ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความหลงระเริง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความหลงระเริง-, *ความหลงระเริง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think he's saying, "She's not a virgin."...เพื่อความบริสุทธิ์ในดวงจิต... ...และหลีกเลี่ยงความหลงระเริงในตน... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The libertine circle has come to an end.วงเวียนแห่งความหลงระเริง ได้ถึงคราวสิ้นสุด Kill Your Darlings (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intoxication[N] ความมัวเมา, See also: ความหลงระเริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification

English-Thai: Nontri Dictionary
profligacy(n) ความเสเพล,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความหลงระเริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top