parents are tolerant of his self-indulgence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดื่มด่ำ(n) impression, See also: sentimentality, indulgence, Syn. ความซาบซึ้ง, Example: การเน้นการศึกษาตัวบทวรรณคดีก็น่าจะทำให้เกิดความดื่มด่ำในการเขียนได้ดีกว่าศึกษาทฤษฎีอย่างโดดๆ
ความมัวเมา(n) intoxication, See also: indulgence, infatuation, blindness, Syn. ความหลงระเริง, ความเมามัว, Example: ความมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอดกลั้น[khwām otklan] (n) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance  FR: tolérance [f] ; indulgence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDULGENCE IH2 N D AH1 L JH AH0 N S
INDULGENCES IH2 N D AH1 L JH AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indulgence (n) ˈɪndˈʌlʤəns (i1 n d uh1 l jh @ n s)
indulgences (n) ˈɪndˈʌlʤənsɪz (i1 n d uh1 l jh @ n s i z)
overindulgence (n) ˌouvərɪndˈʌlʤəns (ou2 v @ r i n d uh1 l jh @ n s)
overindulgences (n) ˌouvərɪndˈʌlʤənsɪz (ou2 v @ r i n d uh1 l jh @ n s i z)
self-indulgence (n) sˈɛlf-ɪndˈʌlʤəns (s e1 l f - i n d uh1 l jh @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗜好[shì hào, ㄕˋ ㄏㄠˋ, ] fondness; hobby; indulgence, #20,186 [Add to Longdo]
沉湎酒色[chén miǎn jiǔ sè, ㄔㄣˊ ㄇㄧㄢˇ ㄐㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, ] to wallow in alcohol and sex (成语 saw); over-indulgence in wine and women; an incorrigible drunkard and lecher [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablass {m}indulgence [Add to Longdo]
genießerische Art {f}; Sich-gehen-lassen {n}self-indulgence [Add to Longdo]
Maßlosigkeit {f}self-indulgence [Add to Longdo]
Nachgiebigkeit {f}; Schwäche {f}indulgence [Add to Longdo]
Nachsicht {f}indulgence; indulgences [Add to Longdo]
übermäßiger Genussoverindulgence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
好き放題[すきほうだい, sukihoudai] (adj-na,n,adj-no) self-indulgence; doing as one pleases [Add to Longdo]
荒淫[こういん, kouin] (n) sexual indulgence [Add to Longdo]
三昧[ざんまい, zanmai] (suf) indulgence; luxury [Add to Longdo]
自堕落[じだらく, jidaraku] (adj-na,n) depravity; self-indulgence [Add to Longdo]
耽溺;酖溺[たんでき, tandeki] (n,vs) (1) indulgence (e.g. in alcohol, women, etc.); (2) debauchery; dissipation [Add to Longdo]
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissoluteness [Add to Longdo]
放縦[ほうじゅう;ほうしょう, houjuu ; houshou] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissolution; licence; license [Add to Longdo]
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence [Add to Longdo]
免罪符[めんざいふ, menzaifu] (n) indulgence [Add to Longdo]
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence [Add to Longdo]
贖宥[しょくゆう, shokuyuu] (n) (See 免罪符) indulgence (in the Catholic Church) [Add to Longdo]
贖宥状[しょくゆうじょう, shokuyuujou] (n) indulgence (religious) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indulgence \In*dul"gence\, n. [L. indulgentia: cf. F.
   indulgence.]
   [1913 Webster]
   1. The act of indulging or humoring; the quality of being
    indulgent; forbearance of restrain or control.
    [1913 Webster]
 
       If I were a judge, that word indulgence should never
       issue from my lips.          --Tooke.
    [1913 Webster]
 
       They err, that through indulgence to others, or
       fondness to any sin in themselves, substitute for
       repentance anything less.       --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   2. An indulgent act; favor granted; gratification.
    [1913 Webster]
 
       If all these gracious indulgences are without any
       effect on us, we must perish in our own folly.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.) Remission of the temporal punishment due to
    sins, after the guilt of sin has been remitted by sincere
    repentance; absolution from the censures and public
    penances of the church. It is a payment of the debt of
    justice to God by the application of the merits of Christ
    and his saints to the contrite soul through the church. It
    is therefore believed to diminish or destroy for sins the
    punishment of purgatory.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indulgence \In*dul"gence\, v. t.
   To grant an indulgence to.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indulgence
   n 1: an inability to resist the gratification of whims and
      desires [syn: {indulgence}, {self-indulgence}]
   2: a disposition to yield to the wishes of someone; "too much
     indulgence spoils a child" [syn: {indulgence}, {lenience},
     {leniency}]
   3: the act of indulging or gratifying a desire [syn:
     {indulgence}, {indulging}, {pampering}, {humoring}]
   4: foolish or senseless behavior [syn: {folly}, {foolery},
     {tomfoolery}, {craziness}, {lunacy}, {indulgence}]
   5: the remission by the pope of the temporal punishment in
     purgatory that is still due for sins even after absolution;
     "in the Middle Ages the unrestricted sale of indulgences by
     pardoners became a widespread abuse"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top