Search result for

*falter*

(156 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: falter, -falter-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falter[VI] ขาดความมั่นใจ, See also: ลังเล, รีรอ, Syn. hesitate, Ant. decide
falter[VI] เดินสะดุด, See also: เดินโซเซ, เดินตัวสั่น, Syn. stagger, stumble
falter[VI] พูดตะกุกตะกัก, See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter[VT] พูดตะกุกตะกัก, See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter out[PHRV] พูดออกมาอย่างตะกุกตะกัก, See also: พูดอ้ำอึ้ง
unfaltering[ADJ] หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unflagging, enduring, unflinching, unhesitating

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
unfaltering(อันฟอล'เทอริง) adj. หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว,ยึดมั่น,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ลังเล, Syn. certain,unalterable

English-Thai: Nontri Dictionary
falter(vi) อ้ำๆ อึ้งๆ,พูดตะกุกตะกัก,พูดไม่คล่อง,เดินสะดุด
unfaltering(adj) มั่นคง,หนักแน่น,แน่วแน่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guardians, if your faith in our power has faltered, let me renew it.ผู้คุ้มครอง ศรัทธาของท่านต่อพวกเราน้อยลงแล้ว ให้ข้าฟื้นมันเอง Green Lantern (2011)
Why would I falter?ทั้งหมดเป็นฝีมือหยวนซื่อไข่ 1911 (2011)
And, uh, did your husband's faith falter after he was told about the cancer?เเล้ว เอ่อ ศรัทธาของสามีคุณ เริ่มจะวอกเเวกบ้างรึเปล่า หลังจากที่เขาบอกคุณ เกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง ? Coquilles (2013)
When Daniel inevitably falters as the head of Grayson Global, the board is sure to welcome you back with open arms.เมื่อใดที่แดเนียลขาดความมั่นใจ ในฐานะประธานของ Grayson Global บอร์ดบริหารจะต้องให้คุณ กลับเข้าไปบริหารอย่างแน่นอน Power (2013)
- If there's one thing I've learned in all my years, in all my journeys, miss Murray, is that when it comes to dreams, one may falter, but the only way to fail is to abandon them.ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดชีวิต ในทุกการผจญภัยของผม คุณเมอร์เรย์ คือเมื่อมันมาถึงความฝัน A Whiff of Sulfur (2013)
When it comes to dreams, one might falter, but the only way to fail is to abandon them.เมื่อมันมาถึงความฝัน บางอย่างอาจจะสะดุด แต่ทางเดียวที่จะล้มเหลวก็คือการละทิ้งพวกมัน A Whiff of Sulfur (2013)
And they never faltered, not even once.และพวกเขาไม่เคยสะดุด ไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว Maleficent (2014)
He must have been nervous, but he never faltered.แจ็คตื่นเต้นแต่เขาไม่เคยสะดุด Titanic (1997)
So, in this battle, we are not going to falter or fail in!ดังนั้นในการรบครั้งนี้ เราจะต้องไม่ล้มลง หรือล้มเหลว เราจะสู้ต่อไป ถ้าดาบของเราหลุดมือ เราก็จะสู้ด้วยมือเปล่า Shadowless Sword (2005)
Wewillnotfalter.เราจะไม่พลาด Live Free or Die Hard (2007)
We will not falter.เราจะไม่หวาดกลัว You'll Be the Death of Me (2008)
It's a very rare nocturnal species.Das ist ein sehr seltener NachtfalterThe Taming of the Scoundrel (1980)
I feel like a moth that's flown too close to the flame.Ich fühle mich wie ein Nachtfalter, der zu nahe an die Flamme geflogen ist. The Final Conflict (1981)
But who is the moth, and who's the flame?Aber wer ist der Falter, und wer ist die Flamme? The Final Conflict (1981)
It's called a centerfold.Es nennt sich AusfalterHistory of the World: Part I (1981)
Suburbanite.Kleiner NachtfalterClass of 1984 (1982)
- The butterfly's gone.- Der Falter ist weg. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
If you take my advice, you'll be one of the great balloon-folding acts of all time.Wenn du meinen Rat annimmst, denke ich... wirst du einer der größten Luftballon-Falter aller Zeiten werden. Broadway Danny Rose (1984)
And I got some very nice balloon-folders, you know.Und äh... ich habe noch ein paar sehr nette Ballon-Falter, wissen Sie. Broadway Danny Rose (1984)
He did it for you.- Ach Pardon, Hauptsache ist, sie nutzen dir, mein NachtfalterMy Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
In fact you are going to a dead end.- Sieh nur, ein TagfalterSwordsman II (1992)
Would you have the flowers woo the butterfly?Die Blumen läßt du umbuhlen den FalterParsifal (1992)
And that toy moth too, isn't it beautiful?Und dieser kleine SpielzeugnachtfalterRebirth of Mothra (1996)
All moths use camouflage.Alle Nachtfalter tarnen sich. Rebirth of Mothra (1996)
It has to change into a full-grown moth.Es verwandelt sich aus der Raupe in einen NachtfalterRebirth of Mothra (1996)
If it grows into a moth will it beat Desgidora?Wenn es ein großer Nachtfalter ist, wird es Desghidorah dann besiegen? Rebirth of Mothra (1996)
We've just heard the creature has been transformed into a gigantic moth.Wir haben gerade gehört, dass sich das 2. Monster... in einen gigantischen Nachtfalter verwandelt hat. Rebirth of Mothra (1996)
Even if it is that big, a moth's still a moth.Er drehte diesen Exklusivbericht für uns. - Ein Nachtfalter bleibt ein NachtfalterRebirth of Mothra (1996)
It's just an insect, but don't write it off.Der Nachtfalter ist bloß ein Insekt. Aber unterschätzt ihn nicht! Rebirth of Mothra (1996)
- Could it be chelicerae arthropods? - Keep going.- Vielleicht die Nachfaltersammlung? The Shroud of Rahmon (2000)
The nocturnal butterfly."Der NachtfalterThe Mothman Prophecies (2002)
And Mothra, a giant moth from the South Pacific... We invented a heat-ray gun against it.Wir haben im Kampf gegen den Riesenfalter Mothra eine neue Hitzekanone eingesetzt und diese danach weiterentwickelt. Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
and live our lives, from each moment to the next, like flitting butterflies.wie ein Falter von Augenblick zu Augenblick unser ganzes Leben. The Revenge (2002)
Only later did I understand I was attracted ... .. for those butterflies that fascinated me.Erst später habe ich begriffen, dass mich diese faszinierenden Nachtfalter anzogen. Chouchou (2003)
And I, do you think I am a butterfly?Glaubst du, dass ich ein Nachtfalter bin? Chouchou (2003)
- Virgo goes wonderfully with Butterfly.Jungfrauen passen toll zum Zitronenfalter(T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
In the Vulcanette horoscope.Im Vulcanetten-Horoskop. Zufälligerweise bin ich Zitronenfalter(T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
Like amorous, suffering moths... - We came flying before you... - Beside you and behind you...wie verliebte Falter und flattern nun um Sie herum Cosi Fan Tutte (2005)
DID THEY RAISE THE DRINKING AGE TO 36 AND NOT TELL ME?Ist das Saufalter jetzt auf 36 raufgesetzt worden? Present Tense (2006)
Holy cow.Alter FalterRabbit Without Ears (2007)
Common blue, Brimstone, Firebird, Swallowtail and so many more.Bläulinge, Zitronenfalter, Feuervogel, Schwalbenschwanz und so viele mehr. A Woman in Berlin (2008)
Silas found one of judah's playboys from 1979 under the mattress - candy loving on the cover, dorothy stratten centerfold.Silas hat einen von Judahs alten Playboys aus dem Jahre 1979 unter der Matratze gefunden... Candy Loving auf dem Cover, Dorothy Stratten im AusfalterMother Thinks the Birds Are After Her (2008)
But it is possible that we're looking at some sort of super-folder.Aber es ist auch möglich, dass wir nach irgendeinem Super-Falter suchen. Folding Man (2008)
We're talking about a folder?Reden wir über einen FalterFolding Man (2008)
He gets folders hooked on this addictive drug of his.Er macht Falter süchtig nach seiner Droge. Folding Man (2008)
I'm looking for a fugitive folder by the name of Malcolm darkens.Ich such nach einem flüchtigen Falter, namens Malcolm Darkens. Folding Man (2008)
Now, let's send that trip stitch all over the ship!Nun, dann schicken wir diesen Falter mal durch das ganze Schiff! Journey's End (2008)
Hello. The kids! Kids, come here.In einer Vollmondnacht kommt der Mond im Traum nimmt mich mit aus dem Gefängnis einem Nachtfalter gleich bringt mich hinaus dort, zur schwarzen Nacht, wo bis zum Morgengrauen die Gefallenen der Stadt mit Blutes Fackel verkünden, auf Straßen, an Plätzen: For a Moment, Freedom (2008)
How sweet! The butterfly that flutters its wings and causes a hurricane on the other side of the world.Der Falter, der mit seinen Flügeln schlägt und so auf der anderen Seite der Welt einen Orkan auslöst. The Oxford Murders (2008)
Holy moly.Alter Falter, ey. Rabbit Without Ears 2 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิโยกพิเกน[V] falter, See also: to be uncertain, Example: เขามัวแต่พิโยกพิเกนหาของอยู่นานเลยพลาดเครื่องบิน, Thai definition: ้รั้งๆ รอๆ ไม่เสร็จสิ้นไปง่ายๆ
ละล่ำละลัก[ADV] sputteringly, See also: falteringly, confusedly, incoherently, Syn. กระอึกกระอัก, ติดๆ ขัดๆ, Example: เขาพูดละล่ำละลักขณะที่ตัวก็สั่นงันงกไปด้วย
ละล่ำละลัก[V] sputter, See also: splutter, falter, speak confusedly or incoherently, talk excitedly, Syn. กระอึกกระอัก, Example: คนตัวเล็กละล่ำละลักมองหน้าชายหนุ่มอย่างหวาดๆ, Thai definition: อาการพูดอย่างกระอึกกระอัก, พูดติดๆ ขัดๆ
ลังเลใจ[V] hesitate, See also: waver, falter, vacillate, oscillate, be uncertain, be undecided, Syn. สองจิตสองใจ, โลเล, ลังเล, Example: นักลงทุนต่างประเทศลังเลใจที่จะลงทุนในจีนและไต้หวัน, Thai definition: ไม่แน่ใจ
อ้อยอิ่ง[ADV] hesitatingly, See also: falteringly, Syn. ร่ำไร; ยืดยาด, Thai definition: ร่ำไร, ทำเชื่องช้าเหมือนไม่เต็มใจ
ยักแย่ยักยัน[V] stagger, See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณยายยักแย่ยักยันไปจนถึงประตู
กระง่องกระแง่ง[ADV] falteringly, See also: swayingly, unsteadily, Syn. กระย่องกระแย่ง, ง่องแง่ง, Example: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วเธอต้องเดินกระง่องกระแง่ง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
กระบุ่มกระบ่าม[ADV] falteringly, See also: stumblingly, clumsily, carelessly, awkwardly, Syn. บุ่มบ่าม, ซุ่มซ่าม, Example: ฉันเดินกระบุ่มกระบ่ามเลยชนข้าวของแตกกระจาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy   FR: maladroit ; malhabile

CMU English Pronouncing Dictionary
FALTER    F AO1 L T ER0
FALTERS    F AO1 L T ER0 Z
FALTERED    F AA1 L T ER0 D
FALTERING    F AO1 L T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falter    (v) (f oo1 l t @ r)
falters    (v) (f oo1 l t @ z)
faltered    (v) (f oo1 l t @ d)
faltering    (v) (f oo1 l t @ r i ng)
falteringly    (a) (f oo1 l t @ r i ng l ii)
unfaltering    (j) (uh1 n f oo1 l t @ r i ng)
unfalteringly    (a) (uh1 n f oo1 l t @ r i ng l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*alter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Ta* (n) ผีเสื้อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Falter {m}folder [Add to Longdo]
geschwanktfaltered [Add to Longdo]
schwanken | schwankend | schwanktto falter | faltering | falters [Add to Longdo]
unbeugsamunfaltering [Add to Longdo]
unbeugsam {adv}unfalteringly [Add to Longdo]
zögernd {adv}falteringly [Add to Longdo]
Falter {m}; Nachtfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Nachtfalter {pl}moth | moths; mothes [Add to Longdo]
Falter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Tagfalter {pl}butterfly | butterflies [Add to Longdo]
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly [Add to Longdo]
Barbier-Falterfisch {m}; Schwarznasen-Falterfisch {m} (Johnrandallia nigrirostris) [zool.]barberfish [Add to Longdo]
Blaupunkt-Falterfisch {m} (Chaetodon plebeius) [zool.]blue spot butterfly [Add to Longdo]
Blaustreifen-Falterfisch {m}; Hawaii-Falterfisch {m} (Chaetodon fremblii) [zool.]blue stripe butterfly [Add to Longdo]
Doppelsattel-Falterfisch {m} (Chaetodon ulietensis) [zool.]double saddle butterfly [Add to Longdo]
Eisenfalterfisch {m} (Chaetodon daedalma) [zool.]wrought iron butterfly [Add to Longdo]
Fähnchen-Falterfisch {m} (Chaetodon auriga) [zool.]auriga butterfly [Add to Longdo]
Falterfisch {m} (Chaetodontidae) [zool.]butterfly [Add to Longdo]
Fünfbinden-Falterfisch {m}; Segelfalterfisch {m} (Parachaetodon ocellatus) [zool.]spot-fin butterfly [Add to Longdo]
Gelber Pyramiden-Falterfisch {m} (Hemitaurichthys polylepis) [zool.]yellow zoster [Add to Longdo]
Gelbkopf-Falterfisch {m} (Chaetodon xanthocephalus) [zool.]yellowhead butterfly [Add to Longdo]
Gestreifter Falterfisch {m}; Gitter-Falterfisch {m} (Chaetodon lineolatus) [zool.]lined butterfly [Add to Longdo]
Gitter-Orangefalterfisch {m}; Gelbschwanz-Falterfisch {m} (Chaetodon xanthurus) [zool.]pearlscale butterfly [Add to Longdo]
Karibischer Riff-Falterfisch {m} (Chaetodon sedentarius) [zool.]painted reef butterfly [Add to Longdo]
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly [Add to Longdo]
Großschuppen-Falterfisch {m} (Chaetodon rafflesi) [zool.]latticed butterfly [Add to Longdo]
Günthers Falterfisch {m} (Chaetodon guentheri) [zool.]Gunther's butterfly [Add to Longdo]
Guyana-Falterfisch {m} (Chaetodon guyanesis) [zool.]Guyana butterfly [Add to Longdo]
Halsband-Falterfisch {m} (Chaetodon collare) [zool.]Pakistan butterfly [Add to Longdo]
Hirsekorn-Falterfisch {m} (Chaetodon miliaris) [zool.]lemon butterfly [Add to Longdo]
Hochflossen-Coradion {m}; Hochflossen-Falterfisch {m} (Coradion altivelis) [zool.]highfin coradion [Add to Longdo]
Kleins Falterfisch {m} (Chaetodon kleinii) [zool.]orange butterfly [Add to Longdo]
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly [Add to Longdo]
Maskarill-Falterfisch {m} (Chaetodon semilarvatus) [zool.]golden butterfly [Add to Longdo]
Orangestreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon ornatissimus) [zool.]ornate butterfly [Add to Longdo]
Perlen-Falterfisch {m} (Chaetodon reticulatus) [zool.]reticulated butterfly [Add to Longdo]
Pfauenaugen-Falterfisch {m}; Vieraugen-Falterfisch {m} (Chaetodon capistratus) [zool.]foureye butterfly [Add to Longdo]
Preußen-Falterfisch {m} (Hemitaurichthys zoster) [zool.]black zoster [Add to Longdo]
Punktierter Falterfisch {m} (Chaetodon citrinellus) [zool.]speckled butterfly [Add to Longdo]
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly [Add to Longdo]
Rippelstreifen-Falterfisch {m}; Rotsaum-Falterfisch {m} (Chaetodon trifasciatus) [zool.]melon butterfly [Add to Longdo]
Rosa Falterfisch {m} (Hemitaurichthys thompsoni) [zool.]Thompson's zoster [Add to Longdo]
Sattelfleck-Falterfisch {m} (Chaetodon ephippium) [zool.]saddleback butterfly [Add to Longdo]
Schwarzbinden-Falterfisch {m} (Chaetodon striatus); Ostpazifik-Falterfisch {m} (Chaetodon humeralis) [zool.]banded butterfly [Add to Longdo]
Schwarzer Falterfisch {m} (Chaetodon flavirostris) [zool.]yellownose butterfly [Add to Longdo]
Schwarzrücken-Falterfisch {m} (Chaetodon melannotus) [zool.]black back butterfly [Add to Longdo]
Sichelfleck-Falterfisch {m}; Keilfleck-Falterfisch {m}; Doppelsattel-Falterfisch {m} (Chaetodon falcula) [zool.]true falcula [Add to Longdo]
Silberfalterfisch {m} (Chaetodon argentatus) [zool.]black pearlscale butterfly [Add to Longdo]
Tabak-Falterfisch {m} (Chaetodon fasciatus) [zool.]raccoon butterfly [Add to Longdo]
Tinkers Falterfisch {m} (Chaetodon tinkeri) [zool.]tinker butterfly [Add to Longdo]
Tränentropfen-Falterfisch {m} (Chaetodon unimaculatus) [zool.]teardrop butterfly [Add to Longdo]
Triangel-Falterfisch {m} Indischer Baronesse-Falterfisch {m} (Chaetodon triangulum) [zool.]triangle butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たじろぐ[, tajirogu] (v5g,vi) to falter; to wince [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P) [Add to Longdo]
吃り[どもり, domori] (n,adj-no) (1) (uk) stammer; stutter; faltering; speech impediment; (2) (sens) person with a speech impediment [Add to Longdo]
怯む[ひるむ, hirumu] (v5m,vi) (uk) to falter; to flinch (from); to recoil (from); to quail (at) [Add to Longdo]
口ごもる(P);口籠もる;口篭る;口籠る[くちごもる, kuchigomoru] (v5r,vi) to hesitate to say; to mumble; to hem and haw; to falter; (P) [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward [Add to Longdo]
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P) [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]
淀み;淀;澱み;澱[よどみ, yodomi] (n) (1) stagnation; deposit; sediment; backwater; (2) faltering; hesitation; pause [Add to Longdo]
訥訥;訥々[とつとつ, totsutotsu] (adj-na,n) halting; faltering [Add to Longdo]
躊躇い[ためらい, tamerai] (n,vs) faltering; hesitation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衰退[shuāi tuì, ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ, 退] decline; fall; drop; falter [Add to Longdo]
[zī, , ] to falter; unable to move [Add to Longdo]
趑趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, / ] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower [Add to Longdo]
[zī, , ] variant of 趑, to falter; unable to move [Add to Longdo]
趦趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, / ] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, ] falter, hesitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falter \Fal"ter\, v. t.
   To thrash in the chaff; also, to cleanse or sift, as barley.
   [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falter \Fal"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Faltered}; p. pr. & vb.
   n. {Faltering}.] [OE. falteren, faltren, prob. from fault.
   See {Fault}, v. & n.]
   1. To hesitate; to speak brokenly or weakly; to stammer; as,
    his tongue falters.
    [1913 Webster]
 
       With faltering speech and visage incomposed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To tremble; to totter; to be unsteady. "He found his legs
    falter." --Wiseman.
    [1913 Webster]
 
   3. To hesitate in purpose or action.
    [1913 Webster]
 
       Ere her native king
       Shall falter under foul rebellion's arms. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To fail in distinctness or regularity of exercise; -- said
    of the mind or of thought.
    [1913 Webster]
 
       Here indeed the power of disinct conception of space
       and distance falters.         --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falter \Fal"ter\, v. t.
   To utter with hesitation, or in a broken, trembling, or weak
   manner.
   [1913 Webster]
 
      And here he faltered forth his last farewell. --Byron.
   [1913 Webster]
 
      Mde me most happy, faltering "I am thine." --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falter \Fal"ter\, n. [See {Falter}, v. i.]
   Hesitation; trembling; feebleness; an uncertain or broken
   sound; as, a slight falter in her voice.
   [1913 Webster]
 
      The falter of an idle shepherd's pipe.  --Lowell.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Falter [faltr] (n) , pl.
   butterflies; folder
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top