ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

免罪符

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -免罪符-, *免罪符*
Japanese-English: EDICT Dictionary
免罪符[めんざいふ, menzaifu] (n) indulgence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not bulletproof, Max.[JA] それがこの辺りの 正義の免罪符よ 君だって防弾仕様という訳じゃ 無いだろ マックス The Fourth Hand (2013)
Allow an old man his indulgences.[JA] 老人彼の免罪符を許可します。 The Da Vinci Code (2006)
Peter, a humble pardoner and purveyor of religious relics.[CN] 彼得 卑微的免罪符小贩 和宗教遗物供应商 A Knight's Tale (2001)
He wasn't a monk. He was a priest.[CN] 那盘浦大桥是 颁布大赦吗 (大赦免罪符意思宗教哲学论) The Host (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top