ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความใจดี

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความใจดี-, *ความใจดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's what would make it a particularly nice gesture on your part.ถึงจะยิ่งเป็นความใจดีของเธอที่จะให้สร้อยมา Labyrinth (1986)
I think it kind of him to condole with us.ฉันคิดว่ามันเป็นความใจดีของเขา ที่จะมาแสดงความเสียใจกับพวกเรา Episode #1.5 (1995)
And thank you, ma'am, and to you, sir, for your continued kindness and hospitality.และขอบคุณมากครับคุณผู้หญิงและคุณด้วย สำหรับความใจดีอย่างต่อเนื่องของคุณและการเป็นเจ้าบ้าน Episode #1.6 (1995)
I can go no longer without thanking you for your kindness to my poor sister.ฉันคงเดินต่อไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้ขอบคุณ สำหรับความใจดีที่คุณมีต่อน้องสาวที่น่าสงสารของฉัน Episode #1.6 (1995)
If you only knew his generous nature.ถ้าพ่อได้รู้จักความใจดีอันเป็นธรรมชาติของเขา Episode #1.6 (1995)
As a drug addict and a thief, you've preyed on the kindness of others to fuel your addiction.การที่แกเป็นไอ้ขี้ยาและขโมย แกได้ทำลาย ความใจดีของผู้อื่น เพื่อสังเวยการติดยาของแก Saw IV (2007)
Out of the goodness of their hearts.ไม่มีความใจดีในตัวพวกมัน Lazarus Rising (2008)
Give him a little philanthropy?โชว์ความใจดีให้เขาดู The House Bunny (2008)
I thank God, this educated man with some kindness in him wants to do just that.ฉันขอบคุณพระเจ้า ชายที่ได้รับการอบรมคนนี้ กับความใจดีที่เขาได้ทำอย่างนั้น Doubt (2008)
But you, you're not even kind, honest or charitable in any way.เป็นต้นแบบ แต่ว่าเธอ, เธอไม่มีความใจดีเลย, และยังไม่ซื้อสัตย์ด้วย Princess Protection Program (2009)
You're such a nice person.ความใจดีนี่มาจากไหนกันเนี่ย? Episode #1.18 (2009)
That's, uh, sweet of you. That really is,นั่นเป็นความใจดี ของคุณเสียจริงๆ เลย The Gift (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indulgence[N] ความเมตตา, See also: ความใจดี, Syn. mercy, amnesty, Ant. unforgiveness, condemnation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benignity(บินิก'นีที) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความใจดี,กุศลกรรม, Syn. kindness
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความมีใจเมตตา,ความใจดี,ความหวังดี,การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence

English-Thai: Nontri Dictionary
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top