ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

好き放題

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -好き放題-, *好き放題*
Japanese-English: EDICT Dictionary
好き放題[すきほうだい, sukihoudai] (adj-na,n,adj-no) self-indulgence; doing as one pleases [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must not indulge in drinking.あなたは好き放題に酒を飲んではならない。
This is an early work, I did it freely without storyboarding so it's unreasonably long.昔の作品ですが、ネーム無しで好き放題やってしまったので無駄に長いです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That way they can keep doing whatever they want.[JA] あいつらが好き放題出来るからな TRON: Legacy (2010)
Perhaps... you should try stopping him from doing what he likes.[JA] きっと... 父上なら彼の好き放題を止められるかと思って And Now His Watch Is Ended (2013)
Remember what I told you, don't let them get away with it.[JA] 以前話した事覚えてますよね 奴等に好き放題させないように Night Market Hero (2011)
You let the enemy walk in and take it on a whim.[JA] それで敵の好き放題に させたわけだ The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
You will pay for what happened to my friend down there.[JA] よくも下では好き放題やってくれたな Hellboy II: The Golden Army (2008)
Unencumbered young man with stacks of cash.[JA] 好き放題できるぞ Caballo sin Nombre (2010)
For weeks, that awful woman pranced around my lab.[JA] その間 あの女が ラボで好き放題 Making Angels (2012)
In fact, I've gone entire months without thinking about shit.[JA] 今までずっと 好き放題やってきた Plaisir d'amour (2008)
I'mgonnatearituplikeI didbefore that'sa royalguarantee[JA] 前より 好き放題 それだけは確か The Princess and the Frog (2009)
Yeah. It'll give Carl a safe place to... do whatever he does these days. For the record, I-[JA] カルが好き放題やっても安全な場所ができるわね 言っておくが 君は悪い母親じゃないよ Sick (2012)
And who are you to judge?[JA] あなたも好き放題でしょ Mine (2008)
- For weeks, that awful woman pranced around my lab.[JA] - 数週間もだ! あの女ギツネが 好き放題 One Night in October (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top