ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

三昧

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -三昧-, *三昧*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三昧[sān mèi, ㄙㄢ ㄇㄟˋ, ] Samadhi (Buddhist term), #72,686 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
三昧[さんまい, sanmai] (n) สมาธิ (คำว่า สัมไม เป็นคำศัพท์ทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีสันสกฤตของอินเดียอย่างเดียวกับที่ภาษาไทยใช้ ที่อินเดียจะออกเสียงว่า สะ-มา-ดิ๊)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三昧[ざんまい, zanmai] (n) (1) (often ざんまい) samadhi (state of intense concentration achieved through meditation) (san [Add to Longdo]
三昧[ざんまい, zanmai] (suf) indulgence; luxury [Add to Longdo]
三昧耶;三摩耶[さんまや;さまや;さんまいや(三昧耶), sanmaya ; samaya ; sanmaiya ( zanmai ya )] (n) (1) {Buddh} time (san [Add to Longdo]
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
三昧耶形;三摩耶形[さんまやぎょう;さまやぎょう, sanmayagyou ; samayagyou] (n) {Buddh} object or shape that symbolizes the vow of a buddha or bodhisattva to save all life [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They lived high on the hog for so long, and now they can't adjust to a simple life without luxuries.長いこと贅沢三昧に暮らしていた彼らが、今になって何もない質素な生活に耐えるなんてとても無理な話だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm having a fucking ball.[JA] 今は贅沢三昧 Magic Mike (2012)
"a life of wild extravagance."[JA] "放蕩三昧でした" I Saw the Light (2015)
Three-Tier Fire![JA] 三昧真火! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
You can't go on a crazy shopping spree.[JA] 買い物三昧もダメだ Parker (2013)
All of 'em on drugs.[JA] - 黒人はドラッグ三昧 The Purging of the Pundit (2014)
You got your internet.[JA] あとはネット三昧 Still (2014)
That's Samadhi Flame[CN] 那是三昧真火 The Monkey King (2014)
Hulu "Scandal" marathon?[JA] ドラマ三昧 Fountain of Youth (2014)
I've done my fair share of gaming, since my life consists mostly of myself and my cat.[JA] 猫が伴侶となって以来 休日はゲーム三昧です Nameless (2013)
It's the party of all parties.[JA] パーティー三昧 Disrupt (2014)
I was told you were drunk, impertinent, and thoroughly debauched.[JA] あなたは飲んだくれの我慢知らずで 贅沢三昧に興じる者だと聞かされていた Kissed by Fire (2013)
My social life consists of running at superhuman speed and Netflix.[JA] 僕の生活だって 走ることとネットビデオ三昧 Crazy for You (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top