ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acceptance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acceptance-, *acceptance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptance(n) การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน), See also: การยอมรับ
acceptance(n) การตอบรับคำเชิญ
acceptance(n) การเต็มใจเชื่อ
acceptance(n) การยอมรับเข้ากลุ่ม
acceptance(n) การรับ, See also: การรับเอามา, Syn. receiving, taking
acceptance(n) การเห็นพ้องกับ, See also: การเห็นด้วยกับ, Syn. agreement
acceptance(n) การอดทน, See also: การยอมทน, การทนทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ, การตกลงด้วย (approval)

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptance(n) การยอมรับ, การรับ, การเห็นด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptanceการสนอง ดู offer and acceptance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance๑. คำสนอง๒. การรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance for honour; acceptance supra protestการรับรองเพื่อแก้หน้า (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance half-angleครึ่งมุมรับรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
acceptance in case of needsการรับรองยามประสงค์ (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance letterจดหมายสนองรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of a bill of exchangeการรับรองตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of serviceการรับหมายศาลแทนจำเลย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance rateอัตราการเข้ารับ (บริการคุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acceptanceยอมรับความจริง, การยอมรับ [การแพทย์]
Acceptance of a Valueการยอมรับค่านิยม [การแพทย์]
Acceptance samplingการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ [TU Subject Heading]
Acceptance, Region ofขอบเขตยอมรับสมมติฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It turned out my stepsisters knew where Fiona had filed my real acceptance letter.มันทำให้พี่น้องต่างมารดาของฉัน รู้ว่า ฟีโอน่าทิ้งจดหมายตอบรับจากวิทยาลัยไว้ที่ไหน A Cinderella Story (2004)
Myungmoon University Acceptance Listรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Myungmoon 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Can you please take her name off the acceptance list?ช่วยเอาชื่อเธอลงจากรายชื่อผู้ผ่านการสอบได้ไหม? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
"ln her acceptance speech, the distinguished scientist..."ตอนกล่าวสุนทรพจน์ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง..." Imagine Me & You (2005)
The acceptance test is over already.การทดสอบมันจบไปแล้ว Episode #1.1 (2006)
everything, from the acceptance and rejection of specific gospels..ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือไม่รับผ่านร่างหลักพระธรรม The Da Vinci Code (2006)
It's when an addict experiences acceptance for the first time.จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เสพติด รู้สึกเป็นที่ยอมรับเป็นครั้งแรก That Night, a Forest Grew (2007)
You know, sometimes you give me the feeling you have already... written your acceptance speech for the ceremonies in Stockholm.คุณจะรู้ว่าบางครั้งคุณให้ฉัน ความรู้สึกที่คุณมีอยู่แล้ว เขียนคำพูดของคุณได้รับการยอมรับ สำหรับพิธีในสตอกโฮล์ม Sex Trek: Charly XXX (2007)
His acceptance is a top priority.การรับรองของเขาถือเป็น สิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด The Nanny Diaries (2007)
Yes, the acceptance exams for a university in Tokyo.อืม ที่มหาลัยโตเกียว 5 Centimeters Per Second (2007)
Is that where you were during bree's acceptance speech--ใช่ตอนที่บรีกำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่รึป่าว Hello, Little Girl (2008)
And come time for early acceptances in december, จะมีการเปิดรับการตอบรับก่อนกำหนดในเดือนธันวานี้ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acceptanceHe keeps up an acceptance with her.
acceptanceHis acceptance of the present was regarded as bribery.
acceptanceThe student submitted a paper to an English-language journal, and the result was "conditional acceptance".
acceptanceThe theory will find general acceptance.
acceptanceThose customs found acceptance there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตอบรับ(n) acceptance, See also: admission, agreement, allowance, Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเห็นชอบ[kān henchøp] (n) EN: acceptance ; approval
การรับรอง[kān raprøng] (n) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [ f ]
การรับรองเพื่อแก้หน้า[kān raprøng pheūa kaēnā] (n, exp) EN: acceptance for honour
การยอมรับ[kān yømrap] (n) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission  FR: acceptation [ f ] ; admission [ f ]
คำสนอง[kham sanøng] (n, exp) EN: acceptance
สุ่มตัวอย่าง[sum tūayāng] (n, exp) EN: acceptance sampling ; random sampling

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
acceptance
acceptance
acceptances

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acceptance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmebescheinigung { f }; Abnahmeprotokoll { n }acceptance certificate [Add to Longdo]
Abnahmebedingung { f } | Abnahmebedingungen { pl }acceptance term | acceptance terms [Add to Longdo]
Abnahmebereich { m }; Gutbereich { m }acceptance region [Add to Longdo]
Abnahmekonfiguration { f }acceptance configuration [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle { f }acceptance sampling [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle { f }; Abnahmeprüfung { f }acceptance inspection [Add to Longdo]
Abnahmekriterium { n } | Abnahmekriterien { pl }acceptance criterion; approval criterion | acceptance criteria; approval criteria [Add to Longdo]
Abnahmelinie { f }; Akzeptlinie { f }acceptance line [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung { f }acceptance trials [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung { f }; Übernahmeprüfung { f }acceptance test [Add to Longdo]
Abnahmetest { m }acceptance trial [Add to Longdo]
Abnahmevorschrift { f }acceptance test procedure [Add to Longdo]
Abnahmezahl { f }acceptance number [Add to Longdo]
Akzeptbank { f }; Wechselbank { f }acceptance house [Add to Longdo]
Akzeptmarkt { m }acceptance market [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
採用[さいよう, saiyou] (n, vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P) #975 [Add to Longdo]
認め[みとめ, mitome] (n) approval; final seal (of approval); acceptance; (P) #1,011 [Add to Longdo]
取り上げ;取上げ[とりあげ, toriage] (n) (1) adoption; acceptance; confiscation; (2) midwifery; midwife #3,585 [Add to Longdo]
受け入れ[うけいれ, ukeire] (n) receiving; acceptance; (P) #3,686 [Add to Longdo]
了承(P);諒承;領承[りょうしょう, ryoushou] (n, vs) (See ご了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting; acceptance; (P) #6,081 [Add to Longdo]
辞退[じたい, jitai] (n, vs, adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P) #7,827 [Add to Longdo]
受付(P);受け付け(P);受付け;受け付[うけつけ, uketsuke] (n) (1) (esp. 受付) reception (desk); information desk; (n, vs) (2) (See 受け付ける) receipt; acceptance; (P) #8,392 [Add to Longdo]
承知[しょうち, shouchi] (n, vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P) #8,485 [Add to Longdo]
諦め[あきらめ, akirame] (n) resignation; acceptance; consolation #10,749 [Add to Longdo]
引き受け(P);引受け;引受[ひきうけ, hikiuke] (n) undertaking; underwriting; acceptance; (P) #13,060 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function [Add to Longdo]
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test [Add to Longdo]
受入れ試験[うけいれしけん, ukeireshiken] acceptance test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acceptance \Ac*cept"ance\, n.
   1. The act of accepting; a receiving what is offered, with
    approbation, satisfaction, or acquiescence; esp.,
    favorable reception; approval; as, the acceptance of a
    gift, office, doctrine, etc.
    [1913 Webster]
 
       They shall come up with acceptance on mine altar.
                          --Isa. lx. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. State of being accepted; acceptableness. "Makes it assured
    of acceptance." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.)
    (a) An assent and engagement by the person on whom a bill
      of exchange is drawn, to pay it when due according to
      the terms of the acceptance.
    (b) The bill itself when accepted.
      [1913 Webster]
 
   4. An agreeing to terms or proposals by which a bargain is
    concluded and the parties are bound; the reception or
    taking of a thing bought as that for which it was bought,
    or as that agreed to be delivered, or the taking
    possession as owner.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) An agreeing to the action of another, by some act
    which binds the person in law.
    [1913 Webster]
 
   Note: What acts shall amount to such an acceptance is often a
      question of great nicety and difficulty. --Mozley & W.
      [1913 Webster]
 
   Note: In modern law, proposal and acceptance are the
      constituent elements into which all contracts are
      resolved.
      [1913 Webster]
 
   {acceptance of a bill of exchange}, {acceptance of a check},
   {acceptance of a draft}, or {acceptance of an order}, is an
    engagement to pay it according to the terms. This
    engagement is usually made by writing the word "accepted"
    across the face of the bill.
 
   {Acceptance of goods}, under the statute of frauds, is an
    intelligent acceptance by a party knowing the nature of
    the transaction.
    [1913 Webster]
 
   6. Meaning; acceptation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Acceptance of persons}, partiality, favoritism. See under
    {Accept}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acceptance
   n 1: the mental attitude that something is believable and should
      be accepted as true; "he gave credence to the gossip";
      "acceptance of Newtonian mechanics was unquestioned for 200
      years" [syn: {credence}, {acceptance}]
   2: the act of accepting with approval; favorable reception; "its
     adoption by society"; "the proposal found wide acceptance"
     [syn: {adoption}, {acceptance}, {acceptation}, {espousal}]
   3: the state of being acceptable and accepted; "torn jeans
     received no acceptance at the country club" [ant:
     {rejection}]
   4: (contract law) words signifying consent to the terms of an
     offer (thereby creating a contract)
   5: banking: a time draft drawn on and accepted by a bank [syn:
     {acceptance}, {banker's acceptance}]
   6: a disposition to tolerate or accept people or situations;
     "all people should practice toleration and live together in
     peace" [syn: {toleration}, {acceptance}, {sufferance}]
   7: the act of taking something that is offered; "her acceptance
     of the gift encouraged him"; "he anticipated their acceptance
     of his offer"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top