ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความอดกลั้น

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความอดกลั้น-, *ความอดกลั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอดกลั้น[N] tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tolerationความอดกลั้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No desire without restraintไม่มีความปรารถนา โดยปราศจากความอดกลั้น Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ The Dreamers (2003)
We have to surprise them with the compassion with restraint and generosity.เราต้องทำสิ่งที่พวกเค้าคาดไม่ถึง... ...อย่างมีเมตตาธรรม... ด้วยความอดกลั้น.. Invictus (2009)
- I'm just jealous of your restraint.- ฉันแค่อิจฉาความอดกลั้นของคุณเท่านั้นแหละ 162 Candles (2009)
I admire your restraint.ผมชื่นชมในความอดกลั้นคุณจริง The Ballad of Booth (2010)
You know, I believe that true focus lies somewhere between rage and serenity.นายรู้ไหม, ฉันเชื่อว่าสมาธิที่แท้จริง อยู่ระหว่างความแค้นและความอดกลั้น X-Men: First Class (2011)
Remember, the point between rage and serenity."จำไว้นะ มันอยู่ระหว่างความแค้น" "และความอดกลั้นX-Men: First Class (2011)
Nik has no tolerance for those who disappoint him.นิคไม่มีความอดกลั้นสำหรับ คนที่ทำให้เขาเสียใจ Ordinary People (2011)
Tolerance.ความอดกลั้น Seven Psychopaths (2012)
Enjoying our stalemate.ชื่นชมความอดกลั้นของเรา The Ties That Bind (2012)
Your tolerance isn't what it used to be.ความอดกลั้นของคุณไม่เหมือนแต่ก่อน Addicted to Love (2012)
They have provisions, patience, and strong walls.มันมีเสบียง มีความอดกลั้น มีกำแพงเมืองแข็งแรง The Bear and the Maiden Fair (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endurance[N] ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความทนทาน, ความยั่งยืน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. fortitude, patience, perserverance
forbearance[N] ความอดกลั้น, See also: ขันติ, ความอดทน, การบังคับจิตใจ, การข่มใจ, Syn. patience, tolerance, Ant. impatience
patience[N] ความอดทน, See also: ความอดกลั้น, ขันติ, การหักห้ามใจ, Syn. forbearance, endurance, Ant. frailty, weakness
repression[N] ความอดกลั้น, See also: การข่มอารมณ์, Syn. constraint, suppression
repressiveness[N] ความอดกลั้น, See also: การข่มอารมณ์
resistance[N] ความอดทน, See also: ความอดกลั้น, Syn. refrainment
tolerance[N] ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น, Syn. immunity, toleration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony

English-Thai: Nontri Dictionary
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง
stoicism(n) ความไม่ยินดียินร้าย,ความอดกลั้น,ความปลงตก
sufferance(n) ความอดกลั้น,การอนุญาต,ความอดทน,การยอมทน
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
toleration(n) ความอดกลั้น,ความอดทน,ความทนทาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top