ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

自堕落

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自堕落-, *自堕落*
Japanese-English: EDICT Dictionary
自堕落[じだらく, jidaraku] (adj-na,n) depravity; self-indulgence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- From a miscreant youth, but I find this one more informative.[CN] 来自堕落的青年时期 但我发现这个有更多的信息 The Enemy Within (2015)
You're self-indulgent. You're corrupt.[JA] 君が自堕落で 不道徳だからだよ The Red Barn (2013)
Dissolute man-child gives himself a hot shot.[JA] 自堕落で幼稚な男が 自分で過剰摂取するんだ A Landmark Story (2013)
You don't like me and I don't blame you.[JA] 僕を嫌うのは分かる こんな自堕落なヤツが Limitless (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top