Search result for

ลังเลใจ

(31 entries)
(0.0619 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลังเลใจ-, *ลังเลใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลังเลใจ[V] hesitate, See also: waver, falter, vacillate, oscillate, be uncertain, be undecided, Syn. สองจิตสองใจ, โลเล, ลังเล, Example: นักลงทุนต่างประเทศลังเลใจที่จะลงทุนในจีนและไต้หวัน, Thai definition: ไม่แน่ใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Senator, your people are hesitant to join us because they're worried there'll be another military occupation.ท่านวุฒิฯ คนของท่านลังเลใจ ที่จะมาเข้าร่วมกับเรา เพราะพวกเขากังวลว่า จะมีการยึดครองทางทหารอีกครั้งหนึ่ง Liberty on Ryloth (2009)
My only hesitation is I was thinking that I might want to take part two next time.แค่การลังเลใจของฉันเท่านั้น ที่ฉันคิด ที่ฉันอาจต้องการใช้\ ขั้นที่สองในครั้งต่อไป Do It, Monkey (2009)
Now's not the time to be conservative.นี่มันไม่ใช่เวลา มาลังเลใจ Believe (2009)
To mend those who are broken to make strong the weak and, without hesitation vanquish the evil.เพื่อโอบอุ้มผู้ถูกทำลาย ...เปลี่ยนผู้อ่อนแอให้แข็งแกร่ง... ...และปราศจากความลังเลใจ... Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I come out of Belle's dinner, and he's out front, wasted out of his mind, waving around this crowbar,ผมออกมาจากร้านเบลดินเนอร์ แล้วเขาออกไปทางด้านหน้า โดยไม่ลังเลใจ เอาชะแลงออกไป Polly Wants a Crack at Her (2010)
Bravin wasn't happy when we hesitated to arrest Andrewบราวินไม่เคยรู้สึกดีเท่าไร ที่เราลังเลใจที่จะจับตัวแอนดรู Slight of Hand (2010)
Then there's a very long bit about upholding the faith.เปลี่ยนความลังเลใจให้เป็นจังหวะหยุดสิ บอกตัวเองว่า "พระเจ้าคุ้มครองกษัตริย์" The King's Speech (2010)
Army Council sways to your brilliant advice.สภากองทัพบกลังเลใจ ที่จะใหคำแนะนำทีดีกับหลวงพ่อ Home (2010)
I've been hesitating for a while whether to pass this to you.ฉันลังเลใจมาสักพักแล้ว ว่าจะให้นี่เธอดีมั้ย Hanamizuki (2010)
On this street, never confuse being nosy with being friendly.ผู้คนบนถนนนี้ ไม่เคยจะลังเลใจที่จะมายุ่งเรื่องชาวบ้าน ด้วยการทำตัวเป็นมิตร Truly Content (2010)
Dae-woong might not go to China because of you.แดวุงจะได้ไปถ่ายหนังที่เมืองจีน เขาลังเลใจก็เพราะเธอ Episode #1.12 (2010)
I was having second thoughts.ฉันลังเลใจน่ะ Let It Bleed (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hesitant[ADJ] ลังเลใจ, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, อึกอัก, Syn. indecisive, irresolute, reluctant
sway[VI] ลังเลใจ, See also: ตัดสินใจไม่ได้, สองจิตสองใจ, Syn. oscillate, waver between opinions
waffle[VI] ลังเลใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตัดสินใจไม่ได้, Syn. dither, oscillate, vacillate, Ant. decide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
diffidentadj. ประหม่า,ลังเลใจ.
hesitancy(เฮช'ชิเทินชี) n. ความลังเลใจ, Syn. hesitance
hesitant(เฮช'ซิเทินทฺ) adj. ลังเลใจ S. hesitating,
hesitate(เฮช'ชิเทท) vi. ลังเลใจ, See also: hesitater,hesitator n. hesitatingly adv.
hesitation(เฮชซิเท'เชิน) n. การลังเลใจ,การรีรอ, S. reluctance ###A. haste
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
irresolution(อเรซโซลู'เชิน) n. การขาดความแน่นอนใจ,ความลังเลใจ, Syn. vacillation
mammer(แมม'เมอะ) vi. พูดติดอ่าง,ลังเลใจ,ชักช้า

English-Thai: Nontri Dictionary
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
scruple(vi) ลังเลใจ,ตะขิดตะขวงใจ,กระดากใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
迷う[まよう, mayou] Thai: ลังเลใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top