ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

荒淫

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荒淫-, *荒淫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒淫[huāng yín, ㄏㄨㄤ ㄧㄣˊ, ] licentious, #71,304 [Add to Longdo]
荒淫无耻[huāng yín wú chǐ, ㄏㄨㄤ ㄧㄣˊ ㄨˊ ㄔˇ, / ] shameless, #122,748 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒淫[こういん, kouin] (n) sexual indulgence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"If lecherous goats, if serpents envious[CN] "倘若伊甸園裡荒淫的羊群 Wit (2001)
This is a frat party.[CN] 这可是荒淫派对 No Strings Attached (2011)
Moreover urge Edwarïs hateful lechery Which stretched unto their servants, daughters, wives![CN] 尤其别忘了 强调爱德华荒淫无度 随意染指他们的仆人 女儿 妻子 Richard III (1995)
She's called "lncontinentia".[CN] 她被叫作"荒淫的"。 Life of Brian (1979)
"lncontinentia Buttocks".[CN] "荒淫的屁股"。 Life of Brian (1979)
We find dissipation wild enough to glut the imaginings of a Hottentot braggadocio.[CN] 揮霍無度 荒淫驕逸惡 Becoming Jane (2007)
- Lechery, by this hand an index and obscure prologue to the history of lust and foul thoughts.[CN] -调情,我敢说... ...无耻念头,荒淫历史的开篇... ...不可告人的序幕 Othello (1995)
When Sodom and Gomorrah was destroyed... that was Loki.[CN] 卢克烧毁荒淫城市... Dogma (1999)
You didn't want him to leave, so you looked the other way![CN] 并不是他抛弃了你! 做出这样荒淫的勾当! A Night in Nude: Salvation (2010)
And his words are now used to justify excess[CN] 他的话现在用来替荒淫无度辩护 Four Horsemen (2012)
Pack up that gear and let's go![CN] 什麼? 你以為山姆大叔 會永遠幫你的荒淫行為買單? Melbourne (2010)
All those barge orgies on the Nile.[CN] 尼罗河龙舟上的荒淫 Carry On Screaming! (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top