ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yieldingness

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yieldingness-, *yieldingness*, yieldingnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา yieldingness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *yieldingness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unyieldingness[N] ความเด็ดเดี่ยว, Syn. resistance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachgiebigkeit {f}yieldingness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yielding \Yield"ing\, a.
   Inclined to give way, or comply; flexible; compliant;
   accommodating; as, a yielding temper.
   [1913 Webster]
 
   {Yielding and paying} (Law), the initial words of that clause
    in leases in which the rent to be paid by the lessee is
    mentioned and reserved. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Obsequious; attentive.
 
   Usage: {Yielding}, {Obsequious}, {Attentive}. In many cases a
      man may be attentive or yielding in a high degree
      without any sacrifice of his dignity; but he who is
      obsequious seeks to gain favor by excessive and mean
      compliances for some selfish end.
      [1913 Webster] -- {Yield"ing*ly}, adv. --
      {Yield"ing*ness}, n.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

yieldingness

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top